103. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 18/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  103. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 18/8/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית

103

אל: דוד בן-גוריון,[1] פריס

ל[טרון] 18/8/1946

(מברק אנגלית)

 

להלן מאת שרתוק:

 

מודאג באשר להבדל המהותי בין ראיון לונדון 15/8 למכתב פריס 16/8 בניסוח התנאי הראשון בנוגע למדינה. נוסחת פריס שאני סובר כסופית מזמינה דחייה. היעדר מידע מונע הערכה מלאה של העמדה מצדנו [העצורים בלטרון]. אני מניח שאתה שוקל בזהירות רבה את התוצאות החיצוניות והפנימיות של ניתוק מלא במצב הנוכחי אם המו״מ מעלה סיכוי להתקדמות מעשית גם אם לא יסתיים בהשגת מעמד של מדינה לאלתר. אני מפרש את הקו שלך כמסקנה נחרצת שהמו״מ יסתיים, קרוב לוודאי בלא שיפור אם נשתתף וללא החמרה אם ניעדר. אם הדבר מעשי אוקיר הזדמנות להביע דעה לאור מידע מלא שאני מקווה כי גולדה מביאה[2] בטרם תתקבל החלטה שאין לשנותה.

 

הערות:


[1] בטיוטת המברק, בכתב יד מ"ש, שתאריכה 18/8, אין ציון הנמען. על פי מס' 105 סעיף 3 ברור שהמברק נועד לב"ג. בתעודות א', עמ' 540-539, מובא מברק זה תחת הכותרת: ז' שרף אל ר' זסלני [שילוח] (פריס), אעפ"י שהוא פותח במילים Following from Shertok, ושם תאריכו, כפי שנשלח בפועל, 20/8/1946.

[2] ג״מ עמדה לשוב ארצה מכנס פריס ב-22/8/1946.

 

העתקת קישור