99. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  99. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/8/1946
כותרת משנה  בוקר

99

אל: זאב שרף, ירושלים

א-ן 18/8/1946 בוקר

לדתן שלומותי,

 

1. בדואר זה לחוד התזכורת לגושן [מס' 98].

2. ביקור הרופא מהצמוד אתמול לא הסב נחת - לא מפאת עצמו חלילה אלא מהדו״ח שהביא.[1] חוששני שמיהרתי יותר מדי להסכים לדרך שהולכים בה[2] אם כי ספק אם יש ברירה, כי לכפות איש על סרבנים הרי זה כישלון מובטח. לעומת זה דרך המוכנס[3] מלאה חתחתים ופרצות.

3. מה יהא על ח'[בלה]? היש החלטה במסמרות? התלוי ביצועה באיש? אם לא יצא מאיש ולא כלום - ודאי שיש הצדקה, אך אם יצא - חוששני לסיבוכים חמורים,[4] כל שכן שכל הזמן מנקר ספק לגבי לוטציה, שמא הסיכום שם להפוגה גמורה ללא יומה״כ.[5] כך נראה ממכתבו של קטן-הזָקן מעובדי הקֶדם[6] שהיה בידי הרופא, אך השאלה היא אם אפשר לסמוך.

4. מכתב זה כשלעצמו מוכיח שאפשר לכתוב מלוטציה - שיש נייר ודיו. אף יש בו תוספת-מה לידיעות שבידנו.

5. בעניין אחז - הלא כתבתי לו שאם לא הגיעו הוראות מאבירן, הריני אומר לו להמשיך. האומנם לא קיבל השדר?[7] אתמול שלחתי לו שדר דחוף באמצעות אחותי. הבוקר אני כותב לו שוב.[8]

6. אחז מודיע כי החריגה בשקמונה הייתה רבת רושם. מדו״ח רדק בשדרך למדנו ההיפך.[9] מה האמת?[10] או שמא סיפור רדק מתייחס לדבר אחר? כוונתי לנהירה אל המעגן.

7. מתוך שלא הגעת לחקר ״קריית שאולה״ זה פעמיים למדנו דברים חשובים, בייחוד בפעם השנייה. באמת עניין עצום! אבל בינתיים נתיישב לי עניין קריית שאולה מן העיתונות, שאין זה מעשה בני ברית,[11] ונחה דעתי. כוונתי הייתה לעיר החוף בצפון, שם קפץ אחיו של אלון מגובה רב[12] ושם הרביצה תורה בבנות ישראל קטנטונת אחת ששמה שאולה.[13]

8. לא בנתי עניינו של הפתשגן השני שבקש אבירן.[14]

9. הכנת התמונה הכוללת שהוטלה על אביתר מחייבת התייעצות.[15] היועץ העיקרי נספה.[16] יש לחפש אחרים. נאמנים. בלית מרכזיים - אברהם.[17]

10. לא בנתי ״לבב למדין״.[18]

11. האם הכוונה למינוי סגל לאלתר, לשם הכנת תוכנית לטיפול בשכנים [הערבים] בבוא מועד, או לבחירת איש שיוטל עליו להכין עכשיו תוכנית לפעולת סגל שימונה בבוא מועד?[19]

12. עמדתי עוד קודם על חילופי נעימוֹת בינך לבין אבויריב ביחס לנסיעתו אל בל, ועכשיו נתפרש. שאלת הסדרת סמכותו מטעם הבית מאוד לא פשוטה.[20] משום זה חייבתי היענותו למנטר,[21] למען תהא שהות להסדיר. מכתבים לא יפתרו הבעיה. אפילו כניסת רפאל-נתנאל [לממ״ד בלונדון] חייבה שבעה נקיים וספק אם כיום מוסדר כהלכה. וכאן יש עוד עניין כניסתו לשליש,[22] אשר בשביל עמי ייתכן כי זוהי בעיה. רמזתי לכך במכתבי לאבויריב. עצתי: ייסע עכשיו מטעם פזית ויסמוך על שיתוף מעשי עם אנשינו שבבית בל. לימים, לכשירחיב, יוסדר. תבין, איך כיום יקבל הזקן כל שליח שלי. וד״ל.[23]

