מקורות - ביבליוגרפיה
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  מקורות - ביבליוגרפיה


מקורות

 

הרשימה כוללת מקורות המובאים בהקדמה, במכתבים ובהערות.

שמות הספרים מובאים בנטוי. המאמרים - במירכאות כפולות.

 

 ספרים

 

- אביזוהר, מאיר (עורך): בן-גוריון - לקראת קץ המנדט (זיכרונות מן העיזבון, 29 ביוני 1946-מרס 1947), עם עובד 1993 (בהערות: אביזוהר/לקראת).

- אבריאל, אהוד: פיתחו שערים, ספריית מעריב 1976 (בהערות: אבריאל).

- אדם, מוניה: קשר אמיץ: מעלילות שירות הקשר של ה״הגנה״, משרד הביטחון 1987 (בהערות: אדם).

- אהרוני, ראובן, מוטות תורן: ספינות ההעפלה והרכש לאחר מל״ע 2, המרכז לתולדות כוח המגן ע״ש י' גלילי 1997 (בהערות: אהרוני).

- אופק, אוריאל: ליל הגשרים, הקיבוץ המאוחד 1981 (בהערות: אופק).

- אורן, אלחנן: התיישבות בשנות מאבק: אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1947-1936, יד בן-צבי 1978 (בהערות: אורן/התיישבות).

- אורן, מנחם: להתחיל אחרת - לחיות אחרת: תנועות הנוער במחנות המעפילים בקפריסין 1948-1946, יד טבנקין 1984 (בהערות: אורן/להתחיל).

- אטיאש, משה (עורך): ספר התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ-ישראל, תרע״ח-תש״ח 1948-1918, תשכ״ג 1963 (בהערות: אטיאש).

- אליאב, בנימין: זיכרונות מן הימין, עם עובד 1990 (בהערות: אליאב/זיכרונות).

- אליאב, בנימין (עורך): היישוב בימי הבית הלאומי, כתר 1976 (בהערות: אליאב/היישוב).

- אילן, עמיצור: אמריקה, בריטניה וא"י, יד יצחק בן-צבי 1979 (בהערות: אילן).

- אילת, אליהו: המאבק על המדינה א', ב', עם עובד 1979, 1982 (בהערות: אילת א', אילת ב').

- אליאש, שלומית: גולי אצל ולח״י במחנות המעצר באפריקה 1948-1944, אונ' בר-אילן 1996 (בהערות: אליאש).

- אלמוגי, יוסף: בעובי הקורה, ידיעות אחרונות ועידנים, 1980 (בהערות: אלמוגי/בעובי).

- אלמוגי, יוסף: בראש מורם: חיילים ארצישראלים בשבי הנאצי, משרד הביטחון 1989 (בהערות: אלמוגי/בראש).

- ארליך, ראובן: בסבך הלבנון 1956-1918, משרד הביטחון, 2000 (בהערות: ארליך).

- בגין, מנחם: המרד, אחיאסף 1950 (בהערות: בגין).

- בוגנר, נחום: אי הגירוש: מחנות המעפילים בקפריסין 1948-1946, עם עובד 1971 (בהערות: בוגנר).

- בונדי, רות: השליח, חייו ומותו של אנצו סרני, עם עובד 1973 (בהערות: בונדי).

- בועז, אריה: עלום ונוכח בכל, סיפור חייו של שאול אביגור, משרד הביטחון 2001 (בהערות: בועז).

- בלס, שמחה: ימי מריבה ומעש, מסדה 1973 (בהערות: בלס).

- בן-אהרון, יצחק: דפים מן הלוח, 1993-1906, הקיבוץ המאוחד 1994 (בהערות: בן-אהרון).

- בן-גוריון, דוד: במערכה ג', ה', עם עובד 1979 (בהערות: בן-גוריון ג', ה').

- בתל, ניקולאס: המשולש הארץ-ישראלי, עידנים 1979 (בהערות: בתל).

