54. לאליהו דובקין, ירושלים - 27/7/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  54. לאליהו דובקין, ירושלים - 27/7/1946
כותרת משנה  איילון, מוצ"ש

54

לאליהו דובקין, ירושלים

אילון, מוצ"ש 27/7/1946

ליוסיפון שלום,

 

1. נועצנו ארוכות על הבעיות העומדות לפני הכנס [בפריס]. עמדתי לנסח הערב, אך כיוון ששמענו מפי ששון[1] כי צאתכם ביום ג',[2] דחיתי ניסוח אחרון למחר,[3] שמא בינתיים יתחדש משהו.

2. קצנו מלחוות דעה בעניין אי״ש. הודענוה פעמים אין ספורות, אך נראה שהוולד הוא נֵפֶל שאין להפיח בו רוח חיים.

3. אין מתקבל על דעתנו שלא תהא נציגות למוסד הצמוד.[4] אם אין להסתדר בפחות מחמישה, האין לכלול בזה נציגי מפלגות, תחת להזמינם לחוד?[5] כי אז גם פזית יסע כנציג המוסד [הצמוד].

4. פרסום התוכנית החדשה עם תגובת השכנים[6] ללא תגובתנו יוצר מצב ממאיר. בימים כתיקונם הייתי מגיב מייד בתשובה לשאלה או ע״י דובר. עתה, שאתם שלושה[7] ואילו בלונדון-פריס שבעה, אנו מציעים להבריק לבל שדוברָם ישמיע לרגל וכו' כי הסוכ' תעמוד על מלוא זכויות העם בארצו ותחתור בכל מצב להגשמת תוכניתה המדינית בשלמותה. י״ג מציע להוסיף: תנאי קודם לכל מו״מ - ההתרה והתחלת ביצוע תוכנית המאה [אלף]. אני מסכים, גם מתוך שיקול שמוטב להרחיב, כי שם בין כה וכה יצמצמו ואז אולי יישאר משהו. ובכן עוד אכתוב מחר ובוודאי מחרתיים.

ישן

 

הערות:


[1] בביקורו בלטרון ב-23/7/1946.

[2] חברי הנה״ס בי-ם: דובקין, פישמן-מימון, שמורק, וכן ג״מ יצאו לפריס ביום ב׳ 29/7/1946.

[3] מס׳ 58.

[4] תגובה לנאמר במכתב ז״ש 26/7/1946: ״אמש ישב בית הפיזל [מזכירות מפא״י] וסיכם שהמוסד הצמוד [הוה״ל] לא ייסע כלל [לכנס פריס] כי נתברר שאם ייסעו אזי חמישה וזה לא רצוי״. משרדי הוה״ל והסוה״י שכנו בצמוד בבנייני המוסדות הלאומיים בי-ם.

[5] הנציגות היישובית לכנס פריס מנתה חמישה: שלושה מטעם הנה״ס ושניים מטעם הוה״ל (בן-צבי וג״מ). מ״ש הציע שבכנס הם גם ייצגו את מפלגותיהם. אולם נוסף עליהם יצאו לשם מן הארץ נציגי מפלגות מפא״י, ״לאחדות העבודה״, ״השומר הצעיר״ ו״עלייה חדשה״.

[6] המשרד הערבי בלונדון הגיב מייד, ב-26/7/1946, על היוזמה הבריטית לזמן וש״ע לדיון בתמ״ג (ר׳ 55 הע׳ 14), בהודעה שהערבים מתנגדים לכל פתרון המיוסד על חלוקת א״י, וזאת מבחינה מעשית ועקרונית גם יחד; יתר על כן, לטענתם רעיון הקנטונים אינו אלא צורה חדשה ומסוכנת יותר של חלוקה (ר׳ ״דבר״ 28/7/1946). ביום זה הבריק ז״ש ללוקר: ״הליגה הערבית והמלכים הסכימו לתוכנית זו בתנאי שלא תוקם מדינה יהודית עצמאית ולא תותר עלייה חופשית כלשהי ובריטניה תימָנע מתוכנית ׳סוריה הגדולה׳״. תוכנית ״סוריה הגדולה״ - התוכנית ההאשמית לצרף לעבה״י את כל סוריה ואת החלק הערבי של א״י במקרה של חלוקתה (ר׳ תעודות א׳, עמ׳ 488).

[7] שלושת החברים החופשים של הנה״ס בי-ם.

 

העתקת קישור