13. פסקי שקמונה חמורים בעיני.[24] ברור שלא יבוצעו סיטונית, אך ודאי יבחרו 3-2 (וכנראה יש ותיקים!) לשם מעשה מופת. עכ״פ יש לחשוש לכך. במצב זה טוב לחבריהם בחוץ להתאפק, כי כל התגרות תחתוך לשבט. אולי תמסור לניצן.[25]

14. חזרה לעניין ח׳[בלה]. אם העניין הרחיק עד לבלי חזור ותהיינה טענות (״גם זה וגם זה, הייתכן?״), יהא צורך להסביר כי אמרנו ״זה תחת זה״ בהנחה שהרשויות [המקומיות] תשתתפנה.[26] יציאתן מהחזית החלישה במידה כזו עד שאי-אפשר היה לראות באיש תגובה מספקת. אך אני חוזר, מכתב [בעל] הזקָן הקטן עורר בי ספקות חמורים אם ח' עכשיו לא יקעקע את בירת לוטציה.[27]

חוששני שכולכם מיהרתם להיתפס לנחשול שני של אמונה בלתי מבוססת בקרבת שחרורנו!

 

רגע אחרון, [1946/]18/8

הודעת אביתר על היחסים כאן היא תקלה מאוד בלתי נעימה.[28] אומנם היה ערב אחד קצת מתוח בשל התנהגות פרחחים, אך למחרת תוקן הדבר לחלוטין ומאז אין פרץ ואין צווחה. האומנם לא כתבתי על כך? נכנסו לעובי הקורה כל חשובי העדה, קמה מרקחה עצומה, הייתה פגישה של ראשי הצריפים, קיבלנו התנצלות, הושלטה משמעת, בקיצור היחסים לגמרי כשורה; אומנם אנו שומרים על גבולות, אך הודעה כזו עכשיו היא פצצה כאן והתמרמרות עצומה וצודקת העלולה עכשיו להסעיר מחדש ולגרות לתגובות. יש להכחיש ולתקן מייד.[29] ולמען השם הישמרו! א-ר [אביתר] בכלל יותר מדי שחור ולבן, אינו שולט בעובדות עבר ובגוונים. איזו הרעלת אווירה עכשיו וכל כך מיותרת!

תאמרו שעם בוא הנחשול[30] הייתה מתיחות, אך השקולים הבינו בעצמם שיש להתנהג בסדר ומאז הוטב המצב.

ש. ל. מעיר שאין לחשוש לתגובות, אך הדבר יבוא כמכה, כי הם יוצאים מכליהם לקיים יחסים הוגנים.

 

*

ברגע שלאחר האחרון עוד להודעה האומללה:

שם נאמר, או משתמע ממה שנאמר, כי כל האחרים (זולתנו) הם אנשי ט'[רור]. גם אילו היה כן, איזה ביזנס יש לנו להגדיר - ועוד סיטונית? אבל זה אינו כן! יש המון אנשים חברי צח [הסת' ציונית חדשה] ויוצאי צח וסתם יהודים, שדבר אין להם [עם טרור], ורק משום סבל ירושה ו״חסד נעורים״ וכל מיני טעויות ושיבושים הם כאן. מוכרחים לתקן גם זאת: ״לא נתכוונתי to imply כי כל יתר עצירי ל'[טרון] הם כאלה וכאלה. בכלל אין זה מענייני להגדיר מי הם. ציינתי רק עובדה כי מכיוון שישנם כאלה הרי בתחילה הייתה מתיחות אבל כנראה נוכחו שזוהי דרך כסל ועכשיו ההתנהגות כשורה״ - או משהו מעין זה. היחסים עם ה״צמרת״ שלהם (צח ולא אצ״ל) בהחלט חבריים מבחינת הנימוס, והם נפגעו עד עמקי נפשם! בייחוד מהתָו: ט'[רוריסטים]!

סילחו על העצבנות - היה ליל נדודים (סתם!)

הררי

 

 הערות:


[1] ד"ר אברהם ניסן, ביקר בלטרון ב-17/8/1946 ודיווח למ״ש על הבעיות והקשיים שבהפעלת תוכנית אי״ש, שעליה החליטו מוסדות היישוב מייד לאחר ״השבת השחורה״, אך מימושה נדחה שוב ושוב בשל מחלוקות והתדיינויות ממושכות בין הגורמים המשתתפים. עם גירוש המעפילים לקפריסין ב-13/8/1946, הוחלט להתחיל באי״ש ב-18/8/1946 (ר׳ מס׳ 90 סעיף 2), אך גם זה לא יצא אל הפועל.

