178. אל: אריה אשל, ירושלים - 14/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  178. אל: אריה אשל, ירושלים - 14/9/1946
כותרת משנה  מוצ"ש, העתק במכונת כתיבה

178

אל: אריה אשל, ירושלים

מוצ"ש 14/9/1946

 (העתק במכונת כתיבה)

 

לנרי שלומותי,

 

1. אתה ממריא על כנפי הדמיון ואינך מתחשב בחוג טיסתי המצומצם. מיהו ראש הצפורים?[1] ואותו ישיש מקומי, כלום הוא הצדיק? והמפקח על העבודות שוּ דינוֹ? [ערבית: מה עניינו?] הסתום מרובה על המפורש.[2]

2. ומהו הספר שבסעיף 4 הנעשה בעשייה נמרצת? ומי הלוחץ על הביצוע?[3]

3. לא נוסח החלטות ביקשתי, אלא נוסח גילוי הדעת,[4] אבל אין זה חשוב עכשיו.

4. ״לשוננו״ קיבלתי, תודה. כן קיבלתי בשנייה חוברת תמוז של הירחון ״עתידות״ ואילו אני ביקשתי חוברת אב.

5. מה בדבר קוּמי [מרדכי שטנר] ומימן?[5]

 

ברכות ותודות.

 

הערות:


[1] כנראה שר האוויריה בממשלת בריטניה, לורד סטנסגייט. עמד בראש המשלחת הבריטית למו״מ עם ממשלת מצרים על חידוש ההסכם בין שתי המדינות.

[2] מ״ש נדרש לפסקה במכתב אשל מ-13/9/1946 המספרת על פגישות ששון בביקורו המיועד במצרים:

״סוכם כי עטרה תראה את החמרן ואת ראש הצפורים אחרי פגישה נוספת עם הישיש המקומי. אז ילכו [ששון והורביץ] לחמרן ולס.[טנסגייט] ויגידו הנה יצקנו יסוד לגשר, שני הצדדים הסכימו להקמתו, ובגלל חבלה של המפקח על העבודות נכשל הדבר״.

״הצדיק״ - ראש ממשלת מצרים איסמאעיל צידקי. ״המפקח על העבודות״ - לא זוהה. תשובת אשל לא אותרה.

[3] מדובר בספרו של אפרים ברוידא על יהודים וערבים.

[4] של ועידת מפא״י (מס' 154).

[5] מימן - גרשון ריטוב. מפעילי ה״הגנה״ והש״י. התגייס לצי הבריטי ב-1940 ושירת באלכסנדריה מצרים. שם עסק בענייני ה״הגנה״ וריכז את פעולות הרכש והעברתו לא״י. נעצר בחיפה למחרת ״השבת השחורה״ ונכלא בלטרון. הבריטים התכוונו להעמידו לדין על פעולותיו באלכסנדריה. ב-16/9/1946 כתב אשל:

״מימן קיבל כבר המלצה [לשחרור] מעוזר בן-גיל, אולם זה אמר כי בא-כוחם מאם האחוזה [יפו] מעכב. הציע לשריפה להתראות עמו ולגהץ את הניגודים. זורקים את הכדור מיד וליד. מסור נא למימן ששריפה קיבל ידיעה זו בשבת וביקש פגישה עם הכתובת החדשה״.

״שריפה״, ככל הנראה לפי היפוך אותיות, שפירא - עו״ד יעקב שמשון שפירא, שטיפל בשחרור גרשון ריטוב ממאסר.

 

העתקת קישור