106. אל: אריה אשל, ירושלים - 19/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  106. אל: אריה אשל, ירושלים - 19/8/1946
כותרת משנה  איילון

106

אל: אריה אשל, ירושלים

א-ן 19/8/1946

לאחימן שלומותי,

 

1) על בית אחי - בשורה גדולה.[1] יהא נא ברור, כי אם הצעתי להעלות העניין לרמה מדינית גבוהה - עשיתי זאת בהנחה שיהיה משפט, אך אם אפשר למזמז את העניין כולו - מה טוב! תמסור זאת לקיפוד[2] (שם מצוין!).

2) משוך ידך מבחור הישיבה [אברהם אהרליך], כי הוא חופשי זה כמה ימים. חייבתי אותו לסור אליך ולהתייצב וחמסי עליו שלא עשה זאת! הם תמיד מטרידים בצר להם ופורחים להם בחלוף הפורענות.

3) קיבלנו כאן הנסרד[3] ליום א' של הוויכוח.[4] שלח-נא את היום השני (נאומי וינסט׳[ון צ׳רצ׳יל] והול!).

4) אֵי [העיתון] ״פלשתין״? אולי מוטב שתסדר משלוח יום-יום, כי פעמיים בשבוע פחות בטוח.[5]

5) יש נחמה פורתא בהכזבת התקוות הנמהרות לשחרורנו - שלא יהא צורך לשנות תוכנית כינוס יום ה' ואני לא אצטרך להתייגע בהכנת נאום.

 

שלך,

הררי

הערות:


[1] אשל דיווח במכתבו מיום זה, כי מוכתר ומזכיר קיבוץ יגור, עצירי ״השבת השחורה״, שנכלאו בכלא עכו, שוחררו בערבות. משפטם לא בוטל.

[2] קיפוד - ישראל בר-יהודה (אידלסון) חבר יגור.

5 פרוטוקול דיוני הפרלמנט הבריטי.

[4] הדיון בפרלמנט הבריטי בשאלת א״י התקיים ב-30-31/7/1946.

[5] אשל השיב ב-21/8/1946: "'פלשתין' נשלח פעמיים בשבוע והקפדתי. אולי נסתלק בדרך. מהיום והלאה - יומית".

 

העתקת קישור