186. אל: אריה אשל, ירושלים - 17/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  186. אל: אריה אשל, ירושלים - 17/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

186

אל: אריה אשל, ירושלים

17/9/1946 [1]

(העתק במכונת כתיבה)

 

לאחימן,

 

דָברנו מתפעל - ע״י הכותרת - מהודעת ב.[ווין] לערבים כי ״לא ייתכן פתרון שיתעלם ממציאות היישוב״,[2] כאילו זהו סלע המחלוקת, ואם יביאו בחשבון את ״מציאות היישוב״, הרי הכל אָתֵי שפיר. למעשה אמר ב. קצת יותר, וטען שאין להתעלם מבעיית הפליטים;[3] לפי גרסה אחת גם לא הדגיש ״היישוב״ אלא אמר שבפתרון הבעיה אין להתעלם לא מהיהודים ולא מהערבים[4] - הגדרה אחרת לגמרי במשמעותה המדינית מזו של כותרת ״דבר״. אבל אליבא ד״דבר״, אם זהו כל מה שאמר ב. - מה יש להתפעל?

 

הערות:


[1] התאריך נקבע לפי העניין הנדון, שהתפרסם ב-17/9/1946.

[2] ב-17/9/1946 פרסם ״דבר״ ידיעה על תשובת בווין בישיבה סגורה של הוועידה לענייני א״י לדברי הנציגים הערבים שם. כותרת הידיעה: ״בווין - לא ייתכן פתרון שיתעלם ממציאות היישוב״.

[3] על פי אותה ידיעה אמר בווין עוד, כי ״כל האומות מעלות תרומתן לפתרון בעיית הפליטים היהודים ולפיכך אין זו אלא דרישה טבעית, שא״י הקשורה קשרים מיוחדים עם העם היהודי, תעלה גם היא את תרומתה המתאימה״.

[4] בכתבת ליכטהיים מלונדון, שהתפרסמה בפ״פ ב-17/9/1946, נאמר:

"Mr. Bevin also declared that no solution was workable if ignored either Jews or Arab"העתקת קישור