101. אל: אריה אשל, ירושלים - 18/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  101. אל: אריה אשל, ירושלים - 18/8/1946

101

אל: אריה אשל, ירושלים

18/8/1946

לאחימן שלום רב,

 

תודה על [1]16/8. מלא עניין, כן תוסיף.

מה בדבר איש המים? התאריך 26/8. אם לא ייחתך לחסד, ממילא ייחתך לשבט, תקופה נוספת.[2] העיקר: מוצא ביתרי אבל שום שייכות אצ״לית, בא לבקר בשוּנה,[3] כי הגיע מישהו מחו״ל מעירו, קיווה למצוא ידיעות מקרוביו. נזדמן לשעה רעה, עת באו [הבריטים] לאספם [את אנשי אצ״ל] כאסוף ביצים עזובות ונמצא בפנים, זה שנה.

בקש את הזערור להודיע מפי הנסיכה בלוטציה והגעתוֹני[4] אם שתי בחורות מעיר בל, שאני מעוניין בהן, הגיעו והוסעו ובאיזו הזדמנות, למען נדע אם ולאן הגיעו.[5]

 

שלומות,

הררי

 הערות:


[1] במכתבו סיפר אשל על דוח מפגישה שהייתה בלונדון לח״ו, וייז, גולדמן ולינטון עם שר המושבות הול ועוזריו, בה נידונה ההזמנה להשתתפות הסוה״י בשיחות וש״ע בלונדון והתנאים שהציגה (ר' מברק לינטון אל ז״ש 15/8/1946, אצ״מ S 25/1554.

[2] מתייחס לקופל וסרשטרום, משפטו נועד ל-26/8/1946. אם יורשע ייעצר לתקופה נוספת.

[3] בשוּני (היום נחלת ז׳בוטינסקי), ליד בנימינה, היה מרכז אימונים של אצ״ל.

[4] הנסיכה בלוטציה - רות עליאב, מזכירת המוסד לעלייה ב' בפריס. הגעתוֹני - אהוד אבריאל, מעוזרי ב״ג בפריס, חבר קיבוץ נאות מרדכי שחבריו ישבו בגעתון לפני עלותם להתיישבות בגליל העליון.

[5] העניין לא נתחוור.

 

העתקת קישור