138. אל: ישראל גלילי, תל-אביב - 1/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  138. אל: ישראל גלילי, תל-אביב - 1/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

138

אל: ישראל גלילי, תל-אביב[1]

1/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לניצן שפע ברכות,

 

לבי נוקפני על האיחור אך סהדי במסיבות. אגב, הקלת עלי את פיגור התשובה בהשמטת התאריך מאיגרתך.[2]

אענה לפי סדר הפרשיות:

1. שבחי אַחֶיך הגיעוני בכמה צינורות - אחד מהם הישר מהבית. שמחתי אף תמהתי: מעיקרא מאי קא סברו?[3] אגב, החזר גיסך? וכמה מכם עוד גולים בירכתי סְפַר תימן?[4]

2. לפרשת בית-אחי.[5] אשר לפרקליטות, הרי עמיתי מעדיף על בעל האורה, שעליו שאלת, את בעל עטרת הסנטר והזגוגית והוא חרד לדבר ה'[6] - במה הדברים אמורים, אם יקבל על עצמו לדרוך במסלול שמתהווה ולא לסטות;[7] אם לא הוא - אזי שותפו (של עטור הסנטר, לא של בן פורת!) - בן בית אולפנתי [גימנסיה הרצליה], חבר כיתה לרעייתי, שהיה לו בשכבר הימים שיח עם התעסקות מתתיהו,[8] רק בשלישית בעל האורה, שהדִיבֵּר בפיו ומוח בקדקודו אך דעתו קלה וחומד לצון. מכל מקום יש לרתום שלישי, כי השקמוני [עו״ד סלומון] חסר רמה, משנתו אינה סדורה וגם עלול מתוך צבריות לבטות [להתבטא בלשון בוטה] ביושבים כיסאות [השופטים] ללא צורך ואילו בן לוי כוחו, כדבריך, מאחורי הקלעים ואם כי עיניו בראשו וידו רב לו גם בפלטין [במסדרונות השלטון], הרי אין לסמוך שלא יָלוּז. כל אלו דעות עמיתי שאני מצטרף להן בכללן, הניסוח המילולי של ההגדרות דלעיל - משלי, מתוך הכרתי האישית את המדוברים.

אשר לשאלת התקדים, הרי עד כמה שזיכרוננו מגיע כבר נקבע תקדים מעין זה בפרשת אנשי מקום גבורת אפרים.[9] עם זה נוחה דעתנו מהקו המוצע [לטיעון במשפט] ונוסחנו הוא: אנו השניים [המוכתר והמזכיר של יגור] - איש איש פניו לתפקידו המסוים; ענייני בטיחות אינם בתחומינו, עליהם ממונים אחרים; ודאי שמודעת לנו כי יש מזה [נשק] במקום, לצרכיו כבכל מקומותינו, שכן הניסיון וכו', אף כל אחד מאיתנו [מתייצב] בשעת עֶברָה וכו', אך אין אנו אחראים יותר מכל אחד; אשר לכמויות [הנשק] העודפות לא ידענו - אפשר [מיועד] לסביבה. מענה לשון מעין זה בסיום פרשת הטעינה, בטרם תחל הפריקה.[10] אשר לפריקה, דעתי מסוימת - דווקא משום ההידור[11] בארץ ובחו״ל - שעל בעלי הצידוק [הסנגוריה] ללכת לקראת הטענה [הבריטית] שהמין המסוים, המסורבל [הנשק הכבד שנחשף ביגור], אינו מיועד לצינה אלא לתנופה.[12] לשם כך יש לגולל יריעה יותר רחבה של פורענויות צפויות אשר כחומרתן כן מידת הסוחֵרָה[13] המונחת למשמרת: המונים מקרוב ומרחוק בתוך התחום, סעד אדם וכלי-שחת מחוץ לתחום,[14] פגיעת המכופתרים משלהם[15] המתהלכים לאורך התחום ולרוחבו, כיום סרים למשמעת אך מי יערבם ביום סופה. הייתי מרחיק ומוסיף: אשר לכם, היושבים כיסאות,[16] היום אתם כאן, ומחר מי יודע? הנה נטרדתם מגושן![17] מי יחזה גלגולי חשבונותיכם ותהפוכות גורל? אבל אנו [בא״י] לצמיתות וחובתנו לעמוד הכן, במידת יכולתנו. בנדיבותכם חילקתם ביד רחבה לשכנות, קלות וכבדות, עד למַרעֵמות ולמַכנפות.[18] עד כדי כך אין ידנו משגת. נוכח אפשרויות לא תשוערנה - אלו [כמויות] צנועות ומצומצמות בתכלית. ואפשר להוסיף: הן גזרתם פעם עצמאות [לעיראק] עם רוב 2/3 וגורל צאצאי שלמנאסר [האשורים] הטיל צלו. אצל שישים ריבוא [יהודים בא״י] מנוי וגמור לא לפשוט צוואר. שמא תאמרו: הודענו שאנו ערֵבים? גם שם הודעתם.[19]

