110. אל: דוד הורוביץ, ירושלים - 21/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  110. אל: דוד הורוביץ, ירושלים - 21/8/1946

110

אל: דוד הורוביץ, ירושלים

21/8/1946

לאבודן שלומות לרוב,

 

תודה על כל מה ששלחת.[1] את דו״ח אביורד[2] אני מקבל בהסתייגות ידועה, כי יש כאן בלי ספק טינה וערעור של קבע על שיקול הדעת [של הנה״ס],[3] אבל גם לאחר הניכוי המצב מדאיג כאשר יגורתי.[4] ובכ״ז, אם אין לאֵל ידנו לשנות מבפנים, עלינו לשמור מכל משמר על שלמות חזיתנו.[5] ואחרי הכל, הן יָשבו במושב לוט כמה וכמה מתונים מושבעים כבל [לוקר], והפרופסור [ברודצקי], ואיש זהב [גולדמן] והנבון [וייז] ועוד ועוד - ודאי לא חסרו תומכים ללפידות [קפלן] אם עמד על שלו בתוקף. אלא ייתכן שהמוצע [ע״י הבריטים] כה גרוע שגם לפידות לא יכול להגן עליו. מכל מקום כולנו ציפייה לדו״ח פזית. משכתי ידי לחלוטין מאיש ויותר לא אגע בו, לאחר הכישלון השלישי.[6]

אשר לנוסח המאמר[7] - יישר כוחך, אלא לא ברור לאיזה ביטאון הוא מיועד. תיקונים: לא הייתי מזכיר את הפתשגן [הסה״ל 1946], אלא מציג המאמר כבירור העניין כולו. עכ״פ יש למחוק את חמש השורות האחרונות של הפסקה הראשונה, ז״א לא להזכירנו במפורש. בעמ' 3, פסקה אחרונה, שורה שנייה, במקום המילים 12-9 מילה אחת: resist. להדגיש יותר שנעשה ברור, כי רק פחד האלימות הערבית ושיקול הדעת כי ייזקקו ליותר כוח לדכאם מלדכאנו מכריע, ואיך זה פעל.

כולנו שמחנו מאוד לבשורתך על איתנות המשק.[8]

שלום, הררי

הערות:


[1] פריטי המשלוח לא אותרו.

[2] אביוֶורד - כנראה פנחס רוזן (רוזנבליט) (עפ״י שמו בגרמנית: פריחת  הוורד). הדוח - אולי על הופעתו בכנס פריס.

[3] בנאומו בשם מפלגתו בכנס פריס השמיע רוזן, מנהיג ״עלייה חדשה״ האופוזיציונית, ביקורת על הקו האקטיביסטי של הסוה״י, שלדעתו נכשל והביא את היישוב אל סף תהום. כן שלל את החלטת הנהלת הסוה״י שלא לנהל שיחות עם ממשלת בריטניה על יסוד הצעותיה, ותבע את התפטרות ההנהלה וכינוס הוהפ״צ לבחירת הנהלה חדשה (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 144-143). ״לדעת רוזנבליט בואו לפריס חיזק את קבוצת האופוזיציה במפא״י שגם היא שאפה להגיע לידי הבנה עם הבריטים, כפי שאמר לו קפלן, שהיה זקוק למשענת״ (בונדי/פליקס, עמ׳ 358).

[4] ר׳ מס׳ 86 סעיף 5; 105 סעיף 3; 109 סעיף 1.

[5] עניין זה מתבהר במכתב מ״ש לרעייתו 20/8/1946: ״שם [במפא״י] ודאי נעלבים שאיני כותב ישר ושהסתלקתי כאילו, לע״ע מאחריות להדרכת המרכז והציבור. האמת היא שאני מודה באשמה, אך יש טעם לדבר והוא לוטציה. אילו קבעתי מלכתחילה שיטה של כתיבה ישירה והבעת דעה חופשית על ההשתלשלות בכל שלביה, אין ספק שהיו מתבלטים ניגודים ביני לבין ב״ג והיה נוצר סבך חמור הרבה יותר מחילוקי הדעות שלעצמם״ (שרת/מאסר עמ׳ 184).

[6] על הפעלת אי״ש עם השלטונות הוחלט מייד לאחר ״השבת השחורה״, בשנית עם גירוש המעפילים לקפריסין ובשלישית בהחלטת הרשויות המקומיות על אי-תשלום מס הכנסה. כל אלה לא הוצאו אל הפועל (ר׳ מבוא).

[7] מאמר הורוביץ לא אותר (ואולי לא פורסם). במסיבת עיתונאי חוץ, שהתקיימה באותם ימים, הביא הורוביץ את גילוי הדעת של ההנהלה הזמנית של הסוה״י בי-ם בעניין גירוש המעפילים לקפריסין, עמד על אי-המוסריות ואי-החוקיות של מעשה זה והצהיר שהיישוב יתנגד לו ללא פשרות: ״השתמשתי בביטוי האנגלי החריף resist לציון תגובתו העתידה של היישוב על פעולה בריטית זו״ (ר׳ הורוביץ, עמ׳ 151-150).

[8] ר׳ דברי הורוביץ לצ״ש: ״המצב הפוליטי הרעוע לא השפיע על תפוקת התוצרת״ (שרת/מאסר, עמ׳ 183).

 

העתקת קישור