153. אל: זאב שרף, ירושלים - 5/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  153. אל: זאב שרף, ירושלים - 5/9/1946

153

אל: זאב שרף,[1] ירושלים

5/9/1946

 

אביתר היום - נפלא![2] המאמר ב״הארץ״ מצוין.[3] אם כי לשיטתו - ללא שום יסוד להאשמה שהוא נאמן לסוכנות הזאת, אפילו מן השפה ולחוץ, או לתוכניתה המדינית - אבל קולע אל השערה לגבי העיקר. ״הבוקר״ חלש, ב״דבר״ - אין כלום. אף לא תמונה אחת מהתוכניות.

בחירת הנציגים מעניינת מאוד![4]

א.

הדאגתם להעברת מאמר ״הארץ״ לחו״ל?

 

הערות:


[1] המכתב ללא נמען. סביר שנשלח אל ז״ש.

[2] מדובר בהודעת דובר הסוה״י בי-ם ב-4/9/1946, שהגיב על הזמנת נציגים מא״י לוש״ע, שלא על דעת הסוה״י, ב״לא ימצאו בקרבנו קוויסלינגים״. תגובה זו פורסמה למחרת בעיתונים. הפעם היה הדובר ז״ש, כמתחוור ממכתבו למ״ש 5/9/1946, ולא וולטר איתן, הדובר הקבוע של הסוה״י.

[3] במאמר המערכת ב״הארץ״ 5/9/1946 שכותרתו ״יהודים לא סוכנותיים״ נאמר בין היתר:

״התשובה שתינתן לממשלת הוד מלכותו תהיה ברורה לחלוטין. הציבור היהודי ילך אל הוועידה כציבור או יימנע מלהשתתף בה כציבור. לא יימצא יחיד אשר יעלה על דעתו לדבר בשם היהדות בלי ייפוי כוח ממנה [---] ממשלת ה״מ, הממשלה הסוציאליסטית של אנגליה, לא תוכל לזרות אבק בעיני הבריות על ידי ניסיון להעלות מישהו לדרגת נציג של העם היהודי״.

[4] לרשימת האישים שמחוץ לסוה״י, שהוזמנו ע״י הממשלה, ר' מס' 150 הע' 2; מכתב ט' סמית אל לינטון 4/9/1946, תעודות א', עמ' 580-579.

 

העתקת קישור