131. אל: יוסף לינטון, לונדון - 29/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  131. אל: יוסף לינטון, לונדון - 29/8/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית מירושלים

131

אל: יוסף לינטון, לונדון

ירושלים, 29/8/1946

(מברק אנגלית)

 

להלן מסר בעל-פה מאת העצורים:[1]

אחת: אם מה״מ תסתלק מתוכנית מוריסון כבסיס למו״מ וכל משתתף [בוש״ע] יורשה להעלות ההצעות שלו, עלינו לקבל ההזמנה.

שתיים: חופש בחירה [של] נציגים תנאי בל יעבור, כולל בן-גוריון וכל העצורים. שאלת [השתתפות] סנה תוחלט ע״י החברים החופשיים [של] ההנהלה.

שלוש: [בעד] פשרה בנוגע [ל]נציגים יהודים אחרים.

ארבע: רמז כיו״ר הוועד הלאומי יש להזמין.

אנא העבר מייד [ל]פריס.

 

הערות:


[1] העניין במלואו מובא במס' 127.

העתקת קישור