108. אל: אריה אשל, ירושלים - 20/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  108. אל: אריה אשל, ירושלים - 20/8/1946

108

אל: אריה אשל, ירושלים

20/8/1946

לאחימן שלומותי,

 

1) כבר כתבתי לך כי עניין אברהם בן-נחום [אהרליך] מחוסל בכי טוב, רק הוא עצמו חייב מלקות שלא הודיעך.

2) קפיצה מהפעוט אל המגוחך - עניין איש [אי-שיתוף] חדל לעניין אותי.[1]

3) לגדעון תמסור כי בהחלט כדאי להתקשר עם בארט[לי קראם] ולנסות ליצור קשר בין ידידו לבין אבירן.[2] יבריק לו מבלי להזכיר כמובן שם ישן [מ״ש] ושם אותו ידיד שלו, אלא בהסתמכות על המכתב מלוזאן ויקרא לי my chief או משהו מעין זה.[3]

4) תענה לעורך הירחון כי קצרה ידי מהושיע.[4] יפנה ללוט.

5) תודה לאחז על פתקו מ-19/8. סעיף ג' מעניין מאוד. אותו יום שמענו מפי בב״ס [b.b.c] כי העניין בת״א בוטל וכעבור שעה שמענו דו״ח על העניין שהתקיים - ותמהנו. עכשיו נתפרש.[5]

6) לסופי יודין יש לענות שתפנה אל ליאו [כהן]. יכתוב בחתימתו, לא בחתימתי.[6]

 

שלום וחזק!

הררי

הערות:


[1] תגובה למכתב אשל מ-20/8/1946, בו אמר כי ״האיש, לדעת אבודן, במצב גסיסה״.

[2] תגובת מ״ש על מכתב גדעון רפאל מ-20/8/1946, שם כתב כי ״האיש שאליו כתב בזמנו קראם מכתב המלצה על מנת שיזמין אותך לממלכתו, נמצא כעת בפריס. הנני שואל אותך האם מחשיב אתה שנפנה מחדש אל קראם שיחדש את מאמציו וידאג לפגישה בין עמי ובין האיש״. לא נתחוור מי ״האיש״. בארטלי קראם היה חבר וא״א ונודע כתומך העניין הציוני. על פעולת הוועדה חיבר את הספר מאחורי פרגוד המשי.

[3] עניין ״המכתב מלוזאן״ לא נתחוור.

[4] הירחון הוא ״בטרם״, במה לאגף האקטיביסטי במפא״י. עורכו - אליעזר ליבנה. מדובר בבקשת סיוע כספי לשבועון ״אשנב״, שביטא את הקו האקטיביסטי במפא״י, גם הוא בעריכתו. ה״הגנה״ השתמשה ב״אשנב״ כמכשיר הסברה ובציבור נחשב כתב-העת כפרסום שלה (ר׳ לכסיקון כוח המגן עמ׳ 49).

[5] פתק זאב שפר (אחז) לא אותר. נראה שדיווח למ״ש על ספינת המעפילים ״עמירם שוחט״, שחמקה מעיני הצי הבריטי, הגיעה אור ל-16/8/1946 לחוף שדות-ים והורידה 183 מעפילים שהועברו למקומות שהוכנו מראש (אהרוני, עמ׳ 5136-13). ב״דבר״ ו״הארץ״ פורסם ב-18/8/1946 שעיתון הצבא הבריטי ״מידל איסט מייל״ סיפר ביום הקודם ש-180 מעפילים עלו על החוף ליד תל-אביב בלילה שלפני כן וכי שתי קבוצות אחרות של מעפילים הצליחו לעלות על החוף במקומות אחרים אור ל-16/8/1946 (ר׳ גם ״דבר״ 21/8/1946). נראה שמדובר בשתי ידיעות המתייחסות לספינה ״עמירם שוחט״.

[6] העניין לא נתחוור.

 

העתקת קישור