166. אל: אריה אשל, ירושלים - 9/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  166. אל: אריה אשל, ירושלים - 9/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

166

אל: אריה אשל, ירושלים

9/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לנמרוד שלומות,

 

1. אם גיורא[1] דורש את לְבֵנה,[2] האומנם ייבצר מיוסיפון לבצע את המינוי בלחץ על לפידות?[3] יש קודם כל לעייל את המינוי. אח״כ אם גיורא יוכל לשחרר לשנה - ישחרר. וָלא יישאר בעבודתנו [בממ״ד]. לי נראה יותר לא לשחרר. אשר לשלמה [אייזנברג] - כלום אי אפשר לומר לו בפשטות: ״יש בלבך משהו על זה. ניחא. הוא עבד אותנו באמונה ובהצלחה שנים. ישן רואה עצמנו חייבים בפניו ובשום פנים לא יוותר. למה קלקול הדם לחינם אם בסופו של דבר ימונה? הווה רחב בינה!״

2. היועץ לגור-אריה - צפוני מכירו, בחור הגון אך שום התפעלות.[4]

3. לרגל תשובת נמיר לצפוני:[5] כשקרהו האסון כתבתי לו בדואר תנחומים. ברר-נא אם קיבל. כוונתי רק לברר גורל דוארי - התשובה אינה הכרח.

4. אני מחזיר העתק איגרתי עם תיקון טעויות.[6] האומנם אין להישמר מהן בהעתקה הראשונה - הן כתבי כה ברור! כל מקום שיש בו טעות (לפעמים נקודה תחת פסיק או להפך - אך חילוף כזה הורס את התוכן!) מסומן בקו בשולי הגיליון. יש רק שתי הוספות - השאר תיקונים לפי המקור שבזיכרון וההיגיון שבקריאה. דאג להיסטוריה!

הגזבר [זלמן ארן] היוצא צריך לקחת איתו נוסח מתוקן, ונא להחזיר לי נוסח מתוקן.

 

הערות:


[1] גיורא יוספטל. עובד בכיר במחלקת העלייה והקליטה של הסוה״י. פעיל במפא״י.

[2] לבנה - אברהם ציגל (יידיש: ציגל - לבנה). היה קצין גיוס ראשי מטעם הממ״ד לצבא הבריטי במל״ע-2 ואח״כ עובד מחלקת הקליטה בסוה״י, ולימים מנהלה.

[3] גיורא יוספטל דרש למנות לשנה את אברהם ציגל למנהל מחנה מעצר למעפילים, שתכננו הבריטים להקים ברעננה, אך בסופו של דבר לא הוקם (ר' מכתב אשל 5/9/1946; לופבן עמ' 70). שלמה אייזנברג, מזכ״ל הסוה״י, התנגד למינוי ועיכבו.

[4] מדובר בעו״ד נתן מרין מי-ם, שהציע את עצמו לעבודה בממ״ד (ר' מכתב אשל 5/9/1946). עו״ד מרין היה בשעתו יועץ משפטי לקיסר אתיופיה היילה סילאסי (״גור אריה יהודה״) בשנות גלותו בי-ם, ואח״כ מ״מ נשיא בית המשפט העליון באדיס אבבה.

[5] תשובת מרדכי נמיר למכתב ניחומים של דב יוסף לרגל מות רעייתו.

[6] גילוי דעת של ועידת מפא״י (מס' 154).

 

העתקת קישור