202. אל: זאב שרף, ירושלים - 21/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  202. אל: זאב שרף, ירושלים - 21/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

202

אל: זאב שרף,[1] ירושלים

21/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לדתן שלום,

 

.b.b.c משמש בקביעות שופר לעזאם ושות'. הדברים יוצאים מלנקסטר האוז אשר בו היום הרמקול.[2] אנו איננו שם וקולנו נחבא. אנו נותנים את הדין על השיתוק שגזרנו על עצמנו. ״מה לנו ולוועידה הזאת?״ ״איזו תועלת תצמח לנו מהליכה לוועידה?״ והנה עזאם מבשר תוכניתם: פלשתינה. מדינה עצמאית, על טהרת הדמוקרטיה, אם ליהודים הרוב - מהם ה-.p.m [פריים מיניסטר].[3] דברים כשרים ונכוחים בתכלית, המתקבלים על כל מוח ישר. ואין עונה, ואין קורע המסווה, ואין מוקיע השקר, ואין מתריע על האמת! הס! בכ״ז איני מבין מדוע נדם לגמרי קול? שאל את בר הלבב, ועכ״פ, אני מציע לשדור שהדובר [בלונדון] יפתח פיו וימלל![4] מסור-נא לפזית.

 

הערות:


[1] המכתב אינו ממוען, לפי עניינו נשלח אל ז״ש.

[2] עזאם פחה, מזכיר הליג. הערבית, קיים ב-20/9/1946 בערב, בתום פגישה קצרה של נציגי מדינות ערב עם בווין והול, מסיבת עיתונאים ב״לנקסטר האוז״, מקום כינוסה של וש״ע. נראה שעל אירוע זה שמע מ״ש בשידור .b.b.c. פרטים על מסיבת העיתונאים הובאו בעיתונות 22/9/1946.

[3] במסיבת העיתונאים הצהיר עזאם, שעל א״י להיות מדינה עצמאית החברה בליגה הערבית. הממשלה תהיה מרכזית ולא פדרלית. המוסד המחוקק ייבחר ע״י כל האזרחים ולתושבים היהודים יובטחו זכויות דתיות ותרבותיות. לשאלה בדבר העלייה השיב עזאם, שהערבים מתנגדים לה עקרונית בלי להתחשב בממדיה. כדי להדגיש את אופיה הדמוקרטי של המדינה הפלשתינאית אמר:

״אני רואה לפני בעתיד ראש ממשלה פלשתינאי-יהודי ונציג יהודי בליגה הערבית״ (״הארץ״ ו״דבר״ 22/9/1946).

[4] דובר הסוה״י בירושלים הגיב על דברי עזאם במסיבה עם עיתונאי חוץ בירושלים, ואמר, שהוא התעלם מהיותם של היהודים גוף לאומי וכי על כך, ולא על קיומם כאחת העדות הדתיות, התבסס כתב המנדט שאותו אין לבטל (ר, מאמרי מערכת, ״הארץ״ 22/9/1946 וכן 23/9/1946, וב״דבר היום״ ב״דבר״ 23/9/1946).

 

העתקת קישור