195. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  195. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/9/1946
כותרת משנה  יום ד'

195

אל: זאב שרף, ירושלים

יום ד' 18/9/1946

לדתן,

 

הדובר היום[1] מחוץ לזיקה למציאות! הודעתו והחלטת פיזל תרתי דסתרי.[2] מה יענה אם יקרה מחר משהו מסוג אחר? כתבתי לו.[3] הפעם אני מבין היטב את ב״י ואת עמי.[4] נראה שהיעדרך והיעדר פזית יחד[5] אפשרו לו להיכשל.

 א.

 הערות:


[1] בפגישתו עם עיתונאי חוץ בירושלים אמר ו׳ איתן בעניין ההשתתפות בוש״ע, כי

״לגבי הנקודה העיקרית - שאלת הבסיס לדיונים - אפשר לומר עכשיו שעוד נמשך הניסיון לגשר על פני הניגוד שבין שתי העמדות. אם ניסיון זה יצליח, יש להניח, כי הסוכנות תהיה מוכנה להשתתף בוועידה״ (״דבר״ 18/9/1946).

[2] בישיבת מרכז מפא״י ב-16/9/1946, שדן בשאלת ההצטרפות לשיחות וש״ע בלונדון, הוחלט ברוב דעות (38 לעומת 13) שבמצב הנוכחי, כל עוד מה״מ אינה מקבלת את תנאי הסוה״י, אין מקום לשינוי בעמדת הסוה״י ואין מקום ללכת לוש״ע. ר׳ כתריאל כץ אל מ״ש 16/9/1946. על עמדה זו חזרה מפא״י בישיבת הוהפ״צ המצומצם (ר׳ ״דבר״ 25/9/1946).

[3] המכתב לא אותר.

[4] אביגור התנגד בחריפות להשתתפות בוש״ע (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 182 הע׳ 5). את התנגדותו להמשך הדיונים עם מה״מ בדבר ההצטרפות לוש״ע הביע ב״ג בהודיעו לחברי הנה״ס בלונדון, שבנסיבות אלה אינו רואה עוד את עצמו שותף להנהלה (ר׳ מס׳ 155 הע׳ 5).

[5] על היעדרות השניים מעבודתם ימים אחדים, ר׳ מס׳ 167 הע׳ 5.

 

העתקת קישור