174. אל: אריה אשל, ירושלים - 11/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  174. אל: אריה אשל, ירושלים - 11/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

174

אל: אריה אשל, ירושלים

11/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לנרי שלום,

 

1. קרא לעצמך יתרו ואז לא יהא צורך בחילופי-שם נוספים,[1] כי ידוע ומפורסם [מן המדרש] שיתרו היה בעל שבעה שמות.

2. הידיעה על שדר מלוט לאמו של אחד הנעלמים מדהימה.[2] אם חצו הסְפָר - מדוע לא שלחו שדר מעֵבר [הגבול]? אני מצפה בקוצר רוח לנוספות. מי השודר לאמו - האם נחמיה?[3]

3. את החוברת על המשולש יש להדפיס כאן ולהפיץ כאן. עם זה לשלוח לבל להדפסה שם. טמפו![4]

4. באיחור קראתי מאמרו של ישראל בר[5] ב-.[6].p&m.e מאמר זה יש להוציא בחוברת ושוב לשלוח לבל להדפסה שם. אני מצרף לחוד הערות אחדות לתיקונים.[7] אצל בל צריך שרפאל ונתנאל יעברו, יתקנו וישלימו, יחד עם א״א. צריך לסדר עם בר, ששמו יישאר על החוברת המתוקנת - יסמוך עלינו לגבי התיקונים, ואילו השם - זכותו. אשר לעיתון, ייכתב, כי עיקר תוכנה של החוברת נתפרסם כמאמר בו, ובזה יבוא אף הוא על זכותו. ברור? מסור נא כל זאת לד-ה[8] [דפנה טרבור] כי ודאי היא תטפל.

5. עיקר תפקידו של א״ב [אפרים ברוידא] לתקופה הקרובה ביותר - כתיבת ספרו שיהא הרחבת חוברתו ״על יהודים וערבים״. האם ניגש למלאכה? תאמר לו כי שאלתי.

6. מה בעניין קומי? בשבת היה כאן מישהו מאנ״ש שבישר כי ביום ב' (שלשום) ישוחרר. והנה חלף המועד. היש חדש?[9]

אני כותב לעטרה בהנחה כי המכתב עוד ידביקנה כאן. אם לא - שלח לגושן אם אפשר.[10]

 

יקירי, אל תכתוב בדיו בתוך ספרי - האין רחמים בלבך? ובייחוד ״עבוּר״! עטוֹף בנייר וּכתוֹב על גבי העטיפה. ואם אתה סבור שאין זה בטוח וגזירה מלפניך לכתוב בספר - כתוב בעיפרון הניתן למחיקה.

אביחי

 הערות:


[1] אשל החליף כינוייו מאחימן לנמרוד ולנרי.

[2] מדובר ב-13 אנשי פלמ״ח שנעלמו במבצע פיצוץ גשר א-זיב ב״ליל הגשרים״ אור ל-17/6/1946, ב-11/9/1946 כתב אשל למ״ש, כי לפי שמועה נמצאים הנעדרים בצרפת וכי אחד מהם העביר מסר לאמו בארץ.

[3] נחמיה - נחמיה שיין מעין חרוד, מפקד הפעולה, אחד הנעדרים. ב-16/9/1946 השיב אשל כי מדובר בשמועת שווא, פרי געגועיה של אם הנעדר יהודה אסף.

[4] אשל השיב ב-16/9/1946: ״חוברת המשולש הלכה אמש בדואר אוויר לבל. הסתדרו עם ראש המסברה שם שידפיסה מייד״.

[5] ישראל בר נחשב ב״הגנה״ לפרשן צבאי בר-סמכא.

