192. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  192. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/9/1946

192

אל: זאב שרף, ירושלים

18/9/1946

לדתן

 

עמיתי מבקש למסור כי הוא מבטל דעתו נגד הליכה [לוש״ע][1] ונמנע מהצבעה.

 

*

החשבון עכשיו, לפי היסוד של יוסיפון:[2]

 

 

  בעד

             נגד

  נמנע

10   

8 (בזה [כלולה] פזית)[3]

1    

 

 הערות:


[1] ר' מס' 182.

[2] הכוונה, כנראה, למכתב דובקין, שבו מנה את חברי הנה״ס התומכים בהשתתפות בוש״ע והמתנגדים לה (המכתב לא אותר). מניין המחייבים והשוללים בשמותיהם מובא במכתב מ״ש לצ״ש, שרת/מאסר, עמ' 273.

[3] ר' מס' 197 סעיף 2; שרת/מאסר, שם.

 

העתקת קישור