165. אל: אריה אשל, ירושלים - 9/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  165. אל: אריה אשל, ירושלים - 9/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

165

אל: אריה אשל, ירושלים

9/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לנמרוד שלומות,

 

1. שוב תודה וברכה לעילא מכל שבח ותהילה על שירות [דיווח] ועד-פיזל לאיָלון: מפורט, ברור ושלם. יישר כוחך!

2. אך איני יכול שלא להשתומם בצער על רמת כתבניותינו. בהעתק גילוי הדעת טעויות מדהימות: ״נשתנתה ההתנגשות״ במקום ״נשנתה ההתנקשות״ ועוד כהנה וכהנה! והלא המקור נכתב כה ברור![1]

3. אני מצפה מחר לדו״ח מלא על מאורעות אמש.[2]

4. הייתה הטחה מצוינת כלפי בבל בעניין נשי בנַי[3] (כתבתי מחמאה לאביתר)[4] אך בזה לא סגי. עליהם לפנות במשותף לשלט: התגייסנו לכוחותיכם; בפקודתכם הלכנו באשר הלכנו; שם, בהיותנו בשירותכם, נפגשנו עם יעודותינו; ברשותכם קידשנון; ז״א אגב שירותנו לכם התקשרנו לכל החיים ועתה, בשל שנאת עיוורון ומרדות-אור, מונעים אותן מאיתנו. חובתכם לסלק המעצור. זוהי מדינת-ברית לכם.[5] לא ייתכן שייבצר מכם להשפיע. ולפרסם הפנייה.[6] מובן? אדרבא, יטפל אחי-אליהו!

5. שלח נא לי ״לשוננו״ האחרונה וכן ״עתידות״[7] לחודש אב. גם ״דבר השבוע״ האחרון לא הגיענו - יש מגיע ויש חסר. דאג נא לסדירות והדבק את החסר. אין צורך ב״דִפאע״ - רק ״פלשתין״.[8]

6. מה בדבר חוברת המשולש? נחמץ והולך![9]

7. העוסק א״ב בספרו?[10]

8. ברכתי לגרש שליד אביתר, לכניסתו לעבודה.[11]

9. במה עסוקה עכשיו משענתי מימי הוועדה - בעלת השיא למיעוט השינה?[12]

 

ברכותי לכל

אביחי

 הערות:


[1] ב-12/9/1946 כתב אשל כי: ״החומר הוקרא לכתבנית בשלוש וחצי בלילה אחרי עבודה של שעות רבות. הקפדה על הגהה הייתה אומרת דחיית משלוח ביום כי בקושי הספקנו להכתיב עד למשלוח״.

[2] פעולות החבלה של אצ״ל ולח״י במסילות הברזל ב-8/9/1946 בלילה (ר' עיתוני 9/9/1946). ״הפורשים״ הכינו סדרת פעולות חדשות, שלא במסגרת תמ״ע, שהחלו ב-8/9 ונמשכו שלוש יממות באזורים שונים בארץ (ר׳ ניב ה׳ עמ' 38-36).

[3] ״בנַי״ - החיילים היהודים הא״יים ששירתו בצבא הבריטי. בכתבה ״מעשה בנשי חיילים יהודים בעיראק״, ״דבר״ 8/9/1946, נמסר שדובר הסוה״י בי-ם סיפר על חמישה צעירים מא״י ששירתו בצבא הבריטי בעיראק, נשאו שם נשים יהודיות וקיבלו בשבילן סרטיפיקטים, אך ממשלת עיראק אינה מתירה להן לצאת. הדובר התריע נגד החוק העיראקי האוסר יציאת יהודים לא״י ואמר שכמדינה עצמאית החברה באו״ם ״חובה עליה לשמור על כל הנקודות המובאות בצ׳רטר האטלנטי נגד חוקי הפליה וכו׳״.

[4] המכתב לוולטר איתן, דובר הסוה״י, לא אותר.

[5] ב-30/6/1930 נחתם חוזה ברית העדפה בין בריטניה לעיראק ל-25 שנה. עפ״י חוזה זה ניתנה לעיראק עצמאות מלאה אך היא התחייבה להעמיד לרשות בריטניה, במקרה מלחמה, בסיסים לצבאה ולחיל האוויר שלה. בריטניה התחייבה לחוש לעזרת עיראק אם תותקף.

[6] ב-11/9/1946 כתב אשל כי משה יובל יצא לתל-אביב ״על מנת לפעול בהתאם להוראות ישן בקשר לבנות בבל״.

[7] ״עתידות״ - ירחון לנוער בעריכת אשר ברש, יצא לאור ע״י המחלקה לענייני הנוער של ההסתדרות הציונית.

[8] ״אל-דיפאע״ - עיתון ערבי שנוסד ביפו ב-1934. נטה ל״מפלגת ההגנה הלאומית״ בהנהגת ראע׳ב נשאשיבי; ״פלסטין״ - החשוב בעיתוני א״י הערבים - נוסד ביפו ב-1911. התנגד לחוסיינים.

[9] הכנת חוברת באנגלית המוקדשת לגירוש המעפילים לקפריסין שאת חיבורה יזם מ״ש, השתהתה. ב-15/9/1946 כתב אשל: ״חוברת המשולש נגאלה. הוכנה ואביתר עובר על הכתב״.

[10] מדובר בספר הרחבה לחוברת מאת אפרים ברוידא ״יהודים, ערבים והמזה״ת״ (באנגלית). ב-13/9/1946 כתב אשל: ״מתוך שיחת טלפון עם א״ב נוכחתי לדעת כי הספר בעשייה נמרצת. ידוע לו מזמן מי הלוחץ על הביצוע״.

[11] גרשון אבנר, שהחל לעבוד ליד איתן בתחום הדוברות וההסברה.

[12] מדובר במרים רוזנבוש, מזכירה בממ״ד, עוזרתו של מ״ש בימי פעולתה של וא״א. תשובת אשל ב-12/9/1946:

״אכן אינה שלמה עם גורלה. אומרת על עצמה בחמלה רבה 'פקק!' בעלה יֵצא לבל בעוד שבועות אחדים לעסוק באיגוד שאביתר עמד בראשו והכין למלאכה [פטוו״א]. רוצה להצטרף ותובעת תפקיד שם ואין עונה. שואלת את הררי אם יוכל לשמש לה עוגן. דתן רוצה לצרפה לאח אליהו כאשר יתחיל לעבוד (היא טרם יודעת)״.

 

העתקת קישור