117. אל: אליהו דובקין, ירושלים - 25/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  117. אל: אליהו דובקין, ירושלים - 25/8/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

117

אל: אליהו דובקין, ירושלים

א-ן 25/8/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

ליוסיפון שלומות לרוב,

 

ודאי קראת לוחות שאלותַי ולוויית הערותי.[1] אם יש בפיך תשובות ותגובות - אנא, השמיען, אם ישיר או עקיף.

נתפרסם מפיך, כי לאחר תשובת הממשלה תחליט ההנהלה בירושלים, בהתייעצות עם הח״ח בחו״ל. האומנם? ושוב אין ההחלטה [של הסוה״י] חרוצה למפרע ע״י הצהרת הסירוב [לתמ״ג] והתנאי לדון אך ורק אם המטרה [מדינה יהודית] וכו׳?[2] אנא, פרש.

היש להתייחס ברצינות להודעת עמי בחוג פנימי, כי אין לראותו מכאן ואילך כחבר [הנה״ס]?

וכן לוויתור שלו על השתתפות במו״מ במקרה שיתקיים?[3]

היש בפיך בשורה להמשך השיטה?[4]

 

שלום לביתך.

אביחי

 הערות:


[1] מס׳ 115.

[2] מתייחס למקרה של תשובה שלילית מצד ממשלת בריטניה לתנאי הסוה״י להשתתפות בוש״ע. דובקין השיב ב-29/8/1946, כי בשיחת טלפון עם משרד הסוה״י בלונדון נאמר לו ״שלא תתקבל ע״י חברינו בבל או בלוט שום החלטה סופית בדבר המו״מ לפני שיקבלו את דעת כל החברים בארץ״.

[3] בכנס פריס ב-13/8/1946, אמר ב״ג: ״בשום פנים לא אלך להיפגש עם נציגי הממשלה האנגלית כל עוד אחד מחברי ההנהלה יושב [במעצר] על ציונותו. לא אוכל לקחת חלק בישיבות ההנהלה אם לא יובטח, כי ד"ר וייצמן לא ינהל משא-ומתן שההנהלה החליטה שאין לנהלו, וכי לא ייעשה דבר בניגוד להחלטת ההנהלה״ (אביזוהר/לקראת, עמ׳ 126).

[4] החלטה ברורה לגבי דרכי המאבק בבריטים.

 

העתקת קישור