179. אל: כתריאל כץ, תל-אביב - 14/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  179. אל: כתריאל כץ, תל-אביב - 14/9/1946
כותרת משנה  מוצ"ש

179

אל: כתריאל כץ, תל-אביב

מוצ"ש, 14/9/1946

כ״ך יקירי,

 

1. מה פשר השמועות על הסתננות אחדים מי״ג ללוט? האומנם יש רגליים?[1]

2. האר-נא עיני לגבי היצירה העיתונאית ששמה ״במאבק״. איזו תערובת של עם-הארצות, חוצפה והתרברבות! מי מאחורי זה?[2] האמת כי י. יגור הוא הנודד?[3]

3. מה עלה לתוכניות זחל וחסן - חוששני כי פג טעמן כתגמול לתימן[4] לאחר   שעבר זמן כה רב ובינתיים הוכנסו טריזים!

4. היש חדשות בפי בן יהודה?[5]

אביחי

  הערות:


[1] ר' מס' 174 סעיף 2.

[2] ב-17/9/1946 השיב כתריאל כץ:

אשר ל״במאבק״ העיתון הצברי, הריהו מוצא לאור על ידי קבוצת נוער בעלת אידיאולוגיה צברית. בראש הקבוצה עומד אורי אבנרי - פעם נמנה על קבוצה זו גם מתי איפלנד [פלד] - בעל תורת הגזע הצברי, והיו לנו ידיעות שקבוצה זו סוגדת לעשתורת ועורכת טקסים של אורגיות. אורי אבנרי זה גלגול נאצל יותר של אותה הופעה הפסיכופתולוגית (ליבנשטיין [ליבנה] מוצא שיש בו משהו חולני). אבנרי היה פעם רביזיוניסט והחליט לעזוב אותם בתקופה שהיישוב נלחם נגד האצ״ל. אז הוא החל להתקרב אל הנוער המאורגן, ביקר במשקים והרבה לשוחח שיחות פרטיות עם נערים ונערות כמחפש דרכי תשובה מרביזיוניזם עקר. הוסיף עוד לכתוב ב״המשקיף״ עד שחדלו להדפיסו. באותה תקופה התקרב אל לובוצקי [בנימין אליאב] והתחמם לאשו. גם את אשו של ליבנשטיין חיפש. כיום מנער לובוצקי את עצמו מהפרי הספרותי. עלי עושה העניין רושם כענף ארצישראלי של תורת פיטר ברגסון, אך אין לי הוכחות לקשר ארגוני או פיננסי.

[3] בחוברת ״במאבק״ שהגיעה לידיו, נתקל מ״ש ברשימה חתומה בידי י. יגור וביקש לדעת אם מדובר ביצחק שדה, שבשעתו התגורר ביגור ונהג לחתום ״הנודד״ על רשימותיו. התברר שלא הוא המחבר.

[4] מדובר בתוכניות לפעולות תגמול בתגובה לחיפושים שערכו הבריטים בדורות ורוחמה. שאלה זו העלה מ״ש במס' 152 סעיף 2 ותשובה עליה ניתנה במכתב כתריאל כץ מ-12/9/1946, אך אפשר שהמכתב לא הגיע לידי מ״ש ועל כן חזר ושאל לעניין זה.

[5] ב-12/9/1946 כתב כתריאל כץ: ״ביקשתי מב״י שיכתוב לך אולם הוא יצא היום לביתו ויחזור רק ביום ב' [16/9] [---] עז רצונו לכתוב לך, אולם קשה עליו הדבר מפאת טרדותיו ועייפותו [---] מצבו האישי של פרץ [שפר] הולך ורע [---] בקשר למצב ביש זה רוצים רבים שב״י יישאר [בארץ] ויעמוד בפרץ. מאידך חוששים להשאיר את אבירן [בפריס] בלי ב״י. ב״י אמר לאיש שיחו כי הוא בעד החזרת י״ד [יעקב דורי מארה״ב], אולם אין הוא רואה בכך את פתרון הבעיה [של מינוי ראוי לרמ״א ה״הגנה״]. היה רוצה למצוא פתרון צעיר יותר - ואין״.

 

העתקת קישור