91. אל: אריה אשל, ירושלים - 13/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  91. אל: אריה אשל, ירושלים - 13/8/1946
כותרת משנה  ערב

91

אל: אריה אשל, ירושלים

אילון 13/8/1946 ערב

לאחימן שלומות,

 

תודה על שדר הבוקר.

הכל הובן לאשורו.

1. ברר-נא על יסוד מה אמר אבודן לגב' צפוני, שמהידיעות שהגיעו על שיחת בעל האמונה עם האוּלם התברר שיש תקווה טובה להתרה.[1] אם יש פרטים כלשהם על אותה שיחה, אם הנוגעים לנו במיוחד או הנוגעים לנו בכלל, מדוע אינם מגיעים ישר?

2. יש לברר אופן קבלת הרישיונות לביקורי משפחותינו ולהסדיר את הביקורים. השעות הנוחות ביותר - בוקר: 10 או 11.30 (בעצם היה נוח יותר אחה״צ ב-5.30, אך הן שעה זו אינה באה בחשבון לרגל עוצר הדרכים). אין לקבוע לשתי משפחות ביקור באותה שעה, כי תתנגשנה במקום. אם אחת ב-10 אחרת ב-11.30, או ביום אחר. אבל יש מקום לגמישות: נניח שאם ״משפחה״ אחת זה רק איש אחד או שני אנשים ולא יותר - יכולים להצטרף, בייחוד אם זה פותר בעיה של הובלה.[2]

3. לח״מ רצוי ביקור משפחתו ביום ב' הקרוב. חשוב לקבוע זאת במסמרות עוד השבוע ולהודיעני.

4. המועמדים להסדרה: משפחתי, המזוקן, יו״ר הצמוד, בעל הברכה, ואם רצונך לדאוג אזי גם איש קומי וזעירא. אשר לצפוני, דומני שכתב לרעייתו לא לבקש, ולכן יש לשאול אותה[3] (הוא ישן עכשיו - אם נחרת היו״ר, הבוקעת ועולה מהחדר הסמוך לשלו ומגיעה גם עד חלוני הפתוח אינה מפריעה לו, אבל עכ״פ חושך בחדרו ואני מהַנֶה אותו מהספק).

5. בקש-נא את ז-ק להסביר לסוכתים[4] את שם השייט האחרון - ראשון לכ״ג.[5]

6. ראה נא את ברוך עמק השושנים,[6] מסור ברכת שלומי לו ולרעייתו ואמור לו שאני חרד לגורל טיפוחיו בארץ הנגלים,[7] שרכים וענוגים הם, והשאלה אם יעמדו בפני זלעפות הזמן המתחוללים ממש מעל לראשם, בתוך ״עמם״. אם יש בידו בשורה טובה - אשמח לקבלנה. עליו לגייס ולהמריץ את אנשי כפר-פרח שבירכתי צפון להתדיר בכתובים ולחזק ברכיים כושלות.[8] הראה דברי אלה גם לאברהם אהובנו, הדָר בחורבה.[9] ובהזדמנות זו שלום לידידי החדשים בכפר-פרח - ריטה, לילי ומשה, סוניה ומרדכי, דורה ויעקב, אסתר ואריה.

שיניתי דעתי לגבי קריאת נאומי.[10] כל חיבתי לפינקל, אך מוטב חייל או חיילת בעלי חיתוך דיבור נאה ונבוני דבר. עליהם להתכונן כהוגן. במבחר הנאום יש להתייעץ עם אנשים טובים, בכללם צפורה וקובי.[11]

שלום, הררי

הערות:


[1] שיחת ח״ו-הול התקיימה ב-2/8/1946 (ר׳ מס׳ 72 הע׳ 1). לא ברור על מה הסתמך הורוביץ באומרו לגולדי יוסף שיש סיכוי לשחרור המנהיגים.

[2] על הביקורים ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 160-159.

[3] ר׳ שם וכן עמ׳ 173, 257.

[4] ז-ק - מרדכי זלוטניק (אבידע). סוכתים=מאזינים.

[5] ספינת המעפילים האחרונה שנתפסה, הובאה לחיפה ב-13/8/1946, נקראה ״כתריאל יפה״ על שם מפקד סירת הכ״ג. אשל השיב ב-15/8/1946 כי לא הותר לזלוטניק ״להסביר את שם השייט האחרון״.

[6] ברוך רוזנטל, חבר קיבוץ כפר בלום, היה שליח לתנועת החלוצית ״הבונים״ באנגליה (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 189).

[7] חברי תנועת ״הבונים״ באנגליה.

[8] כפר בלום נוסד ע״י חלוצי תנועת ״הבונים״ וחבריו עמדו בקשר עם חברי התנועה בחו״ל.

[9] הכוונה לאברהם הרמן. עובד מחלקת הנוער והחלוץ בסוה״י, שהיה מראשוני תנועת ״הבונים״. ״החורבה״ - בניין המוסדות הלאומיים. ב-16/8/1946 השיב אשל: ״שלום לך מאברהם יושב החורבה. עם הצעירים בארץ נגלים נמשכים הקשרים הרגילים. יש יסוד לאמונה שמצב התנועה איתן. רוחם לא נפל. באו בינתיים [לא״י] שניים נוספים״.

[10] בכינוס החיילים המשוחררים, שנועד ל-22/8/1946 (ר' מס' 83 סעיף 3).

[11] ר׳ שרת/מאסר, עמ' 175-174.

 

העתקת קישור