83. אל: אריה אשל, ירושלים - 12/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  83. אל: אריה אשל, ירושלים - 12/8/1946

83

אל: אריה אשל, ירושלים

א-ן 12/8/1946

לאחימן שלומותי,

 

תודה על הפירוט והדיוק.[1]

1. אשר לכנס חברי קובי[2] - האין עינבל משותף בארגון? אין כמוהו בקי בענפים ובאישים. הכרחי לשתפו.[3]

2. בין נציגי הענפים[4] - הכרחי אחד להובלה, אחד למהנדסים ואז אין ברירה ויהא עוד אחד לציוד - פירוט זה מוצדק מבחינת יחסי הכוחות. צריך לדאוג שכל נואם יקיף את המבצעים והחוויות העיקריים של כל יחידות ענפוֹ. צריך לדאוג לשיקוף הקצינוּת בנואמים ולא רק השורה. חשוב שידבר משה ד׳[יין], כנציג חסרי המדים,[5] גם בשם כ״ג.[6] צנחן - לחוד, זה אירופה!

3. מסכים שיוקרא נאום שלי. מקבל את פ׳.[7] לבחירה:

1) הנאום שציינת;[8]

2) נאום הדגל[9] - בגיליון יובל של ״דבר״;

3) נאום על הר הצופים ביום גמר המלחמה - חג הניצחון או איך קראנו לזה (שם ציטטה משירו של טשרניחובסקי [״מנגינה לי״])[10];

4) נאום פרידה מהחי״ל - נתפרסם בגיליון האחרון של ״החי״ל״.[11] הודיעני התאריך המשוער.

4. המנון - רק התקווה.[12]

5. כדאית מפה ענקית של אירופה והמזה״ת עם ציון כל המקומות.

 

לאישוריך:

1. ביחס לג׳ורג' ל'[יכטהיים] לא הצעתי לדאוג לחדירת תוכן חיבורו זה [בפ״פ, 9/8/1946] לעיתון יומי בלונדון, כי זהו חמץ שעבר עליו פסח, אלא לעוררו למאמצים לחדירה בכלל לעיתונות היומית שם.

2. צפורה כותבת כי ג' מהדואר [גרשון אגרון] עומד להפסיד כליל את בעל הטור. מדוע?[13]

3. שמחתי לבשורה על איש בוטן.[14] תודה שהודעתני. ברכתי לו, עם שפעת ידידות. נתראה שם.[15]

 

*

לפי ששון[16] אין כל ריכוז לטיפול המשפטי. היש ועדה? האם היא פועלת?[17] חוששני שברפיח יישאר משקע לישיבת קבע. יש לדרוש ריכוזם כאן. ויש לטפל בשורה שלמה של יחידים מאותו הציבור. בכלל זה, באחד מהם (כי הוא במקרה כאן) באיש קוּמי [שטנר]. על בעל הברכה עוד אכתוב.

אבקש לטפל בבחור היושב כאן, נלקח משום שברשימה. ישב כבר פעם ואז טיפלנו והוצאנוהו, שמו אברהם עהרליך (כך הכתיב ״העברי״), בן כ״ב (אביו נחום בבתי מחסה, בעיר העתיקה), תלמיד ישיבת חברון, עילוי כביר, בחור חמד כשלעצמו, שום [השתייכות ל]ארגון. נראה שמחפשים אחרי אהרליך אחר ונטפלו אליו, מועמד לרבנות בעיירה אחת ליד קייפטאון! ציוני ידוע משם, גיטְלין שמו, נמצא עכשיו בארץ, לשאול בקהי״ס, ניהל איתו מו״מ ואם ישאלוהו - יאשר. אשר-נא שמטפלים.

 

שלום,

ישן

הערות:


[1] מתייחס למכתב אשל 11/8/1946 בלילה.

[2] כנס חיילים יוצאי הצבא הבריטי (ר׳ מס׳ 78 הע׳ 7). (קובי - יעקב שרת, בן מ״ש, היה חייל בחטיבה היהודית הלוחמת - הבריגדה). מ״ש מגיב על מכתב אשל, בו דיווח על התוכנית לקיים כנס חיילים משוחררים ועל ההכנות לקראתו (ר׳ גם שרת/מאסר, עמ׳ 165).

