68. אל: זאב שרף - 4/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  68. אל: זאב שרף - 4/8/1946
כותרת משנה  בוקר, העתק במכונת כתיבה

 

68

אל: זאב שרף

בוקר, 4/8/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

בפ"פ,

 

A special message of solidarity and hope for the future was sent to Mr Moshe Shertok"

and the other Executive members detaiend in Latrun."[1]

 

אילו במקום המילים המסומנות היה נאמר Mr Grunbaum and Dr Joseph היה יוצא אותו מספר מילים. והייתה מצווה להוסיף

את Mr Remez יו׳׳ר הוה׳׳ל! גם אם משם חוטאים נגד הטעם הטוב וההיגיון המדיני - צריך שיהיו פה חושים לתקן. אנא, תן הוראה!

ישן

 

בעל הברכה, שקרא את דלעיל, מודיע כי יש לו votum separatum [קול נפרד מסתייג] בנקודה זו.

 

הערות:


[1] מברק ששלחו מקימי היישוב בצרה שליד רעננה ביום עלייתם על הקרקע, פורסם בפ״פ: ״שדר מיוחד של סולידריות ותקווה לעתיד נשלח אל מר משה שרתוק וחברי ההנהלה האחרים העצורים בלטרון״.

 

העתקת קישור