144. אל: זאב שרף, ירושלים - 3/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  144. אל: זאב שרף, ירושלים - 3/9/1946

144

אל: זאב שרף,[1] ירושלים

3/9/1946

 

כששלחנו ידיעות על החיטוט כאן[2] לא נתכוונו שתתפרסמנה בשם ומלכות, אלא שהעלונים יביאון ממקורותיהם. צורת הפרסום שבחרתם מחשידה את ״נשואי הפנים״ ואת קשרם החתרני עם החוץ.[3] חוסר זהירות! לעומת זה, מבקרים כאן יום יום עשרות קרובים ואין קושי למסור בע״פ ידיעות לרוב. כך שאם מופיעות ידיעות בעיתונות - ורצוי בשינויי גרסה - אפשר תמיד לגרוס שקרובים מסרו או מישהו הצליח להגניב פתק. לא כן אם תוקעים בשופר הגדול. שימו לב!

א.

 הערות:


[1] המכתב ללא נמען. עפ״י תוכנו נועד לז״ש.

[2] על החיפוש בלטרון ר' מס' 129 סעיף 1.

[3] ב-3/9/1946 התפרסמו בעיתונים העבריים דיווחים דומים בניסוחם על החיפוש, שערכו הבריטים במחנה המעצר בלטרון ב-29/8/1946. ב״דבר״ נמסר כי לא חיפשו אצל המנהיגים.

 

העתקת קישור