- גבתי, חיים: מאה שנות התיישבות: תולדות ההתיישבות היהודית בא״י א', הקיבוץ המאוחד, ת״א 1981 (בהערות: גבתי).

- גולן, שמעון: מרות ומאבק בימי מרי: האקטיביזם בתנועת העבודה מול האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים 1946-1945, יד טבנקין 1998 (בהערות: גולן).

- גופר, חיים: שיבולים שבחרב: היאחזויות הפלמ״ח בגליל העליון בשנים 1946-1945, העמותה לחקר כוח המגן ע׳׳ש ישראל גלילי 2005 (בהערות: גופר).

- גורן, אשר: הליגה הערבית, עיינות 1954 (בהערות: גורן).

- גלבר, יואב: שורשי החבצלת: המודיעין ביישוב 1947-1918 ב׳, משרד הביטחון 1992 (בהערות: גלבר).

- גלילי, ישראל: אל ועל: איגרות ודמויות, יד טבנקין (בהערות: גלילי).

- גלעד, זרובבל (עורך): מגן בסתר, מפעולות המחתרת הארץ-ישראלית במלחמת העולם השנייה, הסוכנות היהודית תש״ט-1949 (בהערות: גלעד).

- הורוביץ, דוד: בשליחות מדינה נולדת, שוקן (בהערות: הורוביץ).

- הלר, יוסף: במאבק למדינה, המדיניות הציונית בשנים 1948-1936, מרכז זלמן שזר, תשמ״ה-1985 (בהערות: הלר/במאבק).

- הלר, יוסף: המדיניות הציונית בזירה הבין-לאומית לאחר מלחמת העולם השנייה - פרשת ועדת החקירה האנגלו -אמריקנית 1945/6, שלם מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי ג׳, יד בן-צבי 1981, (בהערות: הלר/וא״א).

- הראל, איסר: ביטחון ודמוקרטיה, עידנים/ידיעות אחרונות 1989 (בהערות: הראל).

- וזה, פנחס: המשימה - רכש, מערכות 1966 (בהערות: וזה).

- וייזל, זאב פון: תשעים ושניים ימי מאסר וצום, טברסקי, תש״ז-1947 (בהערות: וייזל).

- וייץ, יוסף: התנחלותנו בתקופת הסער, ספריית הפועלים 1947 (בהערות: וייץ/התנחלותנו).

- וייץ, יוסף: יומני ואיגרותי לבנים א', ג', מסדה 1965 (בהערות: וייץ/יומני).

- וייצמן, חיים: וייצמן/איגרות 22-21 - ר׳ Weizmann

- ז'בוטינסקי, זאב: בסער, הוצ' ערי ז'בוטינסקי תשי״ג-1953 (בהערות: ז'בוטינסקי).

- זוהר, אברהם ופעיל, מאיר: הפלמ"ח הימי-פלי"ם, משרד הביטחון 2001 (בהערות: זוהר).

- זיסר, אייל: לבנון דם בארזים: ממלחמת האזרחים עד מלחמת לבנון השנייה, הקיבוץ המאוחד 2009 (בהערות: זיסר).

- חקלאי, זאב: עם שבויים רוסים (פגישות בגרמניה הכבושה), עם עובד תש״ו-1946.

- טבת, שבתי: קנאת דוד: חיי דוד בן-גוריון ג', ד', שוקן 1987, 2004 (בהערות: טבת ג'; טבת ד').

- יוסף, גולדי: עיר ואם: זיכרונות, יומנים, איגרות וסיפורים, ראובן מס 1979 (בהערות: יוסף/עיר ואם).

- יוסף, דב: השלטון הבריטי בארץ ישראל, מוסד ביאליק תש"ח (בהערות: יוסף/שלטון).

- יוסף, דב: קרייה נאמנה, שוקן 1960 (בהערות: יוסף/קרייה).

- כוכבי, אריה: עקורים ופוליטיקה בינלאומית: בריטניה והעקורים היהודים לאחר מל״ע-2, עם עובד 1992 (בהערות: כוכבי).

