125. אל: גולדה מאיר ואליהו דובקין, ירושלים - 28/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  125. אל: גולדה מאיר ואליהו דובקין, ירושלים - 28/8/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

125

אל: גולדה מאיר ואליהו דובקין, ירושלים

28/8/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לפזית וליוסיפון,

 

קראתי את הפרטיכל של הישיבה האומללה במפ'[לגה].[1] עניין איש [אי־שיתוף] חדל להיות בעיית מדיניות חוץ והפך משבר פנימי ־ שאלת הצלת כבוד המפ' והמוסד השותף [הוה״ל]. איני גורס גישה כזאת. איני רואה מעשיותה. בעיני העניין הוחמץ כמה פעמים ־ בפעם האחרונה, ללא תקנה, בשעת השילוח.[2] שום מאמצים לא יחיו את המת וחבל על הכוחות ועל תוספת המרירות. איני רוצה להסתבך בהתנגשות עם המפ' כלפי אחרים, ולכן אני כותב רק לכם. רציתי שתדעו ברורות את דעתי.

אביחי

 הערות:


[1] מכתב ז״ש אל מ״ש ב-27/8/1946 מלמד כי ישיבת מזכירות מפא״י, שהתקיימה ב-26/8/1946, דנה בתוכנית אי״ש והחליטה לחדש המאמץ להפעילה (פרוטוקול הישיבה לא אותר). בעניין זה הביע ז״ש דעתו כי ״הדברים מבררים לגופו של בית הפיזל ולא חשובים לאי״ש״, שנראה בעיניו ״כמת מזמן״. בעקבות ישיבה זו פרסם ביטאון מפא״י ״הפועל הצעיר״ ב-28/8/1946, בעמוד השער, מאמר קצר שכותרתו ״תופעל: תוכנית התגובה״, שם נטען כי ״היישוב העברי חייב לתת את תשובתו הגאה על הנגישות״ ונמתחה ביקורת על ״ההתחמקות המכשילה של חוגים אזרחיים והעלאת החישובים של הההפסד הכלכלי בראש השיקולים״.

[2] בעת גירוש המעפילים מנמל חיפה לקפריסין ב-13/8/1946.

 

העתקת קישור