77. אל: אליעזר קפלן, פריס - 7/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  77. אל: אליעזר קפלן, פריס - 7/8/1946
כותרת משנה  מברק אנגלית מירושלים

77

אל: אליעזר קפלן, פריס

ירושלים, 7 באוגוסט 1946

 (מברק אנגלית)

 

שילוח, להלן בשביל קפלן משרתוק:

אנה הורה בהרל תשלום אחוז אחד לוועד הלאומי על-פי ההחלטה [של הוהפ״צ], כי המצב הכספי של הוועד הלאומי מעורער.

 

העתקת קישור