94. אל: דוד הורוביץ, ירושלים - 14/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  94. אל: דוד הורוביץ, ירושלים - 14/8/1946

94

אל: דוד הורוביץ, ירושלים

א-ן 14/8/1946

לאבודן שלום רב,

 

ובכל זאת אני בעד אותה נקודה. אפילו לשם ויתור.[1]

לגבי התזכורת, הערתי הראשונה הייתה מתוך הנחה שאנחנו המגישים ישר לישמעאל הצדיק. בינתיים נתברר כי המסיבות אחרות.[2] אעפ״י כן, כיוון שבקצה השרשרת אנו המגישים - יש להיזהר. אני מסכים בכל לבי לשורה האחרונה [במכתבך], אך חובתי הייתה להציע.

לשיחתך[3] (היטבת לטעון!):

1) כאן שמעתי מבחורים סיפורים על עינויים בידי חוקרי צבא בריטיים במצרים - מסמרי שערות! עד לאברי המין ועד לעינויי אֵש. בחור אחד, מהימן ב-100%, שלנו ב-100%, הובא עד ניסיון של התאבדות.[4]

2) הם זייפו ניירות על ימין ועל שמאל במלחמה [מל״ע-2]. זוהי עכשיו מלחמתנו, וגם לנו מותר לזייף.[5]

3) הטמטום העיקרי שלהם שהם מסרבים להכיר שיש להם עניין עם תנועת עם, שיש בה כמובן גם ארגון.[6] מה היו אומרים אילו מישהו טען כי העם הבריטי אין לו כל עניין במלחמה, ורק צ׳רצ׳יל וחבריו, מיעוט קיצוני וחסר מצפון, השתלט עליו ומארגן אותו.

שלום לרעייתך,

הררי

הערות:


[1] תגובת מ״ש למכתב הורוביץ שלא אותר. העניין לא נתחוור.

[2] ר׳ מס׳ 93 סעיף 5.

[3] נראה שהורוביץ שוחח עם אישיות  בריטית ועל שיחה זו דיווח במכתבו.

[4] הכוונה לאליעזר גולדברג.

[5] נראה, שאיש שיחו של הורוביץ טען לפניו שאנשי הסוה״י או ה״הגנה״ זייפו תעודות כלשהן.

[6] כלומר מוסדות והנהגה.

 

העתקת קישור