160. אל: זאב שרף וולטר איתן - 7/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  160. אל: זאב שרף וולטר איתן - 7/9/1946
כותרת משנה  מוצ"ש, העתק במכונת כתיבה

160

אל: זאב שרף וולטר איתן

מוצ"ש 7/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

להדו ולאביתר שלום,

 

אני מציע להרכיב לאחד מכַּתָבֵי לונדון ״סיפור רקע״ על תגובות הציבור היהודי לעניין ועידת לונדון [וש״ע] ושורשי האחדות שנתגלתה [בו]:

א. תוכנית מוריסון - עלבון לשכל והתעללות outrage ברגש הצדק.

ב. הנחה פסוקה, כי התוכנית נתבשלה במטבח קהיר[1] ונשלחה ללונדון רק לתיבול ולחימום לפני ההגשה לשולחן. הכל נחתך לפני כן מתוך קנונייה, ואין הוועידה אלא ביום, והזמנת היהודים - תפאורה.

ג. ראיה ניצחת אחת, שאין הכוונה למו״מ של ממש ולהסכם של אמת אלא רק לטכסיס ולחיפוי - התעלולים בתימן [בדורות וברוחמה]. דוחים בשאט הסברה ששמאל אינה יודעת מה שימין עושה. גורסים: אין נוקפין אצבע כאן מבלי שגוזרים שם. אילו רצו בפשרה עם יהודים, ואפילו אילו נתכוונו באמת להביאם למו״מ, לא היו מקוממים אותם כך.

ד. ראיה ניצחת אחרת, שלעת כזו מחזיקים במעצר את מ. ש. - אולי האיש היחידי המסוגל במצב הקשה ביותר להביא את הסוכנות לידי מו״מ עם מה״מ. מעצרו ערב ההכרזה על ועידה והזמנת הצדדים למו״מ סילקה למפרע השפעה חיובית, constructive, וממתנת חשובה, מהתייעצויות הסוכנות.

סוד גלוי, ואין מעלים על הדעת שאין הדבר גלוי לשלטון, כי הוא שהביא את הסוכ' להופעה לפני וא״א, למרות ההתמרמרות העצומה שהטילה הודעת בווין[2] ביישוב וההתנגדות החזקה בציונות אמריקה להופעה. אם השלטון הוציאו בזרוע מאפשרות של השתתפות בדיונים הפנימיים, משמע שנתכוון להכשיל את המו״מ עם היהודים או לפחות שאין עניין השתתפותם בוועידה מעלה ומוריד.[3]

 

*

בעיקר בגלל סעיף ד׳, וגם מנימוקים אחרים, מוטב שההסבר יימסר לא ממקורותינו. אולי אפשר לגייס את טד לוריא[4] או מישהו בדומה. רצוי בתכלית שלא ייזכר ולא ייפקד שם הסוכנות או חוגיה. שמא בעל טור א׳[5] יהיה לעזר, לא כמסתייע במשנה להנאתו, אלא כשליח להובלה בלבד.

 

שלכם,

אביחי

הערות:


[1] ע״י המומחים הבריטים לענייני המזה״ת שישבו בקהיר ואימצו את תוכנית הפדרציה של נורי סעיד.

[2] בדבריו בפרלמנט ב-13/11/1945 על מדיניות ממשלת בריטניה בא״י, הצהיר בווין שא״י אינה יכולה לפתור את מצוקת העקורים היהודים באירופה, ובחיפוש פתרון לסוגיה זו תשותף ממשלת ארה״ב. לשם כך תוקם וא״א שתחקור את מצב היהודים באירופה ותמליץ על פתרון ראוי ועל חלקה של א״י בו. בראש המתנגדים לשיתוף פעולה עם הוועדה עמד יו״ר הנה״ס ב״ג אך דעתו של מ״ש בעד השתתפות התקבלה (ר׳ מס׳ 134, פסקה אחרונה, וכן שרת/מאסר, עמ׳ 198 הע׳ 9; עמ׳ 237 הע׳ 11).

[3] ב-15/9/1946 נכתב מאמר המערכת בפ״פ ברוח הנקודות שהציע מ״ש. כותרת המאמר: ״Stage Play״.

[4] תיאודור לוריא, יליד ארה״ב, ממייסדי פ״פ ועורך משנה. אפשר שהוא חיבר את מאמר המערכת הנ״ל.

[5] הכוונה לעיתונאי האנגלי רוי אלסטון, בעל טור בפ״פ.

 

העתקת קישור