147. אל: זאב שרף, ירושלים - 4/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  147. אל: זאב שרף, ירושלים - 4/9/1946
כותרת משנה  אחה"צ

147

אל: זאב שרף, ירושלים

4/9/1946 אחה"צ

 

אני כותב בהנחה שפתק זה יגיעך היום. אם יאחר - עשה מייד מה שתוכל לתיקון המעוות מחר, בעוד מועד.[1] נכשלתי באי דיוק רציני בשדר לפיזל בפרשת הקו.[2] כולו תוצאה מהפרישות - נתקע בראשך רושם מסוים הכולל טעות בנקודה אחת ומתוך שאינך בא בין הבריות, אינך עומד על טעותך.

בינתיים הרושם משמש יסוד לבניין-מחשבה שלם והטעות נותנת אותותיה במסקנות. ובכן כל אותו פרק (ג׳) נבנה על שתי הנחות:

א) כי לוט גזרה על כל מעשה, עד כדי שהיה ספק אם האיסור אינו חל גם על המצומד;[3]

ב) כי תוכניות המענה לתימן הן בנוסח ההוראה שניתנה פעם, ז״א דליקת אש או עין תחת עין.[4]

מדואר היום הוברר כי איסור לוט הוא במפורש רק על סעיף אחד.[5] עכשיו נזכרתי כי דקדוק זה הופיע באיזה שדר, אך לעולם גובר הרושם הראשון, ובשדר הראשון לא הייתה אבחנה. כן התברר שיש תוכניות אחרות. הרי שיש לתקן בערך כך (אני מנסה לפי הזיכרון - חוסר העתקים הוא צרה צרורה אבל אין עצה כנגדה):

א) למחוק את המילה ״פורמלית״ ולהשאיר רק ״מהותית", (במקום שאני מסתמך על פְּסק לוט לגבי מענה לתימן).

ב) לשלב בתחילת הפסקה על בעיית המענה לתימן פסוק מעין זה: ״הגיעוני ידיעות על תוכניות שניסרו או שעודן מנסרות לפעולת גומלין. אני סבור שבמצב הקיים יש לשלול אותן״.

ג) בסופה של אותה פסקה, במקום המתאים, לשלב: ״אינני יודע אם יש תוכניות אחרות. אם ישנן - יש לדון על כל אחת לגופה״. כדי ששילובים אלה לא יהיו יוצאי דופן, יש לעבור על כל הפרק ולהחליף.[6]

א.

הערות:


[1] מדובר בתיקונים לנוסח הראשון של המכתב לוועדה המתמדת של מפא״י, שאינו בידנו. על כתיבת הנוסח ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 227.

[2] מ״ש פירש את החלטת כנס פריס על הפוגה במאבק המזוין כחלה גם על פעולות ההעפלה.

[3] פעולות אלימות בצמוד לתגובות השלטונות על מבצעי העפלה והתיישבות.

[4] פעולות אלימות נגד מתקנים בריטים ללא הגבלה (כונו ״מאבק רצוף״).

[5] איסור רק על המשכת המאבק המזוין (ה״רצוף״).

[6] תשובת ז״ש ב-5/9/1946: ״התיקון לשדר פיזל הגיע במועד הנכון. התיקונים יוכנסו ורק היום יודפס״.

 

העתקת קישור