[3] אשל השיב ב-14/8/1946: ״עינבל שותף מלא להכנה. נוכח בכל ההתייעצויות וכולנו נהנים משפע הצעותיו״.

[4] אשל מנה במכתבו כתריסר חֵילות בצבא הבריטי, שנציגי המשרתים בהם יוזמנו לנאום בכנס.

[5] ״חסרי מדים״ - אנשי פלמ״ח, שצורפו ללא מדים לצבא הבריטי, בעת פלישתו לסוריה ביוני 1941.

[6] עשרים ושלושה מבחירי ה״הגנה״ (״כ״ג יורדי הסירה״), שבמאי 1941 הפליגו בסירת ״ארי הים״ עם מפקד בריטי לחבל בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון, ועקבותיהם אבדו.

[7] אשל הציע ששמעון פינקל, שחקן ״הבימה״, יקרא בכינוס זה אחד מנאומי מ״ש.

[8] נאום ״בתנועת הגיוס״ שנשא מ״ש ב-30/11/1944 במסיבה לכבוד מתגייסים חדשים לחי״ל (ר׳ ״דבר״ ו״הארץ״ 1/12/1944).

[9] הנאום שנשא מ״ש בטקס הנפת דגל החי״ל בחזית איטליה ב-2.4.1945 (ר׳ ״דבר״ 1/6/1944; שפר, עמ׳ 266-265; שרת/שוחר שלום, עמ׳ 128-127).

[10] נאום מ״ש באונ׳ העברית על הר הצופים בי-ם ב-13/5/1945 (כמה ימים לאחר גמר המלחמה באירופה), בכנס שנערך לרגל הניצחון על גרמניה הנאצית (ר׳ ״דבר״ 14/5/1945; שרת/מאסר עמ׳ 401-400).

[11] נאום מ״ש במחנה ליאופולד שליד גנט, בלגיה ב-14/6/1946 (ר׳ שפר, עמ׳ 937-935).

[12] במכתבו שאל אשל: ״ההמנונים. ההמנון של אנשי גן אוריאל [בריטניה] נראה לאחדים נחוץ, ואחרים מתנגדים בתוקף. תואיל לחרוץ משפט!״

[13] ר׳ על כך מס׳ 76 הע׳ 2.

[14] ״בוטן״ - פיסטוק - שלמה שמיר, מפעילי ה״הגנה״, קצין בחי״ל ולימים אלוף בצה״ל, אשר יצא לארה״ב לעמוד בראש משלחת ה״הגנה״ במקום יעקב דורי שנקרא לשוב ארצה.

[15] ב-27/7/1946 כתב מ״ש אל צ״ש: ״אני חושב רבות ומרחיקות על עתידי [---] נפתחות כל מיני אפשרויות [---] שחרור עם הישארות בהנהלה, אך ללא אפשרות מדינית להמשיך בתפקידי בארץ - כי אז שליחות ממושכת לגולה״ (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 107).

[16] מ״ש מגיב, כנראה, על דברים ששמע מפי ששון במהלך ביקורו בלטרון.

[17] מדובר בטיפול משפטי בעצירי ה״הגנה״ והפלמ״ח מן ״השבת השחורה״. אשל השיב ב-14/8/1946: ״עניין הטיפול המשפטי מדאיג. הוא בידי אנשי אבי-טייס [אנשי הוה״ל] אם כי תוך מגע הדוק איתנו. הוחלט על הקמת ועדה מטעם איגוד הפרקליטים. ועדה זו צריכה לאשר את קווי הטיפול במקרים מיוחדים ולמנות את המטפל. קביעת רשימת מקרים מיוחדים תיעשה בידי יורש עידו [שפר]. יש תקווה שהוועדה תתחיל לפעול כשורה מתחילת השבוע הבא״.

 

העתקת קישור