[2] תוכנית אי״ש.

[3] ז״ש דיווח ב-16/8/1946 על ״המצב בדבר מימוש ההחלטה על האי״ש״ וציין כי ״הוויכוח עדיין מתנהל על סעיף הפסקת השֶלֶם הנמדד לפי המוכנס״ (הפסקת תשלומי מס הכנסה) והוסיף: ״היסוסים לזה מצד גוש הממונה [״הגוש האזרחי״ בראשות רוקח] וספקות אצלנו, בעל האורה, יועץ הצמוד, הזכיר כי [יש] חשש למתן אחיזה נוחה ביותר ליריבינו״, כלומר הפסקת תשלום מס הכנסה עלולה לגרום תגובת-נגד של הממשלה, שתפגע ביישוב.

[4] ר׳ מס׳ 90 הע׳ 8.

[5] בכנס פריס הוחלט על הפוגה במאבק המזוין האנטי-בריטי, אך למ״ש לא היה ברור אם ההחלטה חלה על הפוגה או על הפסקה מוחלטת של המאבק, לרבות מאבק להגנה על העפלה וההתיישבות (ר׳ מס׳ 85 הע׳ 5). בפועל היה המונח ״הפוגה״ כסות להפסקה מוחלטת.

[6] מדובר בעובד האגף הערבי של ממ״ד ששהה בפריס - אולי אליהו אשתור (שטראוס), שהיה בעל זקנקן (לימים פרופ׳ לתרבות האיסלם באוניברסטה העברית י-ם).

[7] לאחר שנתמנה זמנית לראש המפקדה הארצית של ה״הגנה״ (רמ״א) בידי מ״ש, לאחר התפטרות סנה, דרש שפר מינוי של קבע. בעניין זה כתב ז״ש ב-16/8/1946 כי גלילי סבור ששפר ״יוכל להמשיך באם לוטציה תכהין [תסמיך]״, וכי ״הכרחי להמשיך סידור זה כי הממונה ואנשיו [רוקח ו״הגוש האזרחי״] זוממים להעביר את זכות ההכהנה [מידי הנה״ס] ל[ועדת] איקס, והרפט של איש היערות [יעקב ריפטין, חבר ועדת איקס מטעם מאיר יערי, כלומר נציג השוה״צ] מתוך חשבון שלו. עובדת הזמניות פותחת פתח להסתער בה״. ב-14/8/1946, בעקבות דברים אלה, כתב מ״ש (המכתב לא אותר) אל שפר, כמתחוור ממכתב שפר אליו מ-16/8/1946 והורה לו להמשיך בתפקידו, כנראה עד להודעה חדשה. שפר הבהיר במכתבו: ״שקלתי בחומרה וברצינות אם מותר ואפשר להמשיך בזמניות גם בנוסח של 'עד להודעה חדשה', שאינו מגדיר מעמד והגעתי למסקנה שקולה כי אסור ואי אפשר! לכן אני עומד על הודעתי מאתמול [על פרישה]״. במענה למ״ש כתב ז״ש ב-19/8/1946 כי שפר ״בהחלט קיבל השדר אך לא הסכים לתוכנו. אומנם האריך לשבוע. אם עד אז לא יקבל סמיכות, לא ימשיך״.

[8] מדובר כנראה בשדר בעל פה או בכתב, שהועבר אל עדה גולומב באמצעות מישהו שביקר בלטרון ביום הקודם.

[9] מ״ש נדרש למכתב שפר מ-14/8/1946, שלא אותר ובו כנראה העריך בחיוב את יהודי חיפה שב-13/8/1946 הפרו את העוצר ונהרו לעבר הנמל כאשר החלו הבריטים בגירוש המעפילים לקפריסין. לעומת זה, במכתב למ״ש מ-15/8/1946 סיפר ז״ש, כי ״על שקמונה מוסר רד״ק שהיה בשעת מעשה ראה ההולכים צעירים ומעטים. [---] המונים לא יצאו. לו יצאו היה נופל דבר גדול וחשוב״.

