116. אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - 25/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  116. אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים - 25/8/1946
כותרת משנה  כ"ח מנחם אב תש"ו, העתק במכונת כתיבה

116

אל: חברי הנהלת הסוכנות, ירושלים

כ"ח מנחם אב תש"ו 25/8/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לחברים שחזרו[1] - שלום שובכם!

 

אנו מקדמים פניכם בברכה חמה ושמחים לחידוש חייה ופעולתה של ההנהלה הנבחרת בירושלים. אנו מניחים בבִטחה כי תשמרו להימלך בנו בכל עניין חשוב במידה שיהא הדבר ניתן בתנאים הקיימים. את חוות דעתנו בעניין חיוני אחד כבר שלחתי בדואר הקודם.[2]

אנו מעוניינים מאוד לדעת אם החלטתנו הסופית, לאחר קבלת תשובת הממשלה, נחרצה מראש ע״י החלטות שנתקבלו כבר במושב פריס - בין לחיוב ובין לשלילה - או שהדבר עודנו טעון החלטה אחרונה; ואם כן - מהו הגוף המחליט.[3] בנקודה זו אין מסקנת פריס נהירה לנו ואנו מבקשים להעמידנו עליה בלי דיחוי.

 

חיזקו ואימצו,

חבריכם[4]

הערות:


[1] חברי הנהלת הסוה״י בי-ם, שהשתתפו בכנס פריס ושבו ארצה ב-22/8/1946.

[2] הכוונה לתמיכה ב״מאבק הצמוד״ ובהסמכת חברי הנהלת הסוה״י בי-ם להחליט על הפעולות בתחום זה (ר' מס' 115 הע' 46, 48).

[3] ר' מס' 115 הע' 43.

[4] מ״ש, דב יוסף, גרינבוים.

 

העתקת קישור