- כנען, חביב: מלחמתה של העיתונות: מאבק העיתונות העברית בארץ-ישראל נגד השלטון הבריטי, הספרייה הציונית, 1969 (בהערות: כנען).

- לופבן, חזי: איש יוצא אל אחיו, עם עובד 1967 (בהערות: לופבן).

- לכסיקון כוח המגן, ה״הגנה״, משרד הביטחון 1992.

- מרידור, יעקב: ארוכה הדרך לחירות, ספריית מעריב, ת׳׳א 1985 (בהערות: מרידור).

- מונטגומרי, פילדמרשל: זיכרונות, ״מערכות״ 1959 (בהערות: מונטגומרי).

- ניב, דוד: מערכות הארגון הצבאי הלאומי ד', ה', מוסד קלוזנר 1973, 1976 (בהערות: ניב ד'; ניב ה').

- סהר, יחזקאל: סיפור חיי, משרד הביטחון 1992 (בהערות: סהר).

- סלומון, יעקב: בדרכי שלי, עידנים, ירושלים 1980 (בהערות: סלומון).

- סלוצקי, יהודה (עורך): ספר תולדות ההגנה ג-2, ממאבק למלחמה, עם עובד 1973 (בהערות: סת״ה ג'-2).

- סנה, משה: אחרית כראשית: מבחר דברים 1972-1967, הקיבוץ המאוחד 1982 (בהערות: סנה/אחרית).

- סת״ה, ר׳ סלוצקי, יהודה.

- פורת, יהושע: צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית א', ב', עם עובד 1976, 1978 (בהערות: פורת א'; פורת ב').

- פתאל, כרמי (עורך): הכפילים: בשליחות הצלה עלומה, איגוד החיילים המשוחררים בישראל 1990 (בהערות: פתאל).

- קראם, בארטלי: מאחורי פרגוד המשי, אחיאסף, 1947 (בהערות: קראם).

- קרליבך, עזריאל (עורך): ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית א', ב', ליימן 1946 (בהערות: קרליבך א'; קרליבך ב').

- קלארק, תרסטון: בדם ואש, דומינו 1981 (בהערות: קלארק).

- ריבלין, גרשון (עורך): לאש ולמגן: תולדות הנוטרות העברית, מערכות 1964 (בהערות: ריבלין/לאש).

- ריבלין, גרשון ועליזה: זר לא יבין: כינויי סתר ביישוב היהודי בארץ-ישראל, משרד הביטחון תשמ״ח-1988 (בהערות: ריבלין/זר).

- רייכמן, שלום: ממאחז לארץ מושב: יצירת המפה היישובית היהודית בארץ-ישראל 1948-1918, יד יצחק בן צבי, תשל״ט-1979 (בהערות: רייכמן).

- רפטור, ברל: ללא הרף ב׳, הקיבוץ המאוחד 1973 (בהערות: רפטור).

- שאלתיאל, אלי: תמיד במרי: משה סנה, ביוגרפיה 1948-1909, עם עובד 2000 (בהערות: שאלתיאל).

- שגב, שמואל (תרגם מערבית): מאחורי הפרגוד - ועדה פרלמנטרית עיראקית על המלחמה בישראל, מערכות 1954 (בהערות: שגב).

- שלונסקי, אברהם: ששה סדרי שירה ב׳, ספריית פועלים 2002 (בהערות: שלונסקי).

- שערי, דוד: גירוש קפריסין 1947-1946, הספרייה הציונית 1981 (בהערות: שערי).

- שפר זאב (עורך): ספר ההתנדבות, מוסד ביאליק 1949 (בהערות: שפר).

- ששון, אליהו: בדרך אל השלום: איגרות ושיחות, עם עובד 1978 (בהערות: ששון).

 

Barbour, Neville: Nisi Dominus: A survey of the Palestine Controversy, G. Harper & Co., London 1946.

