198. אל: זאב-וולפגנג פון-וייזל - 19/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  198. אל: זאב-וולפגנג פון-וייזל - 19/9/1946
כותרת משנה  כ״ג אלול תש"ו

198

אל: זאב-וולפגנג פון-וייזל[1]

מחנה לטרון, כ״ג אלול תש"ו, 19/9/1946

ד"ר וייזל היקר,

 

מאז נפרדת מעלינו[2] עקבנו בחרדה ובהשתתפות עמוקה את מהלך היאבקותך. עם בשורת שחרורך, גם באותה צורה שנתפרסמה,[3] נשמנו לרווחה והרגשנו סיפוק-נפש רב. אך מה מאוד העציבה אותנו החלטתך להמשיך בצום, על אף מצב בריאותך החמור, עד תום מועד כ״ח הימים שגזרת על עצמך.[4]

אנו סבורים כי אתה מחמיר בדין כלפי עצמך למעלה מן הראוי והמותר. עובדת שחרורך מכרעת כנגד ניסוחה הרשמי ולדעתנו עליך לראות בה גמול של כבוד על הקורבן והסבל שהטלת על עצמך לשם המטרה שכה היטבת להגדירה במכתבך לעיתונות.[5]

לאחר שהיינו עדי ראייה לעוז רוחך ולחולשת גופך כאחד, הננו רואים עצמנו רשאים וחייבים לפנות אליך בבקשה נמרצת שתסיים מייד את התענית. אנו בטוחים כי בזאת אנו מביעים את משאלת לבם של רבים המלאים כבוד ואהדה לכוח הנפשי שגילית במאבקך הצודק למען הכלל.

 

חבריך למעצר,

המאחלים לך כל טוב לשנה החדשה,

ד. שינקרבסקי, ברנרד ג׳וזף, ד. רמז,

מ. שרתוק, מ. גולד, מרדכי שטנר,

דוד הכהן, י. גרינבוים, יוסף שופמן

 הערות:


[1] את המכתב יזם וכתב מ״ש. צילום המכתב המקורי בכתב יד משה שרת, בעמוד הבא, מועתק מספרו של ד"ר וייזל תשעים ושניים ימי מעצר וצום.

[2] ימים אחדים לאחר שהחל בצום הוצא ד"ר וייזל מלטרון והועבר לבית החולים הממשלתי בי-ם.

[3] ב-18/9/1946 בצהריים פורסמה הודעה רשמית: ״ד"ר וולפגאנג פון-וייזל שוחרר ממאסר ונמצא בפיקוח המשטרה. שחרורו בא מטעמי בריאות והוא עלול להיאסר מחדש לאחר שמצב בריאותו ירשה זאת״ (״הארץ״ 19/9/1946). עם שחרורו מביה״ח הוסע לביתו בגדרה.

[4] בהגיעו לביתו הודיע ד"ר וייזל כי לא יחדל מן הצום עד תום הימים שגזר על עצמו.

[5] במכתב לעיתונות הסביר ד"ר וייזל כי לא צם למען שחרורו אלא לאות מחאה נגד מעצר מאות ואלפי יהודים ללא דין ומשפט ושלילת חירותם באופן שרירותי. משום כך

״אין כל הפרש בדבר אם שוכב אני בבית ההבראה שלי בגדרה 'בחופשה מלטרון' או שאני שוכב בתוך בית החולים בירושלים. הכרזתי על צום של 28 יום [---] ואקיים את הצום הזה עד הרגע האחרון״.

לנוסח המלא של ההודעה לעיתונות, ר׳ וייזל עמ' 275.

 

העתקת קישור