148. אל: זאב שרף, ירושלים - 4/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  148. אל: זאב שרף, ירושלים - 4/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

148

אל: זאב שרף, ירושלים

א-ן 4/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לדתן שלום,

 

1. אקווה כי קיבלת בעוד מועד את שדרי השני מהיום [מס' 147], שנשלח במיוחד לבית בת יהודה. אנא, שלח לי העתק איגרתי במכונה, עם התיקונים.[1]

2. להצעת שבולת: אדרבא! אם רק יש סיכוי כלשהו ואחיזה כלשהי - עשו. אין לדרוש מצפוני חוות דעת מסוימת כי המסמכים אינם לעיניו.[2] אנו מניחים כי מגישי הפלילה יהיו הנוגעים בעצמם.

3. ביקשתי פעם אותך או את נמרוד - אני זוכר היטב כי ביקשתי - למסור שלומי לאבן [אליעזר ליבנה] ולהסביר לו כי ידי קצרה להושיע מכאן. גם יעצתי לפנות אל בן אביגדור, שיש לרשותו סכומים. אנא, מסור זאת.[3] אני עומד להריץ לו שדר על חוברותיים של הירחון[4] ואגב רק אחזור לעניין ab [אשנב]. אגב, הבינותי כי הוא דורש הוספה והסקתי כי הקצב [התקציב] הקודם בעינו לכן איני מבין ההפסקה. אפשר היה לצמצם או להנדיר.

4. לדו״ח המחלקה אין לי דעה עדיין.[5] עוד אחשוב. אבל מה פירוש ש״פנחס אינו חושב לחזור למרות תביעתנו״! אנא פרש.[6]

5. לגזבר שלומות וברכותי. הקלטה אוזן או עין מה שליחותו? אשר למטען[7] - הריהו פרוש על פני כל השדרים, לרבות איגרת אמש [מס' 145]. נוסף עליו שדר הערב לפזית, המצורף [מס' 149].

6. גזלן, אל תהא חוסך-לשון במידה כזו! מה הוצע לנכד אביגדור? מה ההצעה החדשה ש"מטפלים בה". מי מטפל?[8]

7. אשר להצעת לפידות ברגע האחרון - על זאת אני שודר לפזית לחוד,[9] במצורף ולעיניך [מס' 149].

8. היש מגע עם אנשי יצחק מאיר? האומנם נכונה השערת ר-ר כי הם בהולכים [לוש״ע]?[10] יש לגייס הפראגאי.[11]

9. יחסו של עזריאל לאחיזות - אכזבה מרה.[12] לא פיללתי!

 

שלום לכל!

אביחי

הערות:


[1] האיגרת המובאת במס׳ 145 היא המתוקנת.

[2] ז״ש כתב ב-3/9/1946: ״השקמוני היושב עתה איתנו (שבולת ולא סבולת) [עו״ד יעקב שמשון שפירא ולא עו״ד יעקב סלומון] סבור כי אפשר לתבוע לדין השלט[ונות] או הנבחן [גנרל ברקר] גם על הגפרור הבוער [שדות-ים - לפי השיר ״אשרי הגפרור״ מאת חנה סנש, שהייתה חברת הקיבוץ] וגם על הנקודה המשפחתית ואחותה [דורות ורוחמה]. הוא מחפש אסמכתא ועומד לבקש רשות מבעל האיצטלא [היועץ המשפטי] של השלט. שאלו לדעת צפוני. היש סיכוי, הכדאי וכו׳״.

[3] ז״ש כתב (שם) כי אליעזר ליבנה שאל לגורל א. ב. (״אשנב״) לאחר שהפסיק לפרסמו מחוסר אמצעים: ״דרש מדתן כסף ולא נתן, כי אין״. ב-6/9/1946 דיווח ז״ש: ״השדר לאבן [ליבנה] נמסר. היה שבע רצון מעצם התשובה. ההפסקה של השבועי [״אשנב״] באה משום שהקצב של מדין [ממ״ד] מיועד לדבריו לירחון [״בטרם״].

[4] הירחון ״בטרם״. מכתב מ״ש אל העורך ליבנה לא אותר.

