92. אל: משה יובל, ירושלים - 13/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  92. אל: משה יובל, ירושלים - 13/8/1946
כותרת משנה  ערב

92

אל: משה יובל, ירושלים

א-ן 13/8/1946 ערב

לעינבל שלומותי,

 

אין לך דבר שאין לו שעה, ואף השם שהצעתי לך פעם ומאסת בו בכלל זה.[1]

לפגישה עם מַגול (מלשון מגילה).[2] ודאי שיש להיפגש, וברור שפנייתו ובדיחות דעתו נְיָה סְ-פְּרוֹסְטַה [רוסית: לא בכדי].[3]

בדואר זה הולכת הצעת שיחה לדתן עם שקספיר.[4] יש להסתייע ולתאם. ועל הח״מ יֵאָמר: האומנם אתם חושבים שחיסלתם אותו? אני מבטיחכם שמקומו בציבור נתבצר שבעתיים. זה יהיה שלב-עלייה חשוב בקריירה שלו. אם יתחיל לטעון לפי הפתשגן [הסה״ל 1946], יֵעָנה: כל אלה [האשמות] סתומות. מה שברור שאלמלא הבית [הסוה״י], היו צרותיכם מתחילות הרבה קודם והיו גרועות פי כמה. היו מתחילות עוד בעצם השָׂרון, בימי החוק והצִים ושאר פורענויות,[5] וגם אחרי גמר השׂרון כמה [מעשי אלימות] עיכבו וכמה מנעו וכמה המתיקו - אבל מכם רק אבני-נגף ונעיצות-גב. ואם ישאל: ומה עכשיו? התשובה: התינוק על זרועותיכם. בידכם לעכב את ההידרדרות: התרה ושבירת מיטת הסדום היֵרחית.[6] אם יגיב: א״א להרחיב בלי החלטה וא״א להחליט בלי שולחן [וש״ע] - המענה: אזי לפחות תתירו מייד ותזמינו מייד לשולחן. ברור שעל זה יענה - אם יענה – שלילית. אבל כזה בערך צריך להיות מהלך השיחה.

לא בנתי אם ניתנו או לא ניתנו כלים לחדשים.[7]

הררי

הערות:


[1] משה צימבל הסכים לעַברת את שמו מצימבל ליובל כהצעת מ״ש.

[2] קולונל מרטין צ׳רטריס, קצין המודיעין הראשי של הצבא הבריטי בא״י.

[3] ב-13/8/1946 כתב יובל למ״ש: ״מרטין צ' טילפן אמש לביתו של ה. ב. [הרי ביילין], התבדח ושאל אם אין מכירים יותר את קולו. בהמשך הדברים סיפר כי עבר שבוע מאז שובו והוא מתפלא שלא ראה את ה. ב. עד עתה. שאל מתי ואיפה אפשר להיפגש. ה. ב., שהיה במיטה אתמול, הבטיח לטלפן ולקבוע. מה הצעותיך לשיחה?״

[4] ר' מס' 90 סעיפים 9-8.

[5] בימי המאבק נגד חוק הקרקעות והגבלת העלייה (״צִים״=צִיים) עם פרסום הסה״ל 1939.

[6] שחרור המנהיגים מהמעצר וביטול מכסת העלייה החודשית, שאז עמדה על 1,500 יהודים בכל הקטגוריות.

[7] במכתבו הנ״ל למ״ש כתב יובל על הכוונה ״להציג בפני מרכז המשטרה את שאלת המשך פעולותיה של הוועדה להגנת היישובים העבריים וקשרינו איתה״. בין היתר ציין כי ״בית הספר [לנוטרים] בכפר ילדים עודנו סגור והנוטרים החדשים ל״משטרת היישובים העבריים״ יוצאים לתפקידיהם סמוך להשבעתם מתוך הנחה [של הבריטים] שהסרג׳נטים הגושיים ידאגו לאמנם אימון אלמנטרי״, אך לא נדרש לשאלת חימוש הנוטרים החדשים.

 

העתקת קישור