88. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 13/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  88. אל: דוד בן-גוריון, פריס - 13/8/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית מירושלים

88

אל: דוד בן-גוריון,[1] פריס

ירושלים, 13 באוגוסט 1946

(מברק אנגלית)

 

להלן משרתוק, ג׳וזף:

 

אחת. שום משא ומתן ללא התרה;

שתיים. שום משא ומתן ללא השתתפות שלך, חוזר השתתפות שלך;

שלוש. אם השתתפותך אפשרית, אך לא שלנו, ההנהלה אינה צריכה להתעקש אבל זה צריך להיעשות בהסכם ג'נטלמני מבלי לוותר על זכותנו הפורמלית למנות נציגים.[2] הערבים עשויים לבקש שחרור והשתתפות המופתי. תשובתנו צריכה להיות: אפילו ב־1939 המופתי לא הורשה ליטול חלק, מאז שיתף פעולה עם הנאצים והיה בין המסיתים לטבוח יהודים. אם הצד השני יתעקש על השתתפות המופתי, והבריטים ייכנעו, עלינו להתעקש על השתתפות כולנו.

 

הערות:


[1] כאן תמצית דברי מ״ש במס׳ 81 סעיף 5. המברק המקורי מובא בתעודות א׳, עמ׳ 513.

[2] מס׳ 81, שם. תשובת ב״ג 13/8/1946: ״לא אשתתף בשום פגישה עם הממשלה ללא שחרור כל החברים [---] ח״ו יודיע לממשלה שהנה״ס תוכל לנהל מו״מ רק אם היא תהיה חופשית לבחור נציגים״ (ר׳ תעודות א', עמ' 524).

 

העתקת קישור