[10] ז״ש השיב ב-19/8/1946: ״החריגה בשקמונה לא הייתה רבת רושם. אומנם מלבד אשר ראה רד״ק היה עוד מקרה ושם חוללו [הפגינו]. גם במקרה ההוא לא היה כפי המתואר. נוסח אחז נוסח רשמי״.

[11] ר' מס' 78 הע' 10. בביירות נזרקו פצצות אל בנייני נציגויות בריטניה וארה״ב ושם חשדו שהדבר בוצע בידי ארגוני מחתרת יהודים מא״י, אולם התברר כי המבצעים היו מוסלמים מקומיים (ר' ״הארץ״ 16/8/1946).

[12] מדובר בטוביה, אחי יהודה ארזי.

[13] מקיץ 1942 פעל המוסד לעלייה ב' בסוריה ובלבנון להברחת יהודים לא״י. להכנת ילדים ובני נוער למבצעי ההברחה נשלחו מורות אחדות מא״י ובהן שאולה פינס, חברת קיבוץ מעוז חיים (ר׳ סת״ה ג-1 165).

[14] ז״ש כתב ב-16/8/1946: ״אבירן דרש מדתן להכין שני פתשגנים: אחד הבטחות שלא קוימו, השני מעשים שלא ייעשו ונעשו ע״י השלט (טר[ור]). השני הוטל על בעל נורית להכין הכנה ראשונה. הראשון יוטל על א. ב.״. דרישת ב״ג באה בעקבות ההצעה שהעלה ב-9/8/1946 בכנס פריס: ״אני מציע פרסום שני ספרים. האחד על השלטון הבריטי בא״י, שיתאר מקרים כמו 'סטרומה', 'פטריה', שילוח פליטים למאוריציוס, החיפוש ברמת הכובש עד לאירועים האחרונים ביגור, בתל אביב ובמקומות אחרים, הספר השני יעסוק בהתחייבויות הבריטיות לגבי א״י ויביא מסמכים המתייחסים אליהן, כגון המבוא לכתב המנדט, החלטות של חבר הלאומים, ספרים לבנים, נאום צ׳רצ'יל על הספר הלבן [1939] ותעודות אחרות. את הספרים יש להוציא לאור בכל השפות, לרבות עברית, יידיש, אנגלית, שפות אירופאיות אחרות, ערבית, סינית, רוסית וכו'. יש להוציאם מהר ככל האפשר״ (אביזוהר/לקראת, עמ' 120; ר' מס' 52 סעיף 5ג; 58 סעיף 11).

[15] מדובר בהכנות מערכות ארגוניות ומינהליות של היישוב לקראת אפשרות של חלוקת א״י (ר' מס' 78 סעיף 10). ז״ש השיב ב-16/8/1946 כי וולטר איתן ״קיבל על עצמו להכין תמונה כוללת על אשר יידרש״.

[16] יוליוס ג׳יקובס, בכיר הפקידים היהודים בממשלת המנדט, מועמד טבעי להתייעצות, נהרג בפיצוץ מלון ״המלך דוד״.

[17] נראה שהכוונה לאברהם בירן (ברגמן), אז קצין מחוז בממשלת המנדט.

[18] ז״ש פירש במכתבו מ-19/8/1946: ״לבב [אריה לבבי] יכין רשימה לפעולה מדינית״ (ר' מס' 78 הע' 14).

[19] מ״ש נדרש לדברי ז״ש מ-16/8/1946: ״לבב העלה שאלה חשובה של סגל שיטפל בשכנים שישבו בתוכנו בכל מקרה שלֹמה״. תשובת ז״ש מ-19/8/1946: ״אשר לסגל השני, הכוונה להכנת רשימה לאלתר. השאלה עוררה המחשבה שכדאי לבחור איש אשר יוטל עליו להכין עכשיו תוכנית לפעולה״.

[20] ז״ש כתב ב-16/8/1946: ״נסיעת אבויריב. רוצה לנסוע גם בשם הבית [הסוה״י] וגם בשם פזית [הסתדרות העובדים]. פזית בסדר. הבית כיצד יסודר? רצוי נוסח של פנייה אל בל ויל [יוסף לינטון] כדי למנוע תקלות״.

[21] הסכמת בן-אהרון לצאת לתקופה קצרה בשליחות לארה״ב, לעזרת ראש המגבית הנרי מונטור.

[22] הצטרפות בן-אהרון ל״תנועה לאחדות העבודה״.

