123. אל: זאב שרף, ירושלים - 28/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  123. אל: זאב שרף, ירושלים - 28/8/1946
כותרת משנה  בבוקר, העתק במכונת כתיבה

123

אל: זאב שרף, ירושלים

28/8/1946 בבוקר

(העתק במכונת כתיבה)

 

שלום,

 

1) צר לי שעלי להעמיס עליך חיבור השדר ללוט, אך אין ברירה, כי אמש ישבנו עד שעה מאוחרת בהתייעצות - לכתוב בלילה בלי גבול אי אפשר, כי כאן נוהג כיבוי אורות - והבוקר השעה דוחקת. קרא ובין היטב בכתוב.[1]

2) דו״ח א״ד בפיזל,[2] אעפ״י שברובו חזרה בשלישית או ברביעית, יש בו כמה חדשות מעניינות.

3) התוכנית שהעלה אדמתי, כלום מוברר שזהו הדבר האחרון? שמא אין זו אלא אחת התוכניות שחוברו בזמן מן הזמנים?[3]

4) סעיף 3 שלך מתמול: ״בשורת ההמשך מפי השניים״. מה פירושו? עמי ועדו? מה סמכותם לפסוק לאחר החלטת לוט שיום א' יחליט?[4] לגבי איכס דעת מתתיהו נראית לי מאוד. וכן הצירוף שלך.[5]

5) אני שמח שבריתך עם מתתיהו איתנה. עם כל יותרת חוכמתו הוא איש חמודות.

6) נ. ס. הוא מי שהיה כמה וכמה פעמים ראש וראשון לנהריים [עיראק], מהיושבים ראשונה בחבר [הליגה הערבית]. הלא הוא המחבר הראשון של תוכנית בן-מורי [מוריסון] ביסודותיה ומעניין היה להשוות בפרטים.[6]

7) לגופה של התוכנית שהביא אדמתי - נקרא לה ״פיצול״ - נאמר ״נגב צפוני״ כמחוז במרות יהודית ושוב נאמר ״אזור ב״ש-עזה״ כמחוז ערבי. האין סתירה? עד היכן במזרח משתרע ״הנגב הצפוני״ והיכן מתחיל גבולו הצפוני?[7] הנשמע היום דבר ברור?

אתמול ביקרנו ניקרבוקר,[8] מיוּדַעי משנות המאורעות [1939-1936] וידיד גדול לד״ה [דוד הכהן]. ניסה לחקור אותי בשאלת הסה״ל.[9] אמרתי כי עוד לא ניתנה לי האפשרות לטפל במסמך זה כראוי ולא אעשה זאת על רגל אחת בתשובה לשאלות ארעיות. העירותי כי כמה מהשדרים הכלולים בו ראיתי לראשונה בסה״ל - כי איני יודע אם בכלל נשלחו וע״י מי. שאל: האם יש שם שדר שלך, ששלחת. אמרתי כן, אחד,[10] אבל השאלה היא מה משמעותו. בסוף אמרתי: העיקר הוא זה, שידיים אלה - הרימותי ידי - אינן מגואלות בדם אנגלי, וזה יותר ממה שאנגלים יכולים לומר על דם יהודי. ועוד: כל הזמן הייתה התאמצותי לעכב ולדחות עד אשר

 [11].the bottom was knocked out הוא אמר: זאת אומרים הכל. היה לבבי מאוד. היה איתו קול. ליין.[12]

בסוף אמרתי לאוזני כל החבורה (6-5): Our song has not been sung to the end yet.

אביחי

מדוע נאלם כ״ך?[13]

 

הערות:


[1] הכוונה, ככל הנראה, למברק אל לינטון (מס׳ 124), שנועד להעברה לפריס.

[2] דוח מפורט על ישיבות הנה״ס בפריס ועל המצב המדיני, שמסר דובקין בוועדה המדינית של מפא״י ב-26/8/1946 (ארכיון מפלגת העבודה תיק 26/46 חטיבה 2).

[3] ז״ש השיב ב-29/8/1946: ״תוכנית אדמתי היא דיבור אחרון - לעת עתה״. פרטים נוספים על תמ״ג הגיעו לידי ז׳ ליף (ר׳ מס׳ 162 סעיף 4).

[4] ב-27/8/1946 כתב ז״ש: ״מתתיהו ואחז קיבלו ברצון את בשורת ההמשך מפי השניים״. מ״ש סבר שמדובר בהוראות ל״הגנה״ שהוציאו ב״ג וסנה לגבי המשך המאבק, בעוד שנקבע כי ההחלטות בנושא זה יתקבלו ע״י חברי הנה״ס בי-ם (ר׳ מס׳ 115 הע׳ 48). מתשובת ז״ש ב-29/8/1946 מתחוור כי ״השניים״ שיחליטו על הדרכים להמשך המאבק הם דב יוסף ומ״ש.

[5] במכתבו מ-27/8/1946 דיווח ז״ש, כי גלילי סובר שגם אם הסמכות להחליט בנושא המאבק ניתנה בידי חברי הנה״ס בי-ם, ראוי להשאיר על מכונה את ״ועדת X״ כגוף שיגבש ויאשר הצעות לפעולה. ז״ש הביע תמיכה בדברי גלילי, שכן לדעתו ע״י סידור זה יתהווה לחץ על הנה״ס ויקשה על חבריה לחמוק מקבלת החלטות. הוא הוסיף כי ברוח זו יפעלו גלילי והוא עצמו.

[6] ז״ש כתב ב-29/8/1946: ״אצל נ. ס. [נורי סעיד] אין פירוט. לא מדובר על שטח, רק על שטחי אבטונומיה (חינוך, בריאות וכו׳). אצלו ההסדר [אוטונומיה ליהודים ומרונים] הוא סייפא שהרישא ועד ארבעה [פדרציה של סוריה, לבנון, עבה״י, א״י בצירוף עיראק]״. מדובר ב״ספר הכחול״ של נורי סעיד, ר׳ מס׳ 119 הע׳ 7.

[7] במכתב הנ״ל השיב ז״ש: ״התירוץ לקושייה בטעות של ניסוח. צריך לומר: חברון-מגדל-עזה. מתחת לזה [השטח] היהודי עד באר-שבע ואז לא בכלל (גבול מערב-מזרח לא ברור). באר-שבע ודרומה שוב ערבי. מין אזורון שכזה״ (ר' מס' 115 הע' 7).

[8] ר' עליו גם שרת/מאסר, עמ' 206, 243; שרת/יומ״מ ג', עמ' 227, 235.

[9] הסה״ל 1946, המתעד את חלקם של חברי הנה״ס בפעולות תמ״ע.

[10] מברק מוצפן של מ״ש מלונדון אל דב יוסף בי-ם ב-12/10/1945, שפוענח בידי הבריטים (ר' מס' 50 הע' 16).

[11] עד שהדבר לא ניתן לסיכול, כלומר עד שלא ניתן עוד למנוע את הפעילות האלימה נגד השלטונות הבריטיים.

[12] אולי הנספח הצבאי בקונסוליה האמריקנית בי-ם.

[13] כתריאל כץ השיב ב-28.8.1946: ״חזרתי רק עכשיו לעבודה וטרם נכנסתי לפני ולפנים של העניינים. מכאן ההפסקה הממושכת״.

 

העתקת קישור