[6] המאמר, ״Hagana as Britain’s Ally - War Effort״, שהוקדש לתרומת היישוב לפעולות מיוחדות של הכוחות הבריטיים מאחורי קווי האויב, פורסם בגיליון יולי-אוגוסט של Palestine and Middle East, ירחון מדיני-כלכלי שיצא לאור בת״א בשנים 1926-1954 בתמיכת הסוה״י. פרקי המאמר: אנשי ווינגייט; לוחמה פסיכולוגית וביון; ראש חץ במסע הסורי; הקמת הפלמ״ח; המשמר הלאומי בא״י; עלילת הצנחנים היהודים.

[7] מ״ש חיבר 7 הערות לתיקון טעויות ולהבהרות, שראוי לשלבן במאמר שיודפס כהצעתו בחוברת מיוחדת בלונדון, וצירפן למכתבו זה בעמוד נפרד:

בהערה 4 נדרש מ״ש לקטע במאמר ישראל בר על ״המחלקה הגרמנית״ של הפלמ״ח, שנועדה ללוחמת גרילה בצבא הגרמני במקרה של כיבוש הארץ, והעיר: ״יש לציין כי מחלקה זו גויסה כולה לבריגדה היהודית״.

בהערה 5 נדרש מ״ש לשיגור צנחנים למזרח אירופה:

יש להרחיב ולפרט: קודם כל הוצע [לשלטונות הצבא הבריטי] לשלוח לפולין - דחו. אח״כ הצענו לשלוח פלוגות גישוש קטנות לארצות דרום-מזרח אירופה (הונגריה, סלובקיה, רומניה, בולגריה) - לפני השתלטות הצבא הגרמני הנסוג עליהן - דחו. אח״כ התרכזנו בהונגריה, הגעתי בזה עד רה״מ [צ׳רצ׳יל], התוכנית אושרה ובביצוע הוכשלה. יש על כך חומר מספיק בכתב.

בהערה 6, לפרק ״עלילת הצנחנים היהודים״, העיר מ״ש כי לפסוק על חנה סנש: ״היא השאירה מכתבים ויומנים״ יש להוסיף: ״ושירים״.

בהערה 7 נדרש מ״ש למבצעי אֶנצו סֶרֶני במסגרת הצבא הבריטי וניסח דבריו אלה באנגלית:

בתחילת המלחמה יצא ס. בשליחות מיוחדת למצרים [לטיפול בשבויים איטלקים], שם הוציא לאור בשביל הצבא [הבריטי] עיתון אנטי-פשיסטי ושידר רשימות אישיות לאיטליה. אח״כ הציע את שירותיו למען ארגון תנועת המרי באיטליה, שם נולד והתחנך, שם גם נמצא אחיו [אמיליו]. אח״כ הוא הלך הישר ללב המערכה [באיטליה]. בנוסף לתפקידו הכללי בעידוד המרי ובסיוע לשבויי מלחמה [בריטיים] להימלט, וכן להציל יהודים ולהבריחם דרומה אל מעבר לקו החזית, הוטלה עליו שליחות מיוחדת וחשאית מאוד לקשור מגע עם שני גנרלים איטלקים, שעדיין נלחמו לימין מוסוליני, אבל הייתה תקווה שניתן לשכנעם לפעול למען בעלות הברית.

על קשרי מ״ש עם אנצו סרני ושליחויות המודיעין שלו ר׳ בונדי/השליח עמ׳ 285 ואילך; שרת/אורות, פרק ״אנצו סרני״.

[8] ב-15/9/1946 כתב אשל שדפנה טרבור אומנם ״מטילה ספק ביעילות הדגשה נוספת של הפרשה״ אולם הוראת מ״ש בנידון תבוצע במהירות.

[9] מדובר בשחרורו של מרדכי שטנר מן המעצר בלטרון. אשל השיב ב-16/9/1946:

״בקשר לקומי הייתה הבטחה מפורשת של בעל המגילה לבן לוי. בן לוי יראה אותו שוב עד אמצע השבוע וישאל לפירוש אי-הקיום״.

[10] מס׳ 177.

 

העתקת קישור