156. אל: זאב שרף, ירושלים - 6/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  156. אל: זאב שרף, ירושלים - 6/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

156

אל: זאב שרף,[1] ירושלים

6/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

המבקרים במחנה העצורים בלטרון מוסרים, כי ד"ר וייזל, השובת שביתת רעב ממוצ״ש (הוא מתיר לעצמו רק משקאות בלתי מזינים) הועבר לפי דיני המחנה למאסר מבודד בצינוק. הונהג כלפיו ״יחס מיוחד״ גם שם: קבלת ספרים ואפשרות לחברים לבקרו בשעות מסוימות.

מצב בריאותו של ד"ר וייזל אינו מעורר לפי שעה דאגה, אך במחנה שוררת חרדה רבה לשלומו, אם יעמוד בהחלטתו לשבות 28 ימים.

ד"ר וייזל ממשיך בחיבור ספר על הטיפול במחלת האסתמא בא״י, שהחל בו בלטרון.

 

*

1. נעשה עוול לדוד ש-י [שינקרבסקי (אדירי)] שלא נבחר לנשיאות הכבוד:[2] ציר הוועידה, עצור מלכות בתורת .v.ip, על שום מה הוצא? יש לתקן!

2. יום יום שיא איוולת ב״דבר״: אתמול - פרסום חילופי הדברים בין גולדה וחזן בשאלת הביקור בנגבה.[3] היום - שחברי ההנהלה כאן ראו את מכתב וייזל ל.Chief Secretary] c.s - המזכיר הראשי] לפני הישלחו.[4] הפקר פטרושקה![5]

3. אם מישהו נוסע במשך השבת מת״א לי-ם וחזרה - ישאל את צפורה אם ברצונה להילוות לת״א.

 

הערות:


[1] אין נמען ואין תאריך. הנמען משוער. התאריך נקבע לפי סעיף 2, המתייחס בציון ״אתמול״ לידיעה ב״דבר״ 5/9/1946.

[2] ב״דבר״ 6/9/1946 נמסר שבפתיחת ועידת מפא״י נבחרה בתשואות סוערות נשיאות כבוד לוועידה ובתוכה חברי המפלגה מקבוצת המנהיגים העצורים בלטרון: שרתוק, ג׳וזף, רמז, הכהן, שטנר.

[3] ב-3/9/1946 סייר הנציב העליון בדרום הארץ וביקר גם בקיבוץ נגבה. אנשי המקום התמרמרו באוזניו על החיפושים והמעצרים שבוצעו בדורות וברוחמה ועל הנזקים שגרם שם הצבא, ותבעו תשלום פיצויים (״דבר״  4/9/1946). בישיבת הוה״פ של ההסתדרות ב-4/9/1946, שדנה במצור על יישובי הדרום, העירה ג״מ כי מארחי הנציב העליון בנגבה ״גילו חוסר אוריינטציה מהירה״. על דבריה אלה הגיב יעקב חזן: ״בעניין זה צריכה להיות הוראה כללית״.

[4] פרסום זה עלול לקשור את חברי הנה״צ העצורים כשותפים להחלטת ד"ר וייזל לשבות רעב.

[5] ״הפקר פטרושקה״ (פטרוזיליה) - ביטוי ביידיש לציון הפקרות וזלזול.

 

העתקת קישור