ויודגש ברור: אין זה גֶנֶן על השניים. הם מַא דַחַלוּש אַבַּדַן [ערבית: חפים מכל קשר]! שכן תפסתם להם באקראי, חי אללה, כשניים משישים ריבוא, והם, כל השישים ריבוא, בעלי הדבר. אנו בהסברתנו זו מלמדים זכות לא על השניים אלא על [הנשק] המצוי ועל בעליו - על כל השישים ריבוא. בעצם אין הם זקוקים ללימוד זכות, אבל העניין טעון הסבר, כי נטפלו עלילות, ובהזדמנות זו חובה ציבורית להציג האמת לפניכם ולפני הכל, לבל יסולף הרושם ויעוּות הדין.

אשר לראשי בתי האחים - כבר הוצע לאפשר ולא הלך לבי,[20] אך אם חזקה ההרגשה, אין כל נזק בכינוס ובהרתעה.[21] בעזרת שכנים איני מאמין.

3. ״באישון (סברה שיש לגרוס אֱשוּן, להבחין מאִישון שבעין) ובדמי״.[22] הכל ידוע וברור. אין זו תוכנית לאלתר, כי המזג אינו נוח. עוד חזון לירחים.

 

לך ורץ. ודאי קלטה אוזנך מה שהסתנן לצרפתי, כי מנוי וגמור למתוח היֶתֶר בהקדם.[23] זה לעובדות. אשר ליחסים [עמם] מקובל רעיונך (״על עיקרו של דבר״),[24] אך עתה משחזר מי שחזר ייתן דעתו.[25]

בזה תם עמודך הראשון. אשוב לשני מחר, כי עוד עלי קילמוס רב הערב.

ברכותי לכל.

אביחי (!)

*

2/9/1946

עוד לניצן:

עמיתי מעלה רעיון שמא כדאי להעמיד עֵד מבעלי הכוכבים או הכתרים בתוכנו[26] (מהחשובים) שימסור מומחיות על טיב מה שנמצא [ביגור] ועל ערכו לגן לפי ניסיון.

א.

 הערות:


[1] המקור נמצא באי״ט, תיקי ישראל גלילי, חט׳ 15, מיכל 169, תיק 1, מס׳ 6.

[2] מכתב גלילי אל מ״ש לא אותר.

[3] שבחים על התנהגות חברי קיבוץ נען ב״השבת השחורה״ ואחריה בעת החיפושים שנערכו במשק והעלו חרס. ״מעיקרא מאי קא סברו?״ מתחילה מה הם - הבריטים - סברו?

[4] אברהם לוקוב, גיסו של גלילי, אף הוא חבר קיבוץ נען, נעצר ונשלח כרוב חברי המשק למחנה רפיח.

[5] משפטם של מוכתר ומזכיר יגור.

[6] עו״ד מרדכי עליאש, שהיה בעל זקנקן, מרכיב משקפיים ושומר מצוות.

[7] אם יקבל על עצמו להפוך את משפט הנאשמים למשפט פוליטי, שיתקוף את המדיניות הבריטית (ר׳ מס׳ 57 סעיף 4).

[8] עו״ד יצחק אולשן. ״התעסקות מתתיהו״ - פעילות ב״הגנה״ (לפי כינויו של גלילי, מראשי ה״הגנה״). בעת גירוש יהודי ת״א ב-1917 היה אולשן מהנשארים בעיר לשמור עליה ואח״כ היה פעיל ב״הגנה״.

