141. אל: אריה אשל, ירושלים - 2/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  141. אל: אריה אשל, ירושלים - 2/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

141

אל: אריה אשל, ירושלים

2/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לאחימן שלום,

 

1. אֵי חוברת ב' של הנסרד?

2. אין להרפות מזעירא. הטרדה בלתי פוסקת שהוא ככינויו ושאין כל שחר להכניסו בקהל לוויתנים.[1]

3. איש המים מכחיש נמרצות כל יסוד שהוא ״לתיק״ לפני שמצאוהו באותה חברה אגב חיטוט. לא בטרם התגייס ולא בשירות [בצבא הבריטי] (בזה שבי). היה ביתרי וחבר [הסתדרות העובדים] הלאומית. לא השתייך לשום [ארגון] חשאי ולא תקע אצבע בשום עסק-ביש. כיום פרש מהם ולא דיבר באחרים. לדעתו - או משקרים או הלשנה. תבע כמה פעמים חקירה. שואל אם אפשר ללחוץ הלאה בכיוון זה. לדרוש שיבואו הנה, יקראוהו, יחקרוהו, יאמרו מה נגדו ויתנו אפשרות להכחיש או להסביר ולהוכיח.[2] גם מזה אין להרפות.

4. בעל הברכה דוחה עצת נמרוד לגבי לוט.[3]

5. אשר ״לוועדה ציבורית גדולה״ אשר ״לא ידוע״ עליה, נראה שלא הובן העניין.[4] לפני כמה שבועות שלח צפוני, לאחר בירור יסודי עם ש״ל, חומר רב על שרירות ופריעת חוק באכסון [במחנות המעצר], עם דוגמאות לרוב והציע שיוקם ועד ציבורי לטיפול בעיוותים ועוולות. לא נאמר שקיימת ועדה. הוצע להקימה. ברור?

6. אחרון אחרון חשוב: כבוש צערך, ואם אפשר - גרשהו. מי יודע אם אשוב, כי אין שיעור לאפשרויות. את פזית יש לשרת בלב שלם ובכל העצה והתושייה, כאילו באה לישיבת קבע.[5]

 

הערות:


[1] ב-3/9/1946 כתב ז״ש: ״חוששני ששני הדוידים, הזעירא וזה שמזרע אהרון [דוד אדירי ודוד הכהן], שניהם כרוכים עם הגדולים לשבט ולחסד ואין סיכוי רב לשינוי גורלם״.

[2] הכוונה לקופל וסרשטרום (ר׳ אלמוגי/בראש, עמ׳ 205-204).

[3] אשל הציע במכתבו מ-2/9/1946 לפנות אל ידידי דוד הכהן בצרפת, מאנשי ״צרפת החופשית״, שלהם סייע בימי מל״ע-2 (בביתו שבהר הכרמל הותקנה תחנת שידור שלהם), שיפעלו אצל הבריטים למען שחרורו מלטרון.

[4] במכתבו הנ״ל כתב אשל: ״לא ידוע על ועדה ציבורית גדולה להיאבקות נגד שיטת המעצרים״.

[5] מ״ש מגיב על דברי אשל, שבמכתבו הנ״ל כתב שג״מ ״התחילה אתמול לשבת בחדרו של הנכסף [מ״ש].

נוכחותה מגבירה עוד יותר את כאב היעדר ישן [מ״ש] מאשר בשעה שהכיסא היה מיותם. זהו כאבי - כאב פרט - ושיקול הכלל [אנשי הממ״ד] דומה לרגש הפרט. רבים רבים הנאנחים דווקא בשעות הכרעה אלה על כליאת הנבון, שהיה יכול לצרף ניגודים בכור האמונה התנועתית, וכל הממלא משרתו לא ימלא תפקידו [של מ״ש] במקבילית הכוחות״.

 

העתקת קישור