126. אל: אריה אשל, ירושלים - 28/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  126. אל: אריה אשל, ירושלים - 28/8/1946

126

אל: אריה אשל, ירושלים

28/8/1946

לאחימן שלומות,

 

1. אני מחזיר את חומר ההוראה כי התברר שאין כעיתון החי, ששני טפסים ממנו מגיעים עכשיו יום יום.[1]

2. אשר לטור השביעי, נראה שלא הבינות. כתבתי כי א. ב. [אפרים ברוידא] (לא א. ה. אלא א. ב., שהיה זמן רב אצל בל וחזר לפני חודשים מספר, מאנשי עלוננו האחוזתי [״דבר״, התל-אביבי]) נתן עינו באיזה תורגמן משובח. עכ״פ יש לתפוס טור שביעי אחד ולעשות ניסיון - למסור לתרגום ולראות איך זה מצלצל.

אינני מתפעל כלל מסירובו של בעל הטור[2] – לע״ע. אני מניח כי הוגד לו שזוהי יוזמתי.

3. כ״ך ראוי לנֶזף! התחיל בהבטחה רבתי כזו ומייד נדם. אגב, ישלים את הדו״ח על העם במצור.[3] אני מניח שבשורות לפידות יגיעונו רק ביום א'.[4] אָזֹר סבלנות!

כיוון שעלוננו שבע מרורות מאיתנו, מגיע לו שבח רב ל״דבר היום״ על שדות ים (האם [מאת] הרצל?).[5] גם תיאור כל פרשת שדות ים היה כהלכה - ודאי מעשה בן דור.[6] אנא, מסור.

״בטרם״-אב, לא קיבלתי.

 

שלך,

אביחי

הערות:


[1] ב-25/8/1946 ביקש מ״ש מאשל לשלוח אליו לקט מן העיתונות הערבית לצורך השיעורים בערבית שנתן לעצירים, אך הואיל והחל לקבל את העיתון הערבי ״פלסטין״, מצאו ראוי יותר לצורכי הוראה.

[2] נתן אלתרמן. ר׳ מס׳ 121 הע׳ 7-6.

[3] בסקירה מ-21/8/1946 (ר׳ מס׳ 111 הע׳ 1) דיווח כתריאל כץ על    מפעל ״עם במצור״: ״התוכנית הייתה לאסוף רבע מיליון [לא״י]. 100 אלף צריך היה להכניס עמך, בתרומות של לירה ושתי לירות. ההכנסה תהיה כנראה 80 אלף. 150 אלף צריכים היו להכניס בעלי יכולת בתרומות של 100-50-25-10. ספק אם חלק זה יכניס 50 אלף. רבים הטוענים שנותנים לקרנות אחרות. ארגונים ציבוריים לא העמידו לרשות המפעל מארגנים בעלי יכולת ומשקל. התעמולה נתונה בסייגים. כך, למשל, סירב ׳קול ירושלים׳ להרשות תעמולה דרכו״ (על מפעל זה ר׳ גם מס׳ 118 הע׳ 2).

[4] ב-28/8/1946 אשל הודיע למ״ש כי קפלן (לפידות) ימריא בדרכו לא״י למחרת היום.

[5] הרצל ברגר, חבר מערכת ״דבר״. להלן הקטע המסיים מתוך מאמר המערכת ״דבר היום״ 28/8/1946: ״הצבא מרחיב את שטח החיפושים בשדות ים. כך הודיעו אתמול אחה״צ. אכן, עליו להרחיב את השטח מאוד מאוד. הממשלה הבריטית צריכה לשלוח את כלביה המאומנים בגרמניה לאותו בית קברות בבודפשט אשר בו נטמנה חנה סנש. אז אולי תבין, מה הרוח המפעמת בשדות ים. מה הרוח שהביאה יהודים לארץ הזאת, מה הרוח שנתנה להם כוח עמידה באירופה והיא הנותנת להם כוח עמידה בארץ-ישראל; מה הרוח שתוסיף לשמור על קדושת הארץ הזאת גם בהימחות זכר מחלליה״.

[6] יצחק בן-דור, חבר מערכת ״דבר״, ראש הסניף הירושלמי של העיתון.

 

העתקת קישור