Bullock, Alan: Ernest Bevin: Foreign Secretary 1945-1951, W.W. Norton & Co., New-York-London, 1973.

Hattis, Susan L.: The Bi-National Idea in Palestine during the Mandatory times, Shikmona, Haifa 1970.

Rose, N.A. (Ed): Buffy: The Diaries of Blanche Dugdale 1936-1947, Valentine, Mitechell, London 1973.

Weizmann, Chaim: Letters and Papers, Vol 21-22, Transaction Books, N.J. 1979.

 

מספרי משה שרת:

 

- אורות שכבו, עם עובד 1969 (בהערות: שרת/אורות).

- בשער האומות (1949-1946), עם עובד 1966 (בהערות: שרת/בשער).

- מאסר עם נייר ועיפרון, תכתובת משה וצפורה שרת, מ״השבת השחורה׳׳ 29 ביוני-נובמבר 1946, העמותה למורשת משה שרת 2000 (בהערות: שרת/מאסר).

 

קבצי תעודות

 

- לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי, מבחר תעודות מפרקי חייו (1969-1895), עורכת הסדרה ימימה רוזנטל, ערכו וכתבו מבואות ארנון למפרום וחגי צורף, גנזך המדינה, ירושלים, תשס״ב, 2002 (בהערות: אשכול).

- חיים וייצמן - הנשיא הראשון, מבחר איגרות ונאומים, (עורכת: לואיז פישר), גנזך המדינה, תשנ״ה-1945 (בהערות: וייצמן/מבחר).

- לוחמי חירות ישראל ב', הוועד להוצאת כתבי לח״י, התש״ך-1960.

- ספר הפלמ״ח א׳, הקיבוץ המאוחד, תשט״ז - 1956 (בהערות: ספר הפלמ״ח).

- ספר יגור, הוצ' משק יגור והקיבוץ המאוחד 1956 (בהערות: ספר יגור).

- תעודות מדיניות של הסוכנות היהודית א', מאי 1945-דצמבר 1946, יהושע פרוינדליך (עורך). הספרייה הציונית, תשנ״ו-1996 (בהערות: תעודות א').

 

מאמרים

 

- אביזוהר, מאיר: ״מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית (1948-1940)״ בתוך: גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), גלוברזון אריה (עורך), עם עובד 1994.

- אלון, יגאל: ״מגמות ומעש״, בתוך: ספר הפלמ"ח א׳, הקיבוץ המאוחד, תשט״ז - 1956.

- גנין, צבי: ״תוכנית החלוקה ושליחות ד"ר נחום גולדמן לוושינגטון, קיץ 1946 (ההיבט האמריקאי)״, ״הציונות״, מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל ה׳, 1978.

- הלר, יוסף: ״מיהשבת השחורה׳ לחלוקה״, ״ציון״ מ״ג 1978 (בהערות: הלר/מהשבת).

- כהן-שני, שמואל: ״המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ו'בית הספר לדיפלומטים' - בינוי מוסדותיה של מדינה חדשה״, ״הציונות״ י״ט, תשנ״ה-1995.

- סלע, אברהם: ״מגעים מדיניים בין הסוכנות היהודית לבין ממשלות עבר הירדן ומצרים בדבר הסכם על חלוקת ארץ-ישראל 1946״, ״הציונות״ י' 1985 (בהערות: סלע).

- שיץ, י': "אחיזת עיניים", ״הפועל הצעיר״, שנה 39, כרך י"ז, גיליון 48, 28/8/1946.

- שפירא, אניטה: ״פרשת האופציה על אדמות האמיר עבדאללה בע'וד אל-כיבד - ראשית הקשר בין ההנהלה הציונית והאמיר עבדאללה״, ״הציונות״ ג' 1973.

 

עיתונות

 

״דבר״,  ״הצופה״,  ״לאחדות העבודה״,  ״הארץ״,  ״משמר״,  ”Palestine Post”,  ״הבוקר״,  ״הפועל הצעיר״.

 

העתקת קישור