97. אל: זאב שרף, ירושלים - 17/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  97. אל: זאב שרף, ירושלים - 17/8/1946
כותרת משנה  מוצ"ש

97

אל: זאב שרף, ירושלים

מוצ"ש 17/8/1946

לדתן,[1]

 

זוהי התזכורת לגושן. יש להעתיקה מייד במכונה ולמסור טופס לדפנה [טרבור], למען תעבור בקולמוס קל, וטופס לאבודן למען יבדוק הטעון בדיקה וימלא החסר במקומות מסומנים.

מהצלבים בשוליים יש המסמנים מילים שיש לשלב ויש המתייחסים למילואים שעל אבודן להמציא.[2] אני מניח שתבונת הכתבנית תספיק להבחין.

זוהי כתיבה ראשונה ואקווה שקלעתי.

הררי

 

ע״ש: צפוני מציע להשמיט את הפסקה על פידור בעמ' 5 ([סעיף 7], מסומן בסוגרים בעיפרון), כתבתי משום שיש יותר מזה אצל אבודן שכבר נמסר. בכ״ז מוטב להשמיט.

 

הערות:


[1] פתק זה צירף מ״ש לנוסח החדש של התזכיר לאיסמאעיל צידקי ראש ממשלת מצרים לקראת כינוס שרי החוץ הערבים באלכסנדריה, נועד להימסר לו ב-12/8/1946 אך נתעכב (ר׳ ששון, עמ׳ 365). התזכיר (מס׳ 98) נועד גם להדריך את ששון בשיחות עם עבדאללה מלך עבה״י.

[2] ה״צלבים״ שבכתב היד המקורי באנגלית לא סומנו בתרגום המסמך לעברית, המובא להלן.

 

העתקת קישור