187. אל: וולטר איתן, ירושלים - 17/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  187. אל: וולטר איתן, ירושלים - 17/9/1946
כותרת משנה  אנגלית

187

אל: וולטר איתן, ירושלים

17/9/1946 [1]

(אנגלית)

 

אביתר,

 

איני יכול להבין את הכתב המדיני המצהיר כי ״באופן זה המחסום הזה (קרי, תוכנית מוריסון) להשתתפות יהודית הוסר באחת״.[2] בעודו מודה, שורות אחדות לאחר מכן, שעל פי בווין אתמול ״התוכנית הבריטית (כך!) הייתה פתרון הוגן ובר ביצוע לבעיה״. הדו״ח של ג'[ורג'] ל[יכטהיים] גם הוא מראה שמה״מ דבקה בהצעתה המקורית,[3] אם כך, מה הטעם לרמות את עצמנו?

 

הערות:


[1] התאריך נקבע לפי יום פרסום העניין שבו מדובר.

[2] בפ״פ 17/9/1946 פורסמה כתבה מאת הכתב המדיני של העיתון, שדיווח על אפשרות השתתפות הסוה״י בוש״ע. נאמר בה כי כאשר נשאל דובר הסוה״י בי-ם אם - לאחר שהוועד הערבי העליון עומד בסירובו להשתתף בוש״ע חרף הצעות הנציב העליון בשתי פגישות - העלתה מה״מ הצעה מקבילה להשתתפות הסוה״י, השיב הדובר כי ״יש משהו באוויר״. בהמשך הכתבה מסר הכתב המדיני כי לאחר שתמ״ג, שאותה הציגה מה״מ כבסיס לשיחות, נדחתה קטגורית ע״י נציגי המדינות הערביות ולפיכך היא לא תוכל להידון בוועידה, נפתח לסוה״י פתח להצטרפות לדיונים שם על יסוד תוכניתה-היא לפתרון שאלת א״י.

[3] באותו גיליון פ״פ הובאה גם כתבת ליכטהיים, כתב העיתון בלונדון, שציין כי בווין הרשים את הנציגים הערבים בתארו את תוכנית המומחים האנגלו-אמריקנים (מוריסון-גריידי) כתוכנית ״הוגנת, צודקת ובת ביצוע״.

 

העתקת קישור