122. אל: חברי הנהלת הסוכנות וראשי מפא"י - 27/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  122. אל: חברי הנהלת הסוכנות וראשי מפא"י - 27/8/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

122

אל: חברי הנהלת הסוכנות וראשי מפא"י[1]

27/8/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

״הרהורים על המצב הקיים״

 

1. אי הצגת תנאי של שחרור מוקדם מתוך הנחה שהדבר כלול בתנאי של חופש הסוכנות למנות את שליחיה למו״מ[2] - פירושה אחת משתיים:

או החלטה מראש למנות את כל העצירים כשליחים

או נכונות ללכת למו״מ כשאחדים מהחברים במעצר.

2. אין הכרח לעמוד על סמכותנו למנות את כל נציגי החוץ,[3] אבל עלינו להודיע כי אם הממשלה מְמַנה כראות עינה, ייתכן שתְמנה כאלה אשר איתם לא נשב, ז״א לא נהווה איתם יחד משלחת יהודית אחת. איננו יכולים לגזור על ממשלה שלא תזמין לשיחה או התייעצות מי שרצוי לה, אך אין הממשלה יכולה לגזור עלינו להכיר בכל הרצוי לה - נציג יהודי המקובל עלינו.

3. הודעת דובר .Foreign Office] F.O] מתמול[4] מה פירושה? הזמנה חדשה או הסתמכות על ההזמנה הקודמת, זו שבע״פ?[5] אני נוטה לסברה השנייה.

4. לפי ה״טיימס״, כמדומני, אין נטייה לשחררנו.[6] זה בהתאם לקו של ב.[ווין] להעמידנו מול המוצנף.[7] יש יסוד להניח כי או לא נשוחרר או נשוחרר ונשלם ב״הכשרת״ המוצנף.

5. אי שיתוף ב״ג במו״מ אינו בא בחשבון מכל בחינה שהיא.[8]

 

הערות:


[1] המכתב הועתק ללא נמען. ב-28/8/1946 כתב ז״ש: ״'הרהורים על המצב הקיים' - [אני] מבין כי הם להעברת חוות הדעת לאן שצריך (יושבי יום א', בית הפיזל, לוט ובל). הכותרת היא עפ״י ״ערעורים על המצב הקיים״, כותרת שנתן ברל כצנלסון לסדרת מאמרים שפרסם בפסח 1936 ב״דבר״, במאבקו לאיחוד התנועה הקיבוצית.

[2] במכתבו אל שר המושבות הול ב-16/8/1946 אמר ח״ו שהנה״ס החליטה כי ״לסוה״י חייבת להיות חירות מלאה למנות את נציגיה לוועידה לרבות כל מי שעצור או עלול להיעצר״ (תעודות א׳, עמ' 533-532; וייצמן/איגרות 22, עמ' 184-183). להתייחסות המסויגת של ב״ג לעניין הנציגות ר' מס' 115 הע' 41.

[3] במכתב הנ״ל של ח״ו הועלתה גם התביעה שהסוה״י ״תזמין, בהתייעצות עם ממשלת ה. מ., את כל החברים של הנציגות היהודית לוועידה, תוך הבנה שתכלול ביניהם נציגים של גופים וארגונים חשובים אחרים״.

[4] דובר מיניסטריון החוץ בלונדון הודיע ב-26/8/1946: ״בריטניה הזמינה עתה רשמית את הסוה״י לייצג את יהודי א״י בוועידה המשולשת על א״י העומדת להתקיים בלונדון ב-9 בספטמבר״ (״הארץ״, 27/8/1946).

[5] בשיחת ח״ו, וייז וגולדמן עם שר המושבות הול ב-15/8/1946, מסר האחרון בע״פ הזמנה רשמית של ממשלת בריטניה לסוה״י להשתתף בוש״ע (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 133-132). ההזמנה שעליה הודיע דובר משרד החוץ נסמכה אפוא על ההזמנה שבע״פ (מכתב הול לח״ו 26/8/1946, תעודות א', עמ' 544).

[6] סופר ״טיימס״ בי-ם מסר, כי ״אפשר להגיע לידי הסכם בדבר התנאים שהציגה הסוה״י להשתתפותה בוועידת לונדון, אולם אין הממשלה רוצה לשחרר את המנהיגים שנעצרו בלטרון״ (״דבר״ 27/8/1946).

[7] שר המושבות המליץ בחוזר לקבינט לא להזמין את המופתי חאג' אמין אל-חוסייני מהצד הערבי, ואת המנהיגים העצורים בלטרון וב״ג מהצד היהודי. הקבינט קיבל המלצה זו. בווין הציג עמדה כזאת פעמים אחדות (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 142 והע' 3).

[8] בשיחת לוקר עם בווין בעניין נציגות הסוה״י בוש״ע, עלתה שאלת נוכחות ב״ג. לוקר השיב, שהסוכנות לא תעמיד זאת כתנאי לשיחות לא-פורמליות, אולם נוכחותו של ב״ג תהיה לתועלת (שם, שם).

 

העתקת קישור