180. אל: זאב שרף, ירושלים - 14/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  180. אל: זאב שרף, ירושלים - 14/9/1946
כותרת משנה  מוצ"ש

180

אל: זאב שרף, ירושלים

מוצ"ש, 14/9/1946

הדו יקירי,

 

אקווה כי נחת קצת. אני משער לאיזה שפל הגעת אם החלטת לפרוש.[1]

1. בהיעדרך החלפתי כמה שדרים עם אביתר.[2] חוששני שאין דבק בינו לבין פזית. הוא הציע כמה הצעות שנפסלו. עצם הפסילה - לגמרי כשורה, פזית צדק ולא הוא, אלא כנראה פזית פסל סתמית, ללא הנמקה, והוא שיער סיבות שאינן כן. אם כך הדבר, הרי בנקודה זו אין פזית כשורה. אביתר טעון הוראה רבה, ובכל הזדמנות יש להשפיע עליו הסברה, למען ייכנס לפני ולפנים של סבך השיקולים והרגישויות. התוכל להסדיר, בכל העדינות? שאל את אביתר להצעות שנדחו ולהסברות שקיבל ממני.[3]

2. קיבלתי מכתב מעינבל. קיצורו - אעפ״י שאין הוא מאושר כיום באגף, אין לו חשק רב לעבור.[4] הודיעני-נא האמת. לפי ראייתי מכאן - יש לחשוש לניתוק גמור מהעבר, ללא כל גשר זולת יעלת החן, כי הנפשי[5] הלך, לבן עומד לנסוע[6] ועינבל החוליה האחרונה, ומבחינת ידיעת העניינים ושיקול הדעת אולי החשובה ביותר. מה עצתך לזאת?[7]

3. אני מבין כי העזר כנגדי בלילות השימורים בימי הוועדה [האנגלו-אמריקנית] משתוקקת מאוד להמריא לבל.[8] פעם דיברנו על זה ועכשיו, עם התרכז שם רפאל, נתנאל, כתריאל [ששון] (כתר ועטר היינו הך!), אבריאל ואוריאל מובטחני כי [היא] תוכל להועיל עצומות. שאלתי את אחימן מה עבודתה כיום ומתשובתו למדתי תשוקתה. למדתי גם תוכניתך לגביה.[9] אנא שקול היטב. חשוב מאוד להכניס רוח חיים לאותו עובש ודומני כי זוהי שעת הכושר - בייחוד לגבי כתריאל שאינו שומע שפת הארץ. דבר עם לפידות.

היה שלום, איחל לדבריך מיום ב'.

אביחי

הערות:


[1] ז״ש חזר מחופשה קצרה.

[2] המכתבים לא אותרו.

[3] ב-23/9/1946 השיב ז״ש: ״אביתר ובעלת הבית [ג״מ] בסדר. רק שהסגנון שונה אך [הוא] מכבד ומתחשב״.

[4] ב-28/8/1946 כתב ז״ש כי אינו מרוצה מעבודת משה יובל בממ״ד וכי גם יחזקאל סהר, מנהל אגף הביטחון, אינו רוצה בו ולכן הוא, ז״ש, מבקש להעבירו ליחידה אחרת בסוה״י.

[5] ״הנפשי״ - לא זוהה.

[6] ״הלבן״ - הרי ביילין, עמד לצאת מטעם הממ״ד לעבודה באנגליה.

[7] ב-17/9/1946 כתב ז״ש כי למרות הסתייגותו מיובל, ״אינני רואה אסון אם יישאר [בממ״ד] ונתאמץ להכניסו למסגרת. אפשר להשאיר עתה ולחזור לדון כעבור זמן מה״.

[8] שאלת יציאת מרים רוזנבוש לעבודה בלונדון.

[9] ז״ש התכוון להעבירה לאגף הביטחון של הממ״ד.

 

העתקת קישור