79. אל: זאב שרף, ירושלים - 11/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  79. אל: זאב שרף, ירושלים - 11/8/1946
כותרת משנה  בבוקר

79

אל: זאב שרף,[1] ירושלים

א-ן 11/8/1946 בבוקר

לדתן שלומות,

 

שישה שבועות כבר מאחורי גבנו - הזמן אץ-רץ והעניינים אינם זזים.

1. עיתוני הבוקר איחרו ואינם - ברגע זה הגיעו. קשה לשער שכל המרקחה סביב אוניות המעפילים היא רק להציק לארה״ב, להפחיד את היהודים[2] ולהרגיע את הערבים. מעניין מה רושם הדבר בדעת הקהל באנגליה. אמש, כששמעתי ברדיו על גיוס הצי וחיל האוויר למלחמה בפליטים יהודים, על פטרולים המרחיקים 200 מיל מהחוף to intercept, חשבתי שאילו היה בתוך בי. בי. סי. גייס חמישי ציוני, לא היה יכול להציג את העניין באופן יותר מוצלח מזה כדי לעורר תגובה שלילית. אך אפשר ראיתי מהרהורי לבי והתגובה היא תוספת שנאה.

2. כל השבחים לג׳ורג׳ ליכטהיים על מברקו בפ״פ ביום ו' [9/8/1946]. זה לא רפורטאז' אלא מאמר מדיני מובהק. חריפות מוח ומלאכת מחשבת בניסוח.[3] כיוון שהשבעתי תמרורים את הבחור הזה בשל מעלליו בג'נבה,[4] תמסור מחמאותי לג'[רשון], לו ולכותב. אך ערכם של הדברים היה עולה פי שבעים ושבעה, אילו ראו אור בעיתון יומי בלונדון. שמא יצליח לחדור? יש לדחוף אותו לכך.

3. קיבלתי איגרת גדושה מאבויריב.[5] תודות אין קץ לו עליה. אמש העסיקוני בדברים של מה בכך ולא הספקתי לכתוב. אכתוב היום.[6] בינתיים, כיוון שדוחקת ההחלטה ביחס לאמריקה - מסור נא לו כי אני מחייב בהחלט את הליכתו למקום בל ובינתיים למונטור.[7] מחשיב את השתתפותו בוה״פ.[8]

4. לגבי האולפנה, יש לדאוג לפחות למספר מועמדים טובים מהמשמרת [הצעירה של מפא״י]. האם השוה״צ מתפרץ [לצרף מועמדים]?

 

היש לך דרך להעביר שדר מהיר לא״ק, לא״ד [אליהו דובקין] לפזית ולבן-יהודה [בפריס] שאנו מתרעמים ונפגעים על שאין איש דואג להעמידנו על מהלך הדברים [בדיוני הכנס שם]? הַשדר בשמך עלינו, לא מאיתנו. תוכל להוסיף כי אני בטוח שאילו היה המצב הפוך, כי אז היה הפוך.

אני מניח שאתם עושים למעלה מהמכסימום בשיסוי חורצי העט למיניהם להוקיע ולהכפיש בבוץ את מקדשי המלחמה במלוא האָזֵן [אוצר הנשק] על השרידים.[9] בתוך זה - כל הדגשים החזקים על הפרעות בפולין, כי הן יוצא שהשרידים עצמם מוכנים לשבת במקומם ואילו רק הפרטיזנים מתפרצים.[10]

 

שלום,

ישן

 

הערות:


[1] מכתב זה נכתב אחרי הפסקה של יומיים, שבמהלכם כתב מ״ש מכתב אחד לרעייתו. ייתכן שאבדו מכתבים.

[2] בעיתוני הבוקר התפרסמו ידיעות על פעולות מקיפות של ממשלת בריטניה לבלימת ההעפלה, לרבות פנייה אל שמונה מדינות באירופה בבקשת סיוע ושיתוף פעולה למטרה זו, והחלטה להטיל פיקוח על ההפלגות מנמלי מערב אירופה. במאמר מערכת של ״הארץ״ נאמר, שהועלתה השערה כי ״לפנינו ניסיון ללחוץ על היהודים ועל האמריקנים שלא יזלזלו בקלות יתרה בהצעת הממשלה הבריטית [תמ״ג], מכיוון שתלוי בה העניין הדחוף המעסיק אותם זה שנה ומעלה - עניין עלייתם של מאה אלף הנידחים״.

[3] ג׳ורג׳ ליכטהיים, סופר פ״פ בלונדון, עשה לשחוק את ממשלת בריטניה בשל סירוב שר החוץ בווין להיוועד עם ח״ו, שעה ששר המושבות הול חסר ההשפעה קיבלו לשיחה. לפיכך, טען ליכטהיים, ״אם סוה״י מבקשת להעלות הצעות, אין טעם שתעשה זאת אלא אם כן תפעל באמצעות הנשיא טרומן״.

[4] פרשה זו לא נתחוורה. אפשר שמדובר בדיווחי ליכטהיים מז׳נבה, שם סיקר מטעם ״הארץ״ ופ״פ את ישיבות הסיכום של וא״א ופעילות אנשי הסוה״י סביבם.

[5] האיגרת לא אותרה.

[6] מ״ש כתב לבן-אהרון כעבור ארבעה ימים (מס׳ 95).

[7] מדובר בשליחות בן-אהרון ללונדון, שהתעכבה וע״כ הוצע שילך תחילה לארה״ב. הנרי מונטור - סגן נשיא המגבית הא״יית המאוחדת בארה״ב.

[8] בן-אהרון נאם בישיבת הוה״פ של ההסתדרות ב-7/8/1946.

[9] כלומר לעודד עיתונאים להוקיע את הבריטים הלוחמים בניצולי שואה.

[10] ב-4/7/1946 התחולל בעיירה פולנית קיילצה פוגרום שבמהלכו נרצחו 42 יהודים. פוגרום זה הזים את הרושם שליהודים ניצולי שואה ניתן לחזור ולהשתרש בפולין וכי רק הלוחמנים שבהם מתפרצים לעלות לא״י.

 

העתקת קישור