[9] מדובר במשפט על החזקת נשק לא-חוקי שהפך למשפט פוליטי, שהתקיים בעקבות חשיפת מצבור נשק בידי הבריטים באוקטובר 1943 בקבוצת חולדה - שם נפל אפרים צ׳יז׳יק במאורעות תרפ״ט. שבעה מאנשי חולדה, ובהם המוכתר וחברי המזכירות, עמדו אז לדין בפני בית משפט צבאי בריטי ונידונו לעונשי מאסר משנתיים עד שש שנים. הנאשמים טענו: ״אין אנו פושעים המחפים על פושעים, אלא אנשים שהאמינו שעשו את הנחוץ לצורכי ההגנה על קבוצתנו״ (ר׳ סת״ה ג-1, עמ׳ 181).

[10] הכוונה לטיעון המשפטי המקדים במשפט נאשמי יגור לפני הדיון לפרטיו.

[11] הידור - פרסום נרחב באמצעי התקשורת במהדורות רבות.

[12] צינה - מגן, הגנה. תנופה - התקפה.

[13] הנשק - לפי ״ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו״, תהילים צא 4. סוחֵרָה - סוג של מגן בימי קדם.

[14] בתוך התחום - ערביי א״י. סעד אדם וכלי שחת - סיוע בכוח אדם ובכלי נשק. ״מחוץ לתחום״ - ערביי מדינות ערב.

[15] השוטרים הערבים.

[16] השופטים הבריטים (לפי ״כי שמה ישבו כיסאות למשפט״, תהילים קכב 5).

[17] אפשר שהמו״מ ב-1946 לחידוש החוזה האנגלו-מצרי יסתיים בפינוי צבאכם ממצרים.

[18] בהסכמים שחתמה בריטניה עם מדינות ערביות התחייבה לסייע להן באימונים צבאיים ובהספקת נשק קל וכבד, לרבות תותחים ומטוסים.

[19] בחוזה שנחתם ב-1930 בין בריטניה ועיראק הובטחה לעיראק עצמאות מלאה ובעקבותיו הוזמנה עיראק ב-1932 להצטרף לחבר הלאומים. בדיונים על הצטרפותה לארגון זה עלתה שאלת מעמדן של קבוצות המיעוטים, שמנו כשליש מהאוכלוסייה. בריטניה נטלה על עצמה אחריות מוסרית וערבה לכך שעיראק תנהג במיעוטים שם לפי כל כללי המשפט והמוסר המקובלים. (ר׳ שמעוני, עמ׳ 276-275). אעפי״כ, בקיץ 1933 טבח הצבא העיראקי באשורים - נוצרים נסטוריאנים, אחת הכַתות הנוצריות המזרחיות העתיקות - והתיר לכפריים ולשבטים כורדים וערבים לעשות בהם שפטים. רבים מן האשורים נמלטו אל מחוץ לתחומי עיראק (שם, עמ׳ 271).

[20] הכוונה להצעה שהמוכתרים והמזכירים של הקיבוצים יתפטרו מתפקידיהם במחאה על העמדת מוכתר ומזכיר יגור לדין.

[21] כינוס מחאה של מוכתרי ומזכירי היישובים.

[22] ר' מס' 85 הע' 8.

[23] הצרפתי - דוד שאלתיאל, ראש הש״י. לש״י נודע שלח״י ואצ״ל עומדים לפתוח בפעולות טרור נגד בכירים בריטים. ר' ז״ש אל מ״ש 28/8/1946: ״ידיעות מדאיגות על לן כי ינוע בשבוע הבא [---] והן אומרות אלון [הנציב העליון], ארוך [המזכיר הראשי] וכו'״. גם 30/8/1946: ״הצרפתי טוען בעקשנות [---] כי הלן עומד להשכים ביבוס, וזה בשבוע הבא. יעסוק בקטנים ואחד גדול. מתכוון ליחידים״ (ר' מס' 105 סעיף 4). אכן, מ-8 בספטמבר, אצ״ל ולח״י ערכו שורת התקפות על מטרות בריטיות (ר׳ ניב ה׳, עמ' 42-37).

[24] מדובר בניתוק היחסים עם ארגוני ״הפורשים״. אפשר שכוונת הדברים לכך שהניתוק יתבצע על רקע עקרוני. גלילי גם סבר כי מוטב שהיחסים בין ה״הגנה״ וארגוני ״הפורשים״ ינותקו ע״י ״הפורשים״ ולא להיפך.

ר' מס' 53 הע' 4, 8.

[25] הכוונה לשאול אביגור, שחזר ארצה לבחינת ההצעה להציבו בראש המפקדה הארצית של ה״הגנה״.

[26] מבין הקצינים הארצישראלים ששירתו בצבא הבריטי.

 

העתקת קישור