[23] ״הזקן״ כאן הוא ח״ו. מ״ש חש כי עורר את מורת רוחו של ח״ו בביקורתו על התנהגותו בא״י לאחר ״השבת השחורה״ ובלחצו עליו להשתתף בכנס פריס.

[24] גזרי דין מוות שפסק בית הדין הצבאי בחיפה על 18 אנשי לח״י שהשתתפו בהתקפה ב-18/6/1946 על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה. פסק הדין היה טעון אישור מפקד הצבא הבריטי בא״י.

[25] מ״ש מבקש שגלילי יעשה לצינונם של אנשי לח״י לבל יגיבו בהתנקשויות בבריטים ויגרמו בכך להוצאה לפועל של פסקי הדין. ז״ש כתב מ-19/8/1946 כי ״קבע עם מתתיהו נוסח שיחה עם לן [לח״י]. ייאמר לו: אם רוצים אתם שהכל יגן, אין לכם ללכת בפרישה. אם תפרשו תהדקו החגורה מסביב [לנידונים] וכו׳״. על כך השיב נציג לח״י (לפי מכתב ז״ש 20/8/1946): ״נקבל את הדרישה לא לעשות דבר עד אז, אבל באם יבוצע לא יועילו לא איסורים ולא חרמות [---] ברור לו [לגלילי] כי שניהם [לח״י ואצ״ל] יפיגו עד אז״ (ארגון לח״י אכן נמנע מלהגיב על פסק הדין. גלילי ציין זאת במכתב אל סנה: ״גרודנאי [נתן ילין-מור, מפקד לח״י] עמד בדיבורו עד להמתקת הח״י״ (ר׳ גלילי, עמ׳ 62).

[26] ״גם זה וגם זה״ - גם אי״ש וגם מאבק מזוין; ״זה תחת זה״ - אי״ש במקום מאבק מזוין. אעפ״י שמוסדות היישוב החליטו, בתגובה לגירוש המעפילים ב-13/8/1946, להתחיל באי״ש ב-18/8/1946, הסתייגו חוגים שונים מן ההחלטה, בעיקר ראשי ערים ורשויות מקומיות אנשי ״האיחוד האזרחי״. בישיבה דחופה של מליאת חבר המועצות המקומיות ב-15/8/1946 הוחלט לתבוע מן הוה״ל לפנות לפריס ולדרוש עמדה ברורה של הנה״ס וח״ו בנידון. לפי ״הארץ״ 16/8/1946, היו שהעריכו כי מפנה זה עלול לדחות עוד יותר את ביצוע האי״ש. על הדיון בפריס בשאלה זו ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 128-126.

[27] ימוטט את החלטת כנס פריס לחדול ממאבק מזוין. ״בעל הזקן הקטן״ - אולי אליהו אשתור (מכתבו לא אותר).

[28] במסיבת עיתונאי חוץ עם וולטר איתן ב-16/8/1946 שאל ג׳ון קמחי מה אמת בדבר איומים שהושמעו בלטרון (מפי עצורי אצ״ל ולח״י) כלפי המנהיגים העצורים שם. איתן השיב כי ״באותו מחנה עצורים גם אנשים המשתייכים לארגוני טרור. לפני שנה שיתפה הסוה״י פעולה עם הממשלה כדי לעקוב אחרי אנשים אלה. זה היה אחרי רצח לורד מוין. כשהובאו חברי ההנה״ס ללטרון החלו ׳העצורים הוותיקים׳ לאיים עליהם. הרוח עוינת עד היום״ (״דבר״ 18/8/1946).

[29] ב״הארץ״ 19/8/1946 פורסמה ידיעה מטעם דובר הסוה״י כי כוונתו הייתה למקרה אחד של מתיחות שנגרמה ע״י מספר קטן מעצורי אצ״ל החדשים, אך מייד התערבו כמה מחבריהם ומאז היחסים בין כל העצורים תקינים בהחלט. הדובר הוסיף כי רובם המכריע של העצורים בלטרון נעצרו בגלל חשדות בלתי מבוססים וטעויות בזיהוי והם מוחזקים שם ללא בירור.

[30] חברי ה״הגנה״ הרבים שהובאו ללטרון ב״השבת השחורה״ ובעקבותיה.

 

העתקת קישור