130. אל: זאב שרף, ירושלים - 29/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  130. אל: זאב שרף, ירושלים - 29/8/1946

130

אל: זאב שרף, ירושלים

29/8/1946 [1]

 

התיאור בפ״פ של הנקודותיים [החיפושים בדורות וברוחמה] חיוור מאוד מאוד בהשוואה ל״הארץ״ ול״דבר״.[2] יש לחזור ולתת תיאור יותר מפורט. להבליט בייחוד חורבן לשמו - עקירת עצים, הרס פינת החי, שבירת תקליטים, רמיסת תמונות וכו'. הַזמינו אנגלים אחדים במיוחד לבקר במקום: קלרק[3], אלסטון,[4] אולי יימָצא עוד מישהו. החוברת על הגירוש טרם הוכנה[5] - וכבר זוועה חדשה הדביקה. בימים אלה מה שלא נעשה בזק - אינו נעשה. מדוע חיכו לידיעות נוספות מהמשולש כדי להוציא חוברת על הגירוש?[6] עתה מייד חוברת על הנקודות!

 

הערות:


[1] התאריך משוער לפי הכתבה על החיפושים בדורות וברוחמה, שנדפסה ב״פלסטיין פוסט״ ב-29/8/1946.

[2] הכתבה בפ״פ הייתה קצרה והובאה בטור אחד. ״הארץ״ ו״דבר״ הביאו באותו יום את סיפור החיפושים בשני הקיבוצים בהרחבה ובכותרות ראשיות.

[3] א. פ. קלרק, מנהל ״ברקליס בנק״ בי-ם.

[4] רוי אלסטון.

[5] חוברת על גירוש המעפילים לקפריסין.

[6] אשל דיווח ב-26/8/1946 על עיכוב בהוצאת החוברת על גירוש המעפילים לקפריסין בשל המתנה לקבל חומרים נוספים מ״הצעירה שבגלויות״.

 

העתקת קישור