112. אל: הרי ביילין, ירושלים - 22/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  112. אל: הרי ביילין, ירושלים - 22/8/1946
כותרת משנה  אנגלית

112

אל: הרי ביילין, ירושלים

22/8/1946

(אנגלית)

 

הרי יקירי,

 

רב תודות על הרשימה הקצרה[1] - מלאכה נאה! האם הוא היה באמת רציני כפי שביקש להישמע (בנוגע ל-18)[2] או שמא רק [ביקש] להשריש פחד אלוהים כדרך למניעה [של מעשי טרור], כלומר בינתיים לעשות לעצמו ״האגל״[3] לתועלתו? דרך אגב, האם הם לא תלו אותו שוטר יהודי, שירה בחברו הערבי באוהל והרגו? אם כך, היו לנו שניים, לא אח.[4] אין זה חשוב אומנם, אך זו עובדה. טוב ש״ועדת ההגנה על היישובים העבריים״[5] עומדת להתכנס.

אשר למחצית הטובה יותר, האין דרך לתחבל חופשה ללא תשלום לשנה?[6] חבל לאבד לתמיד משרה, אך אם אין דרך אחרת, הריני בהחלט בעד פרישת-כנפיים וניסויָים בטיסה אמיתית.

אהבה, אהבה רבה, לשניכם וכל ברכותי לילד היקר.

שלכם במאסר

 הערות:


[1] מתייחס לדוח הרי ביילין על שיחתו עם קולונל צ׳רטריס ב-19/8/1946 (ר' מס' 109 הע' 19).

[2] לשאלת הרי ביילין מה בדעת גנרל ברקר, מפקד הצבא הבריטי בא״י, לעשות בנוגע לגזר דין המוות ל-18 אנשי לח״י, השיב צ׳רטריס כי ״הוא נחוש לטפל באנשים אלה ללא רחם״.

[3] האגל - ברד ביידיש. ״להשליך ברד״ - ביטוי ביידיש שעניינו מעשה שתכליתו למשוך תשומת לב.

[4] בהמשך כתב הרי ביילין שלטיעונו כי ראוי לבריטים לנהוג בצדק מהול בחמלה הואיל ו-13 מחבריהם של ה-18 נהרגו במהלך ההתקפה מבלי שנפגע איש מן הכוחות הבריטיים, השיב צ׳רטריס ב״נאום נלהב אודות כ-600 ערבים שנתלו במהלך המאורעות [1939-1936] ויהודי אחד בלבד״. צ׳רטריס כיוון לאיש אצ״ל שלמה בן-יוסף, שנתלה ע״י הבריטים ביוני 1938 בגין ירי על אוטובוס ערבי בכביש ראש פינה-צפת. מ״ש מתייחס לשוטר היהודי מרדכי שווארץ, שנידון למוות על רצח שוטר ערבי, שכנו לאוהל, ונתלה ע״י הבריטים באוגוסט 1938 (ר׳ שרת/יומ"מ ג', עמ' 24).

[5] בחלקו השני של הדוח כתב הרי ביילין כי ״ועדת ההגנה של היישובים העבריים״, ועדה בריטית-יהודית, שהוקמה במרס 1939 ועסקה בענייני ארגון משטרת היישובים העבריים ובשאלות ביטחוניות כלליות בהם, הנוגעות ליישובים היהודים, עומדת להתכנס, שכן ״יש לא מעט יישובים יהודים חדשים ללא סגל [נוטרים]״. על ועדה זו ר': סת"ה ב-2, עמ' 897.

,A Survey of Palestine Prepared for the Informtion of the Anglo-American Committee of Inquiry.Vol. II, P 592.

[6] הרי ביילין עמד לצאת לאנגליה בשליחות הממ״ד עם רעייתו יהודית, מעובדות שירות השידור המנדטורי, וציין שהיא ״מתכוונת - אם תאשר זאת - להתפטר בעתיד הקרוב ביותר״.

 

העתקת קישור