72. אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים - 5/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  72. אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים - 5/8/1946
כותרת משנה  ליל ט"ו באב

72

אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים

אילון, ליל ט"ו באב 5/8/1946

לדתן שלומות,

 

1. האין כל דרך לסדר שרפאל ישלח בקביעות שדרים על מהלך ענייני לוטציה? לפנינו,

מזה שיחת חיים עם הול עם הצגת תנאים מצד חיים למו״מ ללא דחיית התוכנית,

ומזה החלטת ההנהלה לדחות את התוכנית כבסיס.[1]

הבלבול והמבוכה שלמים בתכלית השלמות!

2. לגבי הארבע [ספינות המעפילים] שטרם נראו אין לי אלא להיאזר בסבלנות ולהניח

א) שיש לכם קשר קבוע עם הזערור וכל מה שייוודע לו יימסר מייד לכם,

ו-ב) שכל מה שייוודע לכם יימסר במהירות האפשרית לנו.

3. מה ידוע לכם לגבי גרסת קלר הולינגוורת (הבהירה) על השיט שהועלה [באש]?[2]

4. מה פשר ההודעה ברדיו אמש על חמשת הבחורים הנעדרים?[3] כלום הם בתוך הי״ב? (או הי״ג)?[4]

5. כדאי להראות את תזכירו של גאס לעיתונאים נאמנים: בעל הדואר [עורך פ״פ], הראשי בעפא״י [עורך ״דבר״, עיתון פועלי א״י], עורך הירחון[5] וכיו״ב - לשם הדרכה.

6. שלח נא מברק בשמי לאק אם יוכל להבריק הוראה להתחיל לשלם לועה״ל את האחוז (1%) מהוצאותינו [מתקציב הסוה״י] כפי שהוחלט בוה״פ [הציוני], כי ענייניו הכספיים של הועה״ל בכי רע ויורדים לחיי גם כאן.

 

לאחימן,

תודה על התשובות המפורטות.[6] אלא הצרה היא שאתה במכונה ואני בכתב, משמע שאין לי העתקים וכעבור ימים אחדים משתכחות השאלות שהצגתי. יש תמיד להזכירני את השאלה ואח״כ לענות עליה. אך הפעם, במאמץ ידוע, העליתי מהנשייה הכל.

ברר נא אם קיבל מתתיהו את פתקי מלפני ההסגר.[7] איני סבור שהפתק חייב תשובה, אך רצוני להיות בטוח שהגיע לידיו.

 

ישן

 

אני מצפה היום לדו״ח על שקספיר[8] אם הפגישות תימשכנה - העלה שאלת שני הזקנים. גם שאלת בעל הברכה.[9]

 

הערות:


[1] ב-2/8/1946 נועד ח״ו לשיחה עם ג'ורג' הול, שר המושבות הבריטי, בעניין השתתפות היהודים בוש״ע שזימנו הבריטים לדיון בתמ״ג. ח״ו הבטיח להול להעביר למשתתפים בכנס פריס דוח על השיחה ולהמליץ לפניהם לקבל, בשם הסוה״י, את הזמנת הממשלה ליטול חלק בוועידה. עם זאת הציג כמה תביעות מוקדמות: שחרור חברי הנה״ס העצורים; הפסקת חיפושי הנשק; הרחבת השטח היהודי בתמ״ג ע״י צירוף הנגב; העלאת המאה אלף ומסירת האחריות לעלייה לידי היהודים (ר' ח״ו אל ג' הול 2/8/1946, תעודות א' עמ' 1492-49; וייצמן/איגרות 22, עמ' 180-179).

החלטת כנס פריס בנידון, שהתקבלה ב- 5/8/1946 קבעה: ״1. הנהלת הסוכנות היהודית רואה את ההצעות הבריטיות [---] כפי שהודיע עליהן מר מוריסון בבית הנבחרים, כבלתי קבילות לשמש בסיס לדיון; ההנהלה מוכנה לדון בהצעה לכינון מדינה יהודית בת-קיימא על פני שטח מתאים של ארץ-ישראל״ (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 118-119; אילת ב', עמ' 436).

[2] ב-2/8/1946, סמוך לחצות, אירעה התפוצצות במכלית הדלק הבריטית ״אמפייר קרוס״, שעגנה במפרץ חיפה. בהתפוצצות נהרגו 25 בני אדם ונפצעו 35. את הידיעה הראשונה על ההתפוצצות שידרו בחדשות רדיו לונדון, שם נמסר כי זו הייתה תאונה (ר' פ״פ ו״הארץ״, 4/8/1946). קלר הולינגוורת, כתבת השבועון האנגלי ״ניוז אוף דה וורלד״, גרסה שההתפוצצות הייתה מעשה ידי ה״הגנה״. ב-7/8/1946 כתב אשל למ״ש שגרסה זו היא ״פרי שנאה ומחוסרת כל שחר. אביתר הכחיש אמש [במסיבת עיתונאים]״.

[3] ״קול ירושלים״ הודיע על היעלמם של חמישה צעירים שיצאו בשבת (3/8) מבתיהם בת״א.

[4] 13 אנשי פלמ״ח, שהיו אמורים לפוצץ את גשר א-זיב ב״ליל הגשרים״ 16/6/1946 ונעלמו בהתפוצץ חומרי הנפץ שנשאו.

[5] אליעזר ליבנה, עורך הירחון ״בטרם״, ביטאון החוגים האקטיביסטים במפא״י.

[6] במס' 65.

[7] הכוונה למס' 53. ב-7/8/1946 אישר אשל שהמכתב הגיע לידי גלילי.

[8] דוח על שיחת ז״ש עם קולונל אישם ב-5/8/1946 נמסר במכתב ז״ש ב-6/8/1946. בשיחה הוחלפו דברים בעניין פיצוץ מלון ״המלך דוד״, המצור על ת״א, הטרור, המנהיגות הציונית וכן 13 נעדרי הפעולה בגשר א-זיב ב״ליל הגשרים״.

[9] שחרור גרינבוים, רמז ודוד הכהן.

 

העתקת קישור