142. אל: כתריאל כץ, תל-אביב - 2/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  142. אל: כתריאל כץ, תל-אביב - 2/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

142

אל: כתריאל כץ, תל-אביב

2/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לכ״ך שלומות ותודות,

 

1. ״נציגו של מחזיק השרביט אצל מחזיקי המטה״ - אני מתאר לעצמי בדמיוני ניסוחים יותר קלים ופשוטים! מה התפקיד והסמכות?[1]

2. אשתדל להמציא משהו לכינוס [ועידת מפא״י]. גם פיזל עצמו ביקש ע״י בת יהודה [צפורה שרת]. אבל מסופקני אם יניח דעת שני הצדדים.[2]

3. חוג משותף[3] - שפיר. אך יש לשמור שלא ייהפך למקור של פעילות.

4. ראיתי כאן נייר שנשלח מהחטב [פלמ״ח] למאוכסנים אצלנו[4] ומאוד לא ישר בעיני - בייחוד אם בו בבואה למשתגר להדרכת החטב ברחבי כנען, כאשר יש להניח: פסקי הלכות מכוונות עם התנבאות פסקנית לבאות - לא חיזוק לעמידה בגזירות-פנים קשות של הצמרת[5] אלא ההיפך מזה.

5. יש סתירות שהם חידה בעיני. חזקה עליך שאתה בטבור ובקי ועכ״פ לאל ידך לברר דברים לאשורם. והנה שאלתיך אם נחיתה אחת או נחיתותיים. עניתני: אחת - אותה ד'[6] ותו לא. נחה דעתי (ז״א נמחקה נקודה חיובית, אבל קיבלתי דין העובדה) והנה הגדיים כאן מתבשרים מפורשות כי נחתו באחוזה (מרקחת) לחוד ובנווה (בקרבת זרובבל) לחוד,[7] בתאריכים שונים, ובמספר כולל [של מעפילים] עולה על שלך. אֵי האמת.[8] גם לגבי כ״ה [בורחים מעתלית] הודעתני מה שהודעת ואילו הם [אנשי פלמ״ח בלטרון] התבשרו כאשר כתבתי.[9]

משוך בעט!

 

הערות:


[1] מ״ש משיב למכתב כתריאל כץ מ-28/8/1946 (ר׳ מס׳ 139 הע׳ 2). ״השרביט״ - שפר, הרמ״א בפועל; ״מחזיקי המטה״ - אנשי מטה ה״הגנה״.

[2] הכוונה לאקטיביסטים תומכי קו ב״ג, ולמתונים תומכי ח״ו.

[3] העניין לא נתחוור.

[4] מדובר ב״איגרת לחברים״ של מטה הפלמ״ח (חוב׳ ״פלמ״ח״ 45, ספט׳ 1946). שם נאמר: ״לא נוכל שלא לבטא את התמרמרותנו נגד מהלך המאבק מאז 29 ביוני. נשקה של יגור פורק. מעפילים שולחו לגולה [---] משקים נצורים הפכו לחיזיון נפרץ בחיינו [---] אסירים למאות מהכפר ומהעיר כלואים ללא משפט, מנהיגים במעצר ובאותה שעה מנהלים חבריהם להנהגה משא ומתן עם אלה שפקדו להשליכם לכלא. האפשר היה לתאר תופעות משפילות אלו לפני ה-29 ביוני? לא ולא [---] נודה בגלוי: המצב המחפיר אינו הכרח המציאות. היישוב מוכן ורוצה במלחמה. החטיבה, ככל אנשי ה״הגנה״, אינה שלמה ולא תשלים עמו. המרי לא נפסק, המרי יימשך! לפקודה תמיד אנחנו!״

[5] החלטות ההנהגה על הפוגה ב״מאבק המזוין״.

[6] האונייה ״ארבע החירויות״, שהפליגה מאיטליה ובה 1024 מעפילים, נתגלתה ב-2/9/1946 ע״י משחתות בריטיות שהשתלטו עליה אחרי עימות אלים ונגררה לנמל חיפה, שם הועלו המעפילים לאוניית גירוש והועברו לקפריסין.

[7] כוונת המוסד לעלייה ב׳ הייתה להנחית את מעפילי ״ארבע החירויות״ בחוף ת״א. מקום חלופי לנחיתה נקבע בנווה חיים ליד חדרה (מקום מגורי עזרא דנין המכונה ״זרובבל״).

[8] כתריאל כץ הבהיר ב-3/9/1946, כי המידע על שתי אוניות מעפילים היה מוטעה ומקורו בהכנות להנחתה בשני מקומות.

[9] על פרשה זו ר׳ מס׳ 114 הע׳ 15.

 

העתקת קישור