157. אל: יעקב שמעוני, ירושלים - 7/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  157. אל: יעקב שמעוני, ירושלים - 7/9/1946

157

אל: יעקב שמעוני,[1] ירושלים

7/9/1946

 

עברתי על ״לקט ידיעות״[2] על הארצות השכנות לתקופת 28-20 באבגוסט. עבודת מי? ל-ס?[3]

הלקט חי ורוב הידיעות מעניינות, אך אם זוהי הסקירה הסדירה היחידה של האגף [הערבי בממ״ד] על המתרחש בארצות השכנות, הרי אין להסתפק בו. לא די בהרצאת עובדות - יש לשַקֵף כיווני התפתחות,[4] trends בלע״ז. קריאה רצופה של העיתונות המקומית חזקה שתיתן יבול רב - סקירות על המצב הכלכלי, מעמדן הכספי של הממשלות, יחסי עדות, עניינים סוציאליים, התפתחות תנועת הפועלים וכו' (גם במסגרת ה״לקט״ יצאה עיראק מקופחת!) אך ייתכן שזה נעשה בילקוט שמכבר לא ראיתיו.[5]

הערות אחדות לפרטים (היעדר מספרים ליד הפסקאות מכביד על ההסתמכות):

1. הסעיף ״מצרים ואונרא״ סתום ואין להבינו. צריך היה להרחיב קצת את הדיבור ולהסביר מה עניינו של הסכסוך.

2. מוקשה שהמינ׳[יסטר] לעניינים סוציאליים יעמוד בראש משלחת הפועלים המצרית לוועידת הע׳[בודה] הבין לאומית במונטריאול. בוועידות .International Labour Organigation] I.L.O] משתתפים מכל ארץ שלושה גופים: הממשלה, המעבידים והעובדים. שמא הולך המיניסטר לאותה ועידה כנציג הממשלה?[6]

3. הקונסול הסעודי בקהיר שימש ודאי קודם חבר למועצת הווזירים (המיניסטרים). זה משמעות המונח ״וכּיל״. בסמיכות-פרשיות זו מג׳לס אל-ווכּלא - מועצת המיניסטרים, שכולם ווכּלא של המלך.[7]

4. הוועדה המשפטית של הליגה סיימה את הדיון בהאחדת החוק המסחרי, ולא באיחודו. unification, not unit

5. ראוי היה להרחיב בסעיף ״ארגון נוער כל ערבי״. בעצמי קראתי ידיעה קצרה על כך ב״פלסטין״ והיו שם כמה פרטים נוספים.

א.

 הערות:


[1] אין נמען. סביר שהמכתב נשלח לשמעוני, סגן ראש האגף הערבי בממ״ד, שכן הוא שהשיב עליו ב-11/9/1946.

[2] ״ילקוט המזרח התיכון״ של האגף הערבי בממ״ד.

[3] תשובת שמעוני: ״העובדים בלקט זה - פסח ש[נער] ועוד שניים מחבריו״ (לא זוהו).

[4] שמעוני עמד בתשובתו על המחסור בכוח אדם ובאמצעים כספיים המגביל את היקף העלון:

״לא על נקלה הצלחנו למצוא את השעות של העובדים. כדי לא לרפות ידיים בראשית הצעדים, עדיין לא מסרתי להם הערותיך. אם תעמוד על דעתך, אמסור להם כמובן״.

[5] שמעוני השיב: ״עיראק יצאה מקופחת משום שעל ארץ זו יש סקירה מיוחדת״.

[6] שמעוני השיב: ״המשלחת המצרית לוועידת .I.L.O אומנם משלחת אחת היא. נציג ממשלתה מייצג שם שלטון, פועלים ומעבידים כאחת״.

[7] שמעוני השיב: ״הכוונה ל׳מג׳לס אל-ווכלא׳ של חיג׳אז בלבד, לא של סעודיה כולה, היינו לא מועצת המיניסטרים (בסעודיה הנהלה נפרדת לנג׳ד ולחיג׳אז)״.

 

העתקת קישור