182. אל: אליעזר קפלן ואליהו דובקין, ירושלים - 16/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  182. אל: אליעזר קפלן ואליהו דובקין, ירושלים - 16/9/1946

182

אל: אליעזר קפלן ואליהו דובקין,[1] ירושלים

16/9/1946

 

דעותינו נתחלקו. שניים סבורים שהידיעות שהגיעונו הבוקר[2] משנות את התמונה תכלית שינוי או לפחות שינוי ניכר מאוד, בהשוואה לאתמול.[3] יחיאל אינו מודה בשינוי רב. אילן אף הוא אינו רואה שינוי מהותי.

לפי זה יחיאל אינו משנה עמדתו שנוסחה אמש. ז״א הוא בעד הליכה [לוש״ע] בתנאי של חופש נציגות. הוא עצמו מדגיש כי דעתו יכולה להצטרף רק לשיקול דעת ולא להצבעה.[4]

אילן בעד הליכה, בשני התנאים, אלא משום חשש, שאם נציג את עניין החיפושים כתנאי מוקדם - יסַבכו אותנו בדרישת שיתוף וכו',[5] הוא בוחר עכשיו לא להציג זאת כתנאי אלא להסתפק בנוסח שהצעתי אמש: להודיע, כי אם יתחדשו חיפושים - נוּעמד במצב שלא נוכל להמשיך. צפוני נגד. אני נמנע.[6] ביסוד הדבר הייתי מלכתחילה בעד הליכה ונגד הצגת התנאי האולטימטיבי לגבי הבסיס. הרי שלפי עמדתי היסודית הייתי צריך להיות עכשיו בעד. לעומת זה, לאחר שנקבעה עמדה ברורה [של הסוה״י], נמסרה לשלטון ונתפרסמה - לא ראיתי אפשרות של נסיגה מבלי שתחול תזוזה מהצד שכנגד, כי נסיגה כזו פירושה מפלה כלפי חוץ ופנים כאחד. עם זה חייבתי ניצול כל הזדמנות לשם מוצא של כבוד להשתתפות.[7] בידיעות שנתקבלו אתמול ראיתי מוצא כזה. בידיעות של היום אינני רואה, אך ספק אם ברורה לנו התמונה כולה.

מובן מאליו, כי שדר זה הוא האחרון - גם אם יקדים להגיע לידיכם מהשדר של אמש.

א.

הערות:


[1] הנמענים לא צוינו במקור. השורה האחרונה במכתב זה מלמדת כי נועד להם.

[2] הכוונה שבשיחת גולדמן עם בווין והול ב-14/9/1946 ״הובהר לד"ר גולדמן, מעבר לכל ספק, כי ממשלת הוד מלכותו לא תרשה לכלול במשלחת אף לא אחד מהחברים העצורים בארץ-ישראל או מאלה המיועדים להיעצר״ (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 175 הע׳ 2; תעודות א', עמ׳ 597).

[3] בהשוואה לנכונות להיענות להזמנת הממשלה (ר׳ מס׳ 181).

[4] זכות ההצבעה בהתייעצויות ניתנה רק לעצורים חברי הנה״ס.

[5] שיתוף פעולה נגד ארגוני ה״פורשים״.

[6] סיכום עמדות החברים העצורים בלטרון מובא במברק אל ב״ג (מס׳ 171).

[7] ר׳ מס׳ 181.

 

העתקת קישור