[5] דוח הממ״ד לקונגרס הציוני הכ״ב.

[6] ז״ש כתב ב-3/9/1946: ״דרוש להכינו. מי יכין? פנחס הכהן [ליאו כהן] איננו ואינו חושב לחזור [מארה״ב] למרות תביעתנו״, וב-6/9/1946 השיב ז״ש: ״שדר ממנו מלפני שלושה שבועות האומר שהתשבי יצא למנוחה לזמן מה. כאשר יחזור אוכל לצאת קצת ולראות את הארץ״.

[7] מדובר במכתב ז״ש 4/9/1946: ״הגזבר לבית פזית [זלמן ארן, גזבר הוה״פ של ההסתדרות] הוזמן דחופות [לפריס] אל בן אביגדור. ילך ביום ב׳ הבא [9/9]. מה רוצים שיביא? זו הזדמנות של הסבר נבון״. לשאלת מ״ש השיב ז״ש 6/9/1946: ״הגזבר הוזמן לבן אביגדור למסירת דוח על הוועידה [של מפא״י]. יותר אינו יודע. ייקח איתו כל מטען של שדרים״.

[8] ז״ש השיב 6/9/1946: ״לנכד אביגדור הוצע לרכז המילוי לירושת יהושע [גורדון - אגף הביטחון בממ״ד]. סירב א) כי חשב שהתפקיד הוא זמני, ב) כי לבו לפגישה עם אנשי השלט. החליט כי התמחה בכך בשירותו [בצבא הבריטי]. אמש שוחח דתן ארוכות איתו וניסה לשכנעו שיחזור בו מסירובו. הצעה אחרת שמורה בכיס היא שיהיה סגנו של הממונה על ירושת יהושע באחוזה (ס-ר) [מאיר ספקטור הממונה מטעם הממ״ד בתל אביב על חיל הנוטרים בדרום הארץ]. לכך הוא מסכים מאוד, אך לא ברור אם הזקן [ספקטור] יסכים. על כל פנים יסיים [התלבטותו] בימים הקרובים״.

[9] ז״ש כתב ב-3/9/1946: ״ברגע האחרון: לפידות שואל את ישן לדעתו, האם להציע לבל ולוט את הנוסחה שלו כמשותפת עם ישן? לאמור, היות ואמרתם [אתם הבריטים] כי ביכולתנו להציע וכו׳ [נוסחה שלנו להשתתפות בוש״ע] הננו באים עם הצעתנו [מדינה יהודית כבסיס לדיון] ודוחים מראש הצעתכם [תמ״ג] אבל באים וכו׳, או בשלב זה להתרכז בנוסח שהוכן ע״י לוט והוא כידוע, איננו באים, אבל אם בתקופה יותר מאוחרת תרצו בנוסחתנו, מוכנים ומזומנים״ (ר׳ הצעת קפלן בישיבת הנה״ס בלונדון 29/8/1946, תעודות א', עמ׳ 557).

[10] הכוונה למגעים עם ״אגודת ישראל״ בעניין ההזמנה ששלחה בריטניה גם אל יו״ר הנהלתה, הרב יצחק מאיר לוין, להשתתף בוש״ע (תעודות א׳, עמ׳ 580-579). ב-7/9/1946 כתב מ״ש לרעייתו: ״זה עתה הודיע הרדיו כי [---] האגודה לא תלך בלעדינו״ (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 239). ר-ר לא זוהה.

[11] אולי משה פרגר, כתב ״דבר״ בפריס.

[12] על גישתו המסתייגת של קפלן להקמת יישובים בנגב ר׳ מס׳ 140 הע׳ 11. ב-6/9/1946 כתב ז״ש: ״יחסו של עזריאל לאחיזה השתנה לטובה. שוכנע (גם דתן זוקף משהו לזכותו) כי לא ייתכן לאמור אל הגדיים [אנשי פלמ״ח] ולקהל לא על אי״ש, לא על מענה תימן, ולא לתת משהו חיובי שיצוד הלב. נימוק זה לכדו. הודה בכך במפורש. נראה שיזוז בקרוב